הדפסה

בר אושר נ' חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות באשקלון בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט צבי פרנקל
נציג ציבור עובדים: מר אביתר כהן
נציג ציבור מעסיקים: מר יורם סדן

התובע:
יצחק בר אושר (ת.ז. – 057392979)

-נגד-

הנתבעת:

מצטרפות להליך:
1.חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות באשקלון בע"מ

עיריית אשקלון
עמותת נשי אמי"ת - רשת בתי חינוך בישראל

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו אותנו לפסוק על-פי סעיף 79 א' לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, החל בבתי הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969. כן הסמיכו הצדדים כי נפסוק ללא נימוקים.

2. בהביאנו בחשבון את כלל הנסיבות שבתיק זה, אנו פוסקים ש הנתבעת חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות באשקלון בע"מ תשלם למבקש מענק פרישה/מענק הסתגלות בסך של 123,000 ₪ שישולמו כאמור בהסכמת הצדדים במשכורת חודש אוגוסט 2014.

3. כאמור בהסכמת הצדדים, הרכב שמשמש את התובע יישאר בידיו עד ליום 31.8.14, באותו יום תסתיים העסקתו. למען הסר ספק, הסכום שפסקנו בסעיף 2 הוא בנוסף לשכר עבור חודש יולי ואוגוסט שאמור התובע לקבל.

4. חברת מוסדות חינוך תנפיק לתובע מכתב סיום העסקה חדש על פי ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים.

5. בפוסקינו כך, הבאנו בחשבון את כל שנטען בכתבי הטענות וכן במהלך הדיון שנערך.

6. רשת אמי"ת רשאית להמשיך בהליכי איוש תפקיד מנהל ביה"ס. התביעה נגד אמי"ת ועיריית אשקלון נדחית.

7. כל צד יישא בהוצאותיו.

8. האגרה תושב לתובע בהתאם לתקנות.

9. העתק פסק-הדין ישלח לצדדים.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ד, 23 יולי 2014, בהעדר הצדדים.

נציג ציבור עובדים
מר אביתר כהן  

צבי פרנקל, שופט

נציג ציבור מעסיקים
מר יורם סדן