הדפסה

ברקת נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

מספר בקשה:3
בפני
כב' השופטת אסתר שטיין

המבקשת

ליזה ברקת

נגד

המשיב

היועץ המשפטי לממשלה פמת"א

פסק דין

1. בפני ביהמ"ש בקשה לשינוי שם פרטי של מנוח ומנוחה (להלן: "המנוחים").

2. הבקשה הוגשה על ידי בתם של המנוחים הרשומים בשם וואחים לופטין וסופיה לופטין.

3. נסיבות הבקשה מיוחדות, כפי שפרטה המבקשת:
לגרסת המבקשת, הוריה מסרו אותה בעת מלחמת העולם השנייה בהיותה כבת שנה וחצי לאישה רוסייה שהצילה את חייה. עם סיום המלחמה נודע ל מבקשת כי הוריה נספו.
לנוכח נסיבות החיים, לא נשמרה תעודת הלידה של המבקשת.
המבקשת עלתה לארץ מפולין בשנת 1957, ולגירסתה , מסרה לפקיד הרישום את שמות הוריה כפי שהיה ידוע לה אז, מר וואחים לופטין וסופיה לופטין.
המבקשת טענה כי בשנת 1965 בעת ביקור משפחתי בארה"ב נודע לה כי שמותיהם של הוריה היו חיים לופטין ושרה לופטין. מידע זה התקבל מעיון בתמונות שמשלחו על ידי הוריה לקרובי המשפחה בארה"ב. התמונות נשאו את חתימת ההורים בשם "חיים" ו "שרה".
לטענת המבקשת, במשך שנ ים היא הדחיקה את הנושא ועם בגרותה התוודעה לכך שציון לא נכול של שמות הוריה פוגע בזהות המשפחה והנצחת הזיכרון לדורות הבאים.
לפיכך, עותרת המבקשת למתן פסק דין במסגרתו ייקבע ששמותיהם הפרטיים של הוריה ישונו מוואחים לחיים ומסופיה לשרה.

4. ב"כ יועמ"ש פמת"א הגיש תגובתו ובה טען כי עמדת רשות האוכלוסין היא כי אין להיענות לבקשה אפילו אם צורפה לה תעודה תומכת.
ב"כ יועמ"ש פירט כי הוראות סעיף 19ג וסעיף 19ה לחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה 1956 אינן מאפשרות שינויו של נתון במרשם בהעדר הסכמתו או התייחסותו של הפרט אליו נוגע השינוי ומכאן שלא ניתן לשנות פרט במרשם האוכלוסין כשהאדם נשוא הבקשה אינו בין החיים.
יחד עם זאת, "רשות האוכלוסין אינה מתנגדת למתן פסק דין הצהרתי בעניין ובלבד שלא יהיה בו כדי להשליך על המרשם, ובתנאי זה משאירה את ההחלטה בעניין זה לשיקול דעת בית המשפט ובכפוף לכך שפסק הדין יינתן בערכאה לה מסורה הסמכות העניינית לדון בבקשה זו."

5. המבקשת הודיעה לביהמ"ש כי היא מסכימה לשינוי, בהגבלות של ב"כ יועמ"ש.

6. אשר על כן, הנני מורה על שינוי רישום שמם של הורי המבקשת במסמכי הזיהוי שלה כך ששם האב המנוחה ישונה מ"וואחים לופטין" ל"חיים לופטין" ושם האם ישונה מ"סופיה לופטין" ל"שרה לופטין" .
אין בפסק דין זה כדי להשליך על אופן הרישום במרשם האוכלוסין.

ניתן היום, ה' טבת תשע"ה, 27 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.