הדפסה

ברירו נ' בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות (נכסים) 94 בע"מ

לפני כב' השופט יעקב שקד

תובעים

1. דוד ברירו

נגד

נתבעים
1. בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות (נכסים) 94 בע"מ

החלטה

ישיבה מקדמית תתקיים ביום 08 ספטמבר 2013 בשעה 15:00 בפני כבוד השופט יעקב שקד בנוכחות הצדדים.

על פי הנחיות השופט/ת הדן/ה בתיק, יפעלו הצדדים כדלקמן:

1.במידה ואחד מהצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך
ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.
 
2. ככל שכתבי הטענות של הצדדים המאומתים בתצהירים בהתאם לטופס 17 א' מהווים
תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. רצו הצדדים להביא עדים נוספים שאינם בעלי דין,
יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בתוך 45 יום מיום שהוגש כתב ההגנה האחרון.

3. כל בקשה מכח תקנה 214 יג לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 7 ימים
לפני המועד שנקבע בסעיף 1 לעיל.
 
4. מוצע לצדדים לשקול דרכים חלופיות ל סיום הסכסוך.  
  
5. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום
24 אפריל 2013 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד
הקבוע לדיון.
 
המזכירות תודיע לצדדים.
ניתן בהעדר היום: י"ד אייר תשע"ג, 24 אפריל 2013.

_____________________

שופט יעקב שקד
הופק ע"י אילנית פרדו