הדפסה

בריל נ' רמות 2003 מרכב וצבע בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת עפרה צ'רניאק

מבקשים

תום בריל

נגד

משיבים

  1. רמות 2003 מרכב וצבע בע"מ
  2. גבריאל ביורק

פסק דין

ההחלטה נושא הברע לא דקא פורתא בהגדרת המחלוקת ולכן גם לא עשתה נסיון לאזן בדרך כלשהי בין האינטרסים הנוגדים של הצדדים ובפרט שלאחר שעיינתי בכל החומר שהונח לפני התרשמתי שבשלב זה מניעיה של המשיבה בבקשה לגילוי מעוררים שאלה . להדגיש כי המשיבה התובעת מגלה בכתב תביעתה כי היא קיבלה השיק לכאורה מפושט רגל ובשתוף פעולה עימו על כל המשתמע מכך.

המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא בשאלה בעבור מה ניתן השיק.

המשיבה טוענת כי השיק ניתן על תיקון רכב ליצחק בריל. המבקש טוען כי דובר בשיק ביטחון לעיסקה אחרת (עיר ימים) שלא יצאה אל הפועל.

באיזון ההולם בין האינטרסים של הצדדים היה על ערכאה קמא לשקול את האפשרות לברר תחילה בעבור מה ניתן השיק שהרי אם תידחה טענת המשיבה כי אז לא תהיה תקומה לשאר הטענות שבכתב התביעה המתוקן והתיק יבוא לסיומו .

אם הטענה תתקבל ניתן יהיה לשוב ולעיין בשאלת הגילוי ובין השאר לאחר שערכאה קמא תיחשף קודם לחומר כדי להגיע למסקנה מושכלת.

לכן מצאתי לדון בבר'ע כבערעור ולקבלו.

ההחלטה מבוטלת וערכאה קמא תשקול באיזו דרך להמשיך מבלי להיות קשורה בתוצאת ההחלטה המבוטלת.

אין צו להוצאות.

ערבון ככל שהופקד יוחזר למפקידו.

המזכירות תודיע לצדדים

ניתנה היום, כ"ח שבט תשע"ה, 17 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.