הדפסה

ברוך נ' מדינת ישראל

פני ברוך

המבקש

-

מדינת ישראל-משרד הבריאות
המשיב

החלטה
סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (גז"ז 58734-03-14; השופט אלכסנדר קוגן) מיום 7.1.15, בו נדחה ערעור המבקש על החלטת הועדה הרפואית לערר לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 (להלן: הוועדה) אשר קבעה כי סוג הליקוי ממנו סובלת המבקשת אינו נכלל ברשימת המחלות המנויות בתוספת לחוק.
לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה אני סבורה כי היא מצריכה תגובת המשיב.
תגובת המשיב תוגש עד ליום 24.3.15.
מטעמי יעילות הדיון בהליך, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, הצדדים מתבקשים ליתן תגובתם עד למועד האמור, לאפשרות כי בית הדין ידון בבקשה זו כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, וזה בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.
לאחר קבלת התגובות או בחלוף המועד להגשתן, אדון בבקשת רשות הערעור לגופה.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה ( 24 בפברואר 2014) בהעדר הצדדים.

ורדה וירט-ליבנה,סגנית נשיא