הדפסה

בר"ע 5768-01-12 ורסנו מרסל נ' המוסד לביטוח לאומי

בית הדין הארצי לעבודה

בר"ע 5768-01-12

מרסל ורסנו
המבקש

-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופט אילן איטח, השופט אילן סופר

בשם המבקש - עו"ד ענת גלעד-כרמל
בשם המשיב - עו"ד שלומי מור

פסק דין

השופטת רונית רוזנפלד

1. לפנינו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (הנשיא מיכאל שפיצר; בל' 1587/10). בפסק הדין, דחה בית הדין האזורי את ערעור המבקש על החלטת הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) מיום 25.1.10 (להלן גם: הוועדה). בהחלטתה קבעה הוועדה כי למבקש נכות צמיתה בשיעור 15%.

2. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור ובנספחים המצורפים לה, הוצע לצדדים בהחלטה מיום 12.2.12 להגיע להסכמה, לפיה יוחזר עניינו של המבקש אל הוועדה הרפואית לעררים על מנת שהוועדה תשוב ותיזקק לשאלה בדבר השפעתו של האוטם על ההחמרה במצבו של המבקש, וזאת, גם על רקע הגורמים הנוספים שאינם כרוכים לדעתה באירוע התאונתי בעבודה. בקשר לכך תתבקש הוועדה להתייחס לחוות דעתו של דר' הרפז בה נאמר כי "מהלך קליני זה על פי סמיכות הזמנים, (כ-6 חודשים) אופייני להיצרות חוזרת במקום ההרחבה הקודם של הנגע בעורק הכלילי הימני שחסימתו גרמה לאוטם. לכן יש לייחס באופן ישיר את תעוקת החזה ממנה סובל כיום, הנובעת מאיסקמיה כלילית, לאוטם."

3. המוסד לביטוח לאומי הודיע כי הוא מקבל את הצעת בית הדין. בתגובתו, הסכים המבקש לאמור בהודעת המוסד.

4. נוכח הסכמת הצדדים, החלטנו לדון בבקשה לרשות ערעור כאילו ניתנה הרשות, והוגש ערעור על פי הרשות, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991.

5. אשר על כן, ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים, לפיה יוחזר עניינו של המבקש אל הוועדה הרפואית לעררים. הוועדה תשוב ותיתן דעתה לעניינים המפורטים בסעיף 2 לעיל.

ניתן היום, ו' בניסן, תשע"ב (29 במרץ, 2012), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

רונית רוזנפלד,
שופטת, אב"ד

אילן איטח, שופט

אילן סופר,
שופט

1 מתוך 2