הדפסה

בר"ע 36440-01-12 דוד שושן נ' מיכאל יורובסקי

בית הדין הארצי לעבודה

בר"ע 36440-01-12

מיכאל יורובסקי
המבקש
-

דוד שושן
המשיב

בפני: השופטת לאה גליקסמן

החלטה

1. בפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע מיום 4.1.12 (השופט יוחנן כהן; ע"ב 1149-09), בה נקבע כי עקב צו פירוק שניתן כנגד חברת ש.ר. אינטרנט 888 בע"מ, הנתבעת 2 בהליך העיקרי (להלן- הנתבעת 2), יש לעכב את ההליכים נגדה, ואילו ביחס למבקש יימשכו ההליכים כסדרם.

2. הרקע לבקשה:
.2.1. המשיב, הגיש תביעה כנגד חברת ש.י.ל.ת. י.ר.א בע"מ (להלן-הנתבעת 1), כנגד חברת ש.ר. אינטרנט 888 בע"מ (להלן – הנתבעת 2), וכנגד המבקש (להלן גם – הנתבע 3) לתשלום זכויות שונות בקשר לעבודתו ובקשר לסיום עבודתו בנתבעות 1 ו- 2.

2.2. על פי הנטען בכתב התביעה, המבקש היה מנהל בפועל של נתבעת 1 ובעל מניות ומנהל כללי של נתבעת 2. כן נטען בכתב התביעה כי המבקש פעל תוך עירוב נכסיו האישיים עם נכסי הנתבעות, כמו גם הפעלת בני משפחה ומקורבים בתפקידים שונים.

.2.3 לאחר שהתקיימו מספר דיונים בבית הדין האזורי התקבלה הודעת המשיב כי ביום 29.11.11 ניתן צו לפירוק הנתבעת 2 על ידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופטת שרה דברת; פר"ק 48511-08-11). בעקבות הודעה זו הורה בית הדין האזורי, בהחלטה מיום 4.1.12, על עיכוב ההליכים כנגד הנתבעת 2. ביחס למבקש נקבע כי ההליכים כנגדו יימשכו כסדרם.
החלטה זו היא מושא בקשת רשות הערעור שבפני.

3. בבקשת רשות הערעור טוען המבקש כי היה מקום לעכב את ההליכים המשפטיים כנגדו, לנוכח העובדה שבכתב התביעה הוא נתבע עם הנתבעת 2 ביחד לחוד, ואין חלוקה של החבויות בין הנתבעות לבין המבקש; עת המפרק ידון בתביעות החוב של המשיב, הוא יידרש לדון באותם רכיבי תביעה, וככל שאלה ייפסקו לא יהיה מקום להמשיך ולנהל בנוגע לרכיבי תביעה שיתקבלו את ההליכים כנגד המבקש; עיכוב ההליכים כנגד המבקש יביא למניעת בזבוז זמן שיפוטי יקר וכן לייעול הדיון, שכן לאחר החלטת המפרק והמוסד לביטוח לאומי, הפלוגתאות שיונחו בפני בית הדין יהיו מצומצמות ובית הדין לא יידרש לכפל הליכים; עיכוב ההליכים ימנע הכרעות סותרות, שיינתנו בו זמנית ביחס לאותם רכיבי תביעה, וכן ימנע עשיית עושר ולא במשפט באופן שבו יוכל המשיב להיפרע פעמיים בגין אותה עילה; למשיב לא יגרם נזק כתוצאה מעיכוב ההליכים שכן התיק לא ייסגר; בחינת זכאות המשיב לרכיבי תביעתו מול המפרק תייתר את הצורך בבחינת שאלת הרמת המסך.

4. לטענת המשיב, המבקש בבקשתו חוזר בו מהסכמה דיונית מיום 5.5.10 שקיבלה תוקף של פסק דין, ולפיה חרף ההסכמה לפירוק הנתבעות 1 ו-2 ההליכים בין המבקש לבין המשיב יימשכו; דחיית הבקשה לעיכוב ההליכים ביחס למבקש אינה יוצרת כפילות הליכים, שכן המשיב הגיש תביעתו כנגד הנתבעות 1 ו-2 והמבקש ביחד ולחוד. לפיכך, הוא רשאי להמשיך בתביעתו כנגד כל אחד מהנתבעים ביחד ולחוד ועומד על זכותו להוכיח תביעתו כנגד המבקש בגין אחריותו האישית או השילוחית, או בעילות של הרמת מסך; החלטת בית הדין הינה החלטה שקולה ומאוזנת ויש בה לייעל את הדיון ולהביא לסיומו של ההליך לאחר למעלה מ-3 שנים; הזכות של בעל דין לנהל את תביעתו כלפי בעלי דין אחרים הינה זכות יסודית ואם לא היה בסיס לתובענת המשיב, אזי המבקש רשאי היה להגיש בקשה לסילוק על הסף; בקשת רשות ערעור אינה ההליך הראוי והנכון לעכב הליכים כנגד המבקש.

5. לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל החומר שבתיק הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. לא מצאתי כי יש בהחלטת בית הדין האזורי המעכבת את ההליכים המשפטיים כנגד הנתבעת 2 בלבד, ומורה כי ההליכים כנגד המבקש יימשכו כסדרם טעות משפטית או אחרת המצדיקה מתן רשות ערעור בשלב זה. יתר על כן. החלטת בית הדין האזורי תואמת את ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים בדיון שהתקיים ביום 5.5.10 (נספח 2 לבקשה), לפיו ההליכים המשפטיים בין המבקש לבין המשיב יימשכו על אף ההסכמה לפירוק הנתבעות 1 ו-2. המבקש לא הצביע על שינוי נסיבות או טעם אחר המצדיק שינוי ההסדר הדיוני בין הצדדים.

6. סוף דבר - הבקשה נדחית. המבקש ישא בהוצאות המשיב בסך של 1,500 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת ההחלטה למבקש, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום עד למועד התשלום בפועל.

7. החלטה זו תישלח לצדדים בפקס מזכירות, והמזכירות תאשר קבלת ההחלטה על ידי ב"כ הצדדים.

ניתנה היום,‏ ‏‏‏כ"ז שבט תשע"ב (19 בפברואר 2012 ) בהיעדר הצדדים ותישלח אליהם בפקס, כאמור בסעיף 7 לעיל.

3 מתוך 3