הדפסה

בר"ע 29168-11-11 אהרוני ואח' נ' האקסטרייק בע"מ ואח'

בית הדין הארצי לעבודה

בר"ע 29168-11-11

  1. מנחם אהרוני
  2. נגה ברק

המבקשים

  1. האקסטרייק בע"מ
  2. מנחם שוורץ
  3. יעקב לרנר
  4. רוסלן קרפקובסקי
  5. מתן זילברמן

המשיבים

לפני:השופטת לאה גליקסמן

החלטה

1. בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מתבררות שתי תביעות: התביעה הראשונה - תביעתם של המבקשים כנגד מעסיקתם לשעבר, האקסטרייק בע"מ (המשיבה 1) וכנגד מר מנחם שוורץ, בעל המניות ומנהל החברה (המשיב 2), שעניינה שכר עבודה, פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות שונות המגיעים למבקשים, לטענתם, בשל תקופת עבודתם וסיומה (ע"ב 4374/10
ו- 4375/10); התביעה השנייה - תביעתה של המעסיקה (המשיבה 1) כנגד המבקשים ושלושה עובדים נוספים לשעבר שלה (המשיבים 3 – 5) לפיצוי בגין הפרת הסכמי העסקה והפרת חוק עוולות מסחריות (ס"ע
26803-09-11). בעת מתן ההחלטות מושא בקשה זו, התביעה הראשונה הייתה קבועה לדיון הוכחות ליום 3.11.2011 בפני מותב בראשות השופטת מאירי ואילו בתביעה השנייה טרם נקבע מועד לדיון קדם משפט.

2. המשיבה 1 הגישה בקשה לאיחוד הדיון בשתי התביעות (נספח 5 לבקשת רשות הערעור). בית הדין האזורי הורה למבקשים ולמשיבים 3 – 5 להגיב לבקשה זו עד יום 23.11.2011 (סגנית הנשיא השופטת אפרת לקסר, החלטה מיום 23.10.11). ביום 1.1.2011, בטרם קבלת התגובה על פי החלטה מיום 23.10.2011 ובטרם חלף המועד להגשתה, דחה בית הדין האזורי את הבקשה לאיחוד הדיון מהטעם כי התביעה הראשונה נמצאת בשלב מתקדם של ההליך וקבועה לדיון הוכחות, בעוד שבתביעה השנייה טרם הוגשו כתבי הגנה ולא נקבע מועד לדיון קדם משפט (סגנית הנשיא השופטת אפרת לקסר, החלטה מיום 1.11.11; להלן- ההחלטה הראשונה). במקביל, החליט בית הדין האזורי לדחות את מועד הדיון הקבוע ליום 3.11.11 בתביעה הראשונה (השופטת שרה מאירי, החלטה מיום 1.11.11). למחרת, בהחלטה מיום 2.11.11, עת הובאה לידיעת השופטת מאירי כי נדחתה בקשת המבקשים לאיחוד הדיון, קבעה השופטת מאירי כי דיון ההוכחות הקבוע ליום 3.11.2011 יתקיים במועדו (להלן - ההחלטה השנייה). במהלך דיון ההוכחות, דחה בית הדין את בקשת המבקשים להגשת ראיה נוספת (השופטת שרה מאירי, החלטה מיום 3.11.2011; להלן - ההחלטה השלישית). על שלוש ההחלטות המפורטות לעיל הוגשה בקשת רשות ערעור שלפני.

3. בתמצית, המבקשים טענו כי החלטות בית הדין האזורי יגרמו להם עיוות דין ונזקים, שלא ניתן יהיה לתקנם בעתיד במסגרת ערעור על פסק הדין הסופי; ניהול שני הליכים נפרדים אינו יעיל ויגרום לבזבוז זמן יקר של בית הדין ושל הצדדים ועלול להוביל לקבלת החלטות סותרות, ואף יוצר למשיבים 3 – 5 סיכון של הכרעה שיפוטית בלא שהם צד לתביעה הראשונה; ככל שההליכים בשתי התביעות לא יאוחדו יש לקבוע כי הסוגיות הנדונות בתביעה השנייה לא יהווה פלוגתא בתביעה הראשונה וכן לאפשר למבקשים להגיש את מלוא ראיותיהם.

4. לאחר בחינת טענות הצדדים וכלל החומר שבתיק מוצע לצדדים ההסדר המפורט להלן.

באשר להחלטה הראשונה - מהבקשה ומהנספחים לה עולה כי ההחלטה הדוחה את הבקשה לאיחוד הדיון נתקבלה בטרם חלף המועד להגשת תגובת הנתבעים בתביעה השנייה על פי החלטה מיום 23.10.2011. כמו כן, יש ספק אם טרם מתן ההחלטה הראשונה הייתה בפני סגנית הנשיא הבקשה המוסכמת על הצדדים לאיחוד הדיון (נספח 7 לבקשת רשות הערעור). לפיכך, הצדדים, ביחד (ככל שיש הסכמה) או לחוד, יגישו בקשה לעיון מחדש בהחלטה הראשונה, בה יפרטו את כל טענותיהם, ובית הדין האזורי ישקול מחדש את הבקשה לאיחוד הדיון, לאחר שיבחן את טיעוני הצדדים בעניין זה ומכלול נסיבות העניין. במסגרת בקשה זו יוכלו המבקשים גם להעלות את בקשתם החלופית כי המחלוקת בתביעה השנייה לא תהווה חלק מהפלוגתאות בתביעה הראשונה.

באשר להחלטה השלישית – ככל שיאוחד הדיון, יש להניח כי עניין זה יבוא על פתרונו בהחלטת בית הדין בדבר אופן המשך ההליכים בתיק. לפיכך, בשלב זה לא ידון בית הדין בבקשת רשות הערעור על ההחלטה השלישית, והמבקשים יהיו רשאים לבקש מתן החלטה בעניין זה לאחר מתן החלטתו של בית הדין האזורי בעניין איחוד הדיון, ככל שיהיה צורך.

5. בכל הנוגע להחלטה השנייה אין מקום למתן רשות ערעור, לנוכח העובדה כי מדובר בערעור תיאורטי, בהתחשב בכך שהדיון כבר התקיים.

6. הצדדים יודיעו עד יום 30.11.2011 אם ההסדר המוצע מקובל עליהם, וכן אם הם מסכימים למתן פסק דין בבקשת רשות הערעור על יסוד תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991.

בהעדר הסכמה, יגישו המשיבים תגובתם לבקשה עד יום 30.11.2011.

6. התיק יעלה לעיוני עם הגיע הודעת הצדדים או בחלוף המועד להגשתה, על פי המוקדם.

7. החלטה זו תישלח לצדדים בפקס מזכירות, והמזכירות תאשר קבלת הפקס על ידי ב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ב (23 נובמבר 2011) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

1 מתוך 4