הדפסה

בר"ם 9317/11 מחמד חמדאן קונבר נ. הוועדה המקומית לת...

החלטה בתיק בר"ם 9317/11

בבית המשפט העליון

בר"ם 9317/11

לפני:
כבוד השופט ח' מלצר

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט א' שהם

המבקש:
מחמד חמדאן קונבר

נ ג ד

המשיבה:
הוועדה המקומית לתכנון ובניה מחוז ירושלים

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (כב' השופטת נ' בן אור) מיום 14.11.2011 בתיק עמנ 040411-10-10

תאריך הישיבה:
כ"ג בטבת התשע"ד
(26.12.2013)

בשם המבקש:
עו"ד יצחק מוצרי

בשם המשיב:
עו"ד צופית בן-פורת; עו"ד אילתנית מיכאלי

החלטה

הדיון בבקשה יתקיים כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה. נוכח השלכות הרוחב האפשריות של התיק ובשים לב לטיעוני הצדדים – נבקש את עמדת היועץ המשפטי לממשלה במכלול.

כל אחד מהצדדים ימציא ליועץ המשפטי לממשלה עותק מכתבי בית הדין שהגיש בתיק – בתוך 7 ימים מהיום.

היועץ המשפטי לממשלה מתבקש להציג את עמדתו במכלול בכתב בתוך 90 ימים מעת שהחומר הנ"ל יימסר לו.

לאחר קבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה – הצדדים יוכלו להגיב עליה בתוך 30 ימים.

בהיאסף כל החומר הנ"ל – נחליט בדבר דרך המשך הטיפול בערעור.

התיק יעלה לעיון ראש ההרכב בתאריך 12.05.2014.

ניתנה היום, ‏כ"ג בטבת התשע"ד (‏26.12.2013).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11093170_K05.doc מה
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il