הדפסה

בקר ואח' נ' שכטר

בפני
כב' הרשמת- השופטת עינת רביד

מבקשים

  1. אברהם בקר
  2. אפרים שפרבר
  3. תור הלפרין
  4. דוד פליישמן
  5. יונתן שרמה
  6. אי.פי.די פטנטים וטכנולוגיות בע"מ
  7. מגן מים בע"מ

נגד

משיב

נאמנת

ניר שכטר

עוה"ד דנה אטלס

החלטה בעניין בקשה לביטול החלטתי מיום 18.12.14

ביום 18.12.14, בשבתי כרשמת, ניתנה החלטתי במעמד צד אחד, בהיעדר תגובת המבקשים לבקשת הנאמנת, לעיכוב הליכים בתיק כנגד המשיב וזאת על פי החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת בפניו מתנהל תיק פשיטת הרגל של המשיב (להלן: " בית המשפט הדן בפש"ר") אשר קבע ביום 3.12.14 כי "בתוקף סמכותי על פי פקודת פשיטת הרגל, אני מורה על עיכוב ההליכים המתנהלים בתיק המרצה שהוגש לבית המשפט המחוזי בת"א ביום 20.11.14" (להלן: " החלטת עיכוב ההליכים").
המבקשים ביקשו לבטל את ההחלטה שניתנה במעמד צד אחד וזאת משום, שלטענתם לא הגישו את תגובתם לבקשת הנאמנת לעיכוב הליכים רק משום שציפו להחלטת בית המשפט הדן בפש"ר בבקשה, שהגישו לו לבי טול החלטת עיכוב ההליכים. כמו כן טענו לגופו של עניין כי הפטנטים נשוא המרצת הפתיחה אינם חלק מנכסי החייב - המשיב ולכן הם מבקשים להמשיך בהליך בבית משפט זה , שמטרתו להצהיר כי זכויות בפטנטים שייכים למבקשים ולא למשיב.
הואיל ומדובר בהחלטה שניתנה במעמד צד אחד בלבד, הרי שאני מקבלת את הטעם שבו תירצו המבקשים את אי הגשת תגובתם.
יחד עם זאת ולגופו של עניין איני יכולה לבטל את החלטתי, משום שאין אפשרות שלא לעכב הליך כנגד חייב משקבע כך בית המשפט הדן הפש"ר שבפניו מתנהל הליך הפש"ר של החייב . אזכיר כי מטרת ההליך בפני היא להוציא נכס הנחזה להיות שייך לחייב ממסת הרכוש העומדת לזכות הנושים .
ככל שהמבקשים סבורים שיש בידיהם טענות טובות להסרת עיכוב ההליכים בתיק זה , עליהם לפנות לבית המשפט הדן הפש"ר ולשכנע אותו כי יש מקום להסיר את עיכוב ההליכים ולהתיר להם לנהל הליך זה כנגד החייב.
לכן, בשלב זה וכל עוד לא הוצג כי התקבלה החלטה אחרת על ידי בית המשפט הדן בפש"ר- עיכוב ההליכים עומד בעינו.

ההחלטה ניתנה על ידי בשבתי כרשמת.

ניתנה היום, כ' אדר תשע"ה, 11 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.