הדפסה

בקרמן ואח' נ' ש.א.מ. מצנני מדבר בעמ ואח'

בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983
להלן: "הפקודה"
ובעניין:
ש.א.מ. מצנני מדבר בע"מ ח.פ 51-0467632
להלן: "החברה"
ובעניין:
עו"ד חניתה מיטלס
להלן: "המנהלת המיוחד ת/ המבקשת"
ובעניין:

  1. הבנק הבילאומי הראשון לישראל בע"מ
  2. עו"ד יצחק קשלס

להלן: "המשיבים"
ובעניין:
חברת יונגול השקעות בע"מ, חברת מיסטר טוי בע"מ, חברת מ.י. אחזקות ונדל"ן בע"מ, חברת ירד נדל"ן בע"מ, סלטי חיים, חברת מידברית המפרץ בע"מ
להלן: "רוכשי הנכס"
ובעניין:
יוניק הנדסה ומיזוג אוור בע"מ
להלן: "חברת יוניק"
ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכונ"ר"

נוכחים: עו"ד חניתה מיטלס – המנהלת המיוחדת וב"כ עו"ד קרן מיטלס יונוביץ
עו"ד בניהו לאבל – בשם המשיב 1
עו"ד רוני קשלס – בשם המשיב 2
עו"ד ליאור גפן – בשם הכונ"ר
<#1#>

פרוטוקול
עו"ד מיטלס:
אני מבקשת לחקור את העד.

העד, שרון לוי, מוזהר כחוק לומר את האמת ואומר הבנתי את האזהרה ואני מתחייב לומר את האמת:

אני חתום על תצהירי מיום 22.4.12 ומאשר את תוכנו.

ח.נ לעו"ד מיטלס:
ש. מה תפקידך בבנק?
ת. מנהל סניף אילת.
ש. כמה זמן בתפקיד הזה?
ת. כשנה ושלושה חודשים לפני כן עבדתי בחברה פרטית בשם אמדוקס ולפני כן הייתי בנקאי במספר בנקים.
ש. האם התנהלת אישית מול שע"מ או מר רוזנפלד?
ת. מאז כניסתי לתפקיד, ועל פי החלקוה המקצועית בסניף מנהל הסניף הוא זה אחראי על הלקוחות העסקיים ובוודאי הגדולים ולכן ההתנהלות היתה מול חברת ש.א.מ ומר רוזנפלד, התנהלות שלי.
ש. זה היה על בסיס יומי?
ת. כן מדובר בחברה גדולה עם היקפי פעילות גדולים.
ש. היו גם קשרי חברים בינך לבין רוזנפלד?
ת. לא.
ש. ביום 18.1.12 הגישה החברה בקשה להקפאת הליכים בהסכמת הבנק.
ת. אני לא בקיא בהליכים המשפטיים, אינני יכול לענות בשם הבנק אם הוא הסכים או לא.
ש. האם היה ידוע לך שש.א.מ מגישה את הבקשה להקפאת הליכים?
ת. לא.
ש. מתי פנתה שע"מ לקבל את הסכמת הבנק להקפאה?
ת. אינני יודע.
ש. אתה יודע שש.א.מ הגישה בקשה להקפאת הליכים.
ת. אני יודע בדיעבד. כאשר חשבון לקוח נקלע לקשיים הוא מלכתחילה בהיקפים כאלה של קבלת אשראי לא היה בסמכות הסניף וכאשר חברה נקלעת לקשיים והחשבון מועבר לטיפול משפטי לטיפול גבייה מי שעושה את העבודה הזו היא המחלקה המשפטית והגבייה ולא הסניף
ש. מתי הועבר החשבון לטיפול משפטי?
ת. החברה נקלעה לקשיים לקראת סוף שנת 2011, כאשר בתחילת שנת 2012 החלו ההליכים הפורמליים.
ש. החברה נקלעה לקשיים לקראת סוף 2011?
ת. אנחנו מדברים שאם החברה מוגדרת כחדלת פרעון, קשיים תזרימים ראינו כבר במחצית השניה של 2011.
ש. מתי סניף אילת העביר את החשבון לטיפול משפטי
ת. אני משער שמדובר בחודש ינואר או פברואר 2012.
כשבית המשפט אומר לי שזה לא הגיוני המועד שאני אומר כאשר בקשת ההקפאה הוגשה בינואר 2012 אני אומר כי הדברים קורים מאוד מהר כאשר מדובר בחברה עם הקיפי אשראי כאלה.
ש. אני מציגה לך מסמך שצורף לבקשה להקפאת הליכים להצטרף לבקשה להקפאת הליכים והתאריך שם 17.12.12 ( הכוונה כנראה לשנת 2011).

עו"ד מיטלס:
אני מבקשת להגיש.

ב"כ המשיבים:
אין התנגדות.
<#4#>
החלטה
הוגש וסומן מב/1.
<#5#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ב, 06/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא
העד ממשיך:
ת. אני רוצה להבהיר. היחידה לאשראים מיוחדים בבנק היא לא מחלקת גבייה אלא יחידה שמנהלת חשבונות פעילים של חברות או יחידים, אשר נקלעו לקשיים.
ש. מתי עירבתם את היחידה לאשראים מיוחדים?
ת. מאחר והסמכות של האשראי היא לא של הסניף ומי שמנהל את הדיאלוג עם החברה היא החטיבה העסקית והם אלה שניהלו את הדיאלוג.
ש. לך אין ידיעה מתי היחידה נכנסה לפעולה?
ת. לא. אני יכול לשער שמדובר בינואר 2012, להערכתי.
ש. אתה מתאר לנו שבחודש יולי 2011, חצי לפני רישום השעבוד שהיה יום הקפאת ההליכים, אתם אומרים שדובר על רישום השעבוד על המניות. תסביר לנו את צירוף המקרים שרישום השעבוד נעשה בדיוק באותו יום שבו הוגשה הבקשה להקפאת הליכים.
ת. הבנק פועל בצורה שבה הוא מודד מידי יום את כמות האשראים של הלקוח אל מול מערך הבטיחונות. מדובר במשהו דינמי מאחר וחלק מהביטחונות נפרעים במהלך העסקים השוטף ולכן יכול להיות מצב בו למחרת היום יש פחות בטחונות מאשר נדרש וסוכם עם הלקוח. כאשר ביולי 2011 זה בדיוק מה שקרה בחשבון של ש.א.מ. ועל פי סיכום עם אודי רוזנפלד, בעלי החברה, הוצאו המניות שלN-TRIG כבטוחה לבנק על מנת לגשר על פער בטחונות שנוצר בחשבון. מאחר והמניות – הבטוחה היה משהו לא ברור בתחילת הדרך, מניות ייחודיות, ונדרש היה לברר מהן שוות, מה הכמות, הפרטים האלה לא היו ידועים כאשר סוכם עם אודי על אותם בטחונות לבנק, כאשר בינואר 2012, כשהתברר גודל הבור וכאשר הסתבר שבטחונות נוספים שהיו לבנק ריקים מתוכן, אז על פי הנחיית הייעוץ המשפטי ביצענו רישום מהיר של שעבוד המניות.
ש. אותו ייעוץ משפטי שחתם על הסכמה להקפאת הליכים. נכון?
ת. אני משער שכן, אני לא יודע מי עורך הדין הספציפי.
ש. אתה אומר שניתנה לך הוראה לרשום את השעבוד ולא נאמרה לך מילה אחת על הקפאת ההליכים?
ת. כפי שאמרתי קודם, אינני מעורב בהליכים המשפטיים. לא נאמר לי כי איני מעורב בהקפאת ההלכים.
ש. במשך התקופה מיולי עד ינואר 2011 לא השתנתה מסגרת משיכות היתר של ש.א.מ של מליון שקל, נכון?
ת. הבנק מודד את המסגרת של ש.א.מ כמסגרת כללית ותמהיל האשראי בין אם במשיכת יתר או בהלוואה משתנה מדי יום.
לשאלת בית המשפט: בסעיף 2 אתה אומר כי באותה עת החברה היתה פעולה, חשבונה נוהל בסניף אילת, הבנק המשיך להעמיד אשראי ויחידות הבנק העוסקת בחברות חדלות פרעון, לא היו מעורבות כלל בניהול החשבון. זה מה שאתה אומר בתצהיר. מה אמרת בחקירה שונה כיוון שמה שאמרת שמי שמטפל בחברות בהיקפים גדולים בענייני אשראי זה לא הסניף אלא היחידה לאשראים מיוחדים.
ת. זה לא מה שאני אומר בסעיף 2. החברה לא הוגדרה כחדלת פרעון בחודש יולי.
ש. אבל מה שאמרת לנו קודם זה שחברות בכזה היקף מי שמטפל בהם בכזה אשראי זה לא הסניף המקומי אלא היחידה לאשראים מיוחדים.
ת. זה לא אשר אמרתי. מה שאמרתי זה שסמכות האשראי לחברות בהיקפים כאלה זה לחטיבה העסקית.
לשאלה מדוע לא צרפנו לתצהיר את פירוט האשראי שהמשכנו להעמיד לחברה החל מיולי 2011 אני משיב כי אני לא הכנתי את התצהיר.

העד ממשיך:
ש. אני מציגה לך פירוט תנועות מיולי שמסגרת האשראי עומדת על מליון שקל ואותה מסגרת היא ביום השעבוד בינואר 2011.
ת. לא. ראשית, ניתן לראות גם בתדפיס היתרות שהוצג כאן שהיתרות גבוהות ממליון ₪. אפילו למעלה מ-1.3 מליון.
ש. מה היתה מסגרת האשראי של החברה?
ת. המסגרת הקבועה אכן היתה מליון ₪, כאשר לבנק היתה אפשרות וכך הוא עשה להעניק משיכות יתר נוספות שאינן מופיעות בתדפיס.
ש. האם יש מסמך לפיו מסגרת האשראי הועמדה במועדים מסויימים על יותר ממליון ₪?
ת. מניח שהמידע מצוי במסמכי הבנק. אני מבקש להבהיר שמסגרת האשראי של ש.א.ם הכללית עמדה על כ-14 מליון ₪ ומשיכת היתר היא רק חלק קטן מהמסגרת הכללית, כאשר היו מצבים מידי יום שאשראים שהועמדו למשל כנגד שיקים דחויים או המחאות זכות שנפרעו והועמדו מחדש בימים שלאחר מכן.
ש. אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי במסמכים?
ת. אין.

עו"ד מיטלס:
אני מבקשת להגיש.
ב"כ המשיבים:
אין התנגדות.
<#6#>
החלטה
הוגש וסומן מב/2.
<#7#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ב, 06/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

העד ממשיך:
ש. איפה המסמכים המצביעים על תמורה שניתנה כנגד השעבוד?
ת. המסמכים הם מסמכי האשראי של החברה. כאשר ללקוח נוצר פער בטחונות שלילי, רשאי הבנק, וכך אנו פועלים, לדרוש מהלקוח לפרוע את האשראים, לצמצם את מסגרות האשראי. מאחר והיתה התחייבות בידי הבנק לשעבד את המניות, נשארה המסגרת הכללית בהיקף עליו דיברנו והחברה לא נדרשה לפעול.
ש. קיבלתי אתמול מספר מסמכים מעורך הדין שלך ואני רוצה להציג לך מסמכי התכתבויות בין החברה לבין הבנק מאוגוסט 2011 ועד אוקטובר 2011.

עו"ד מיטלס:
אני מבקשת להגיש.

ב"כ המשיבים:
אין התנגדות.
<#8#>
החלטה
הוגש וסומן מב/3, מב/4, מב/5, מב/6, מב/7, מב/8, מב/9, מב/10, מב/11, מב/12, מב/13, מב/14 ו-מב/15.
<#9#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ב, 06/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

העד ממשיך:
ש. יש במכתבים אלה תלונות של מנהל החברה שלא מכבדים לו שיקים ותשובות של הבנק לתלונות אלה ובמכתבים אלה אין אף מילה בנושא שעבוד המניות. לא דובר על בקשה של הבנק לשעבוד מניות.
ת. ישנם מכתבים אחרים, לא אלה, ואותם אני מניח שהציגו עורכי הדין של הבנק עוסקים שעבוד ושנית ניתן לראות דווקא במכתבים אלה את ההתיחסות לבטחונות האחרים שהיו מצויים בידי הבנק והיו ריקים מתוכן, כמו המחאת זכות של משרד הבטחון. מכייון שהסכומים שהובטחו על ידי אודי על ידי החברה והוצגו במספר הדיינויות שהיו התבררו כנמוכים משמעותית ובחלק מהמקרים כלא קיימים.
ש. הבנק הציג מסמכים מיולי אין דיבורים על שעבודים של מניות, במשך שלושה חודשים של התכתבויות, אין זכר לנושא שעבוד של המניות שבו אנחנו מבקשים לרשום את השעבוד ויש להמציא את המסמכים.
ולשאלת בית המשפט שאתייחס למסמך של הבנק מיום 5.9.11 מב/6 – בסעיף 2 נאמר שבישיבה שנתקיימה עם הבנק, הבנק לא יאשר אשראי מחדש אלא אם כן כנגד כל משיכה יופקד תשלום. זאת אומרת שהבנק ידע לדרוש את מה שהיה חשוב לו.
ת. למעשה ביום-יום מתנהלים מספר ערוצים במקביל שעוסקים בענייני החשבון, בטחונות אשראים ולא בכל ערוץ אנחנו כרכים את כל ההתחייבויות. אפשר לראות במכתב הזה שהבנק כותב באופן כללי לגבי הבטוחות.
בקשר היומיומי שהיה לי עם אודי, כמי שמייצג את הבנק, ואפילו במיילים שבמעט מילים שהיו התכתבויות בנושא המניות במועדים שונים הנושא הזה הוזכר. אמנם היתה התכתבות פנימית בתוך הבנק.

עו"ד מיטלס:
אני מבקשת להגיש.

ב"כ המשיבים:
אין התנגדות.

<#10#>
החלטה
הוגש וסומן מב/16, מב/17 ו-מב/18.
<#11#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ב, 06/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא
העד ממשיך:
אני מבקש להוסיף שהיו הרבה מאוד שיחות טלפון עם אודי רוזנפלד שלי, בהם קיבלתי התחייבות להמציא מידע נוסף על מנת לקדם את תהליך השעבוד, הן לא קיבלו ביטוי בכתב. מעבר לכך, אני רוצה לומר כי אמנם סמכות האשראי לא היתה בסניף אך הסניף מייצג את הלקוח בפני החטיבה העסקית ודווקא בעיר קטנה כמו אילת, כאשר אנחנו מכירים את האנשים שעובדים באילת את השכירים וחלקם לקוחות של הסניף, לבנק היתה כוונה לאפשר לחברה להמשיך ולפעול על מנת להיחלץ מהמצוקה התזרימית שהיא נקלעה אליה ולכן גם כאשר נוצר פער בטחונות שלילי והחברה ואודי בשם החברה התחייב לשעבד מניות, הסכים הבנק להמשיך ולהפעיל את חשבון החברה עם מסגרת האשראים הכללית.
ש. האם נכון שבמהלך חודש אוגוסט דיווח לך אודי רוזנפלד שנעשו נסיונות למכירת המבנה של העסק, שזה היה אחד הבטחונות הגדולים של החברה?
ת. אינני זוכר אם זה המועד המדוייק אך זכור לי דיווח כזה של אודי.

עו"ד מיטלס:
אני מבקשת להגיש את המכתב של רוזנפלד.

ב"כ המשיבים:
אין התנגדות.
<#12#>
החלטה
הוגש וסומן מב/19.
<#13#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ב, 06/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא
העד ממשיך:
ש. האם נכון שמכירת הנכס נעשה כתוצאה מלחץ של הבנק להפחית אשראים?
ת. מחודש יולי ועד ינואר עלו המון אפשרויות גם מצד אודי איך לחלץ את החברה מקשיים, כולל אפשרות של מכירת פעילות החברה ולא רק המבנה, אבל בפועל לא התרחש שום דבר.

עו"ד לאבל:
אני מתנגד.

החלטה
ההתנגדות נדחית.

העד ממשיך:
ת. אינני מבין את המילה לחץ.
ש. האם נכון שבמהלך חודש אוקטובר נשלח לך מכתב מהחברה שיועבר לבנק סך 4.5 מליון ₪ ממכירת המפעל ו-1.7 מליון ₪ לכיסוי ההלוואה?
עו"ד לאבל:
אני מתנגד.
אינני מבין את הקשר בין השאלה לבין בקשה מס' 10 שבפנינו, לגבי שעבוד המניות.

עו"ד מיטלס:
טענתנו היא כי ביולי דובר על שעבוד המניות אבל לא סוכם. מיולי עד ינואר התרחשו דברים שלא הגדילו את חובות החברה אלא נהפוך הוא.

<#14#>
החלטה
אני מתירה את השאלה.
<#18#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ב, 06/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

העד ממשיך:
ש. בנוסף, האם אתה ידוע כי בנובמבר נמכר המפעל בסכום של 4.5 מליון ₪ מפעל שהיה משעובד לבנק?
ת. אני זוכר שנחתם הסכם למכירת הפעל בסופו של דבר. אינני זוכר את המועד המדוייק. אני רוצה לציין בנוסף, שידעתי על קשיים רבים ביישום הסכם הרכישה הזה. לראיה, התשלום בוצע בתוך ינואר 2012.

עו"ד מיטלס:
אני מבקשת להגיש את המסמך מיום 25.10.11 וכן את ההסכם מ

ב"כ הצדדים:
אין התנגדות.

החלטה
הוגש וסומן מב/20 ומב/21.
<#15#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ב, 06/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא
העד ממשיך:
ש. אתה מדבר שהיו חובות ואני מראה לך שבנובמבר הם הצטמצמו. אני שואלת מה התמורה שניתנה בגין רישום השעבוד עבור המניות.
ת. המבנה של החברה והתמורה בגינו היו חלק מהבטוחות של הבנק, כאשר עדיין, גם אחרי מימוש הבטוחות האלה ישנו פער משמעותי בין היקף האשראי לבין הבטוחות שיש לבנק.
ש. התצהיר שלך מסביר את הפער מיולי עד ינואר בגלל קשיים טכניים שהיו לבנק ברישום השעבוד הזה. תסביר לי מה היקף המניות שמוחזק על ידי החברה?
ת. מכאן בדיוק התחיל הקושי, מכיוון שגם כאשר אודי שלח לנו מכתב רשמי של N-TRIG שהיה מופנה לש.א.מ לא ניתן היה להבין מהסכומים או מהמסמכים המצויים במסמך הזה מה שווי היקף המניות וזאת מאחר ומדובר בחברה זרה.
ש. מה ידעתם יותר בינואר שלא ידעתם ביולי או במהלך התקופה מיולי ועד ינואר?
ת. לא השתנה די הרבה למעט העובדה שידענו הרבה על בסיס מה שאודי סיפר לנו שמדובר בחברה שיש לה פיתוח טכנולוגי יחודי וכאשר החברה תיסחר באופן רגיל ויהיה אפשר להמיר את המניות שיש בידי ש.א.מ למניות רגילות יהיה מדובר בהיקף כספי לא מבוטל, כאשר אני יכול להגיד שזה כבר אחרי שהחלו ההליכים כנגד החברה. אודי פנה אלי וטען שיש לו קונה לחלק הזה של המניות ב-600,000$. אנחנו מיולי ועד ינואר 2011 לא ידענו את שווי המניות.
ש. אני לא מבינה את העיתוי מדוע השעבוד נרשם דווקא בינואר?
ת. אולי לא הבנו מה שווי המניות גם בינואר, אבל הבנו שבטוחות אחרות שרשומות בספרי הבנק ריקות מתוכן ומצבנו גרוע יותר.

ח. נגדית לעו"ד גפן:
אין.

ח. חוזרת לעו"ד לאבל:
ש. בהקשר לתשובה האחרונה שנתת עכשיו. גם לפני כן דיברת על " בור" שהתגלה בינואר ואז ניתנה הנחיה לרישום. למה התכוונת במילה " בור".
ת. אני יכול לתת מספר דוגמאות ולמעשה הבעיה היא כבר נצפתה בספטמבר, כפי שראינו במכתבים ומכתבי המענה לש.א.מ של הבנק, כאשר דוגמה בולטת לעניין היא המחאת הזכות של חברת ישרוטל, בגין פרוייקט מלון בראשית, שנרשמה בספרי הבנק בשווי של כ-1.3 מליון ₪ ובפועל הסתבר שרוב התקבולים בגין פרוייקט זה נתנו במקדמה לחברת ש.א.מ בסמוך למועד החתימה על החוזה.
ש. מתי זה התברר?
ת. רק בסוף שנת 2011 בדצמבר, למיטב זכרוני. אני יכול להגיד שהיו לאורך 6 או 7 החודשים האלה הרבה מאוד נסיונות לקבל משם את היקף ויתרות הזכויות שמגיעות לו בגין עבודות שונות כגון פרוייקט מלון בראשית ולא הצלחנו לקבל אותם.
ש. נשאלת לגבי התמורה ואני שואל מה התמורה שהבנק נתן לחברה בחודש יולי 2011 לאחר השיחות בנושא שעבודה מניות?
ת. התמורה היתה ההסכמה להמשיך ולפעול בחשבון החברה באותם היקפי האשראי כ-14 מליון ₪.
ש. באיזה בטחונות?
ת. שעבוד מבנה החברה, השעבודים הקיימים.

<#16#>
החלטה
המנהלת המיוחדת תגיש סיכומיה לא יאוחר מיום 31.10.12.
הבנק יגיש סיכומים לא יאוחר מיום 30.11.12.
הכונ"ר יגיש סיכומיו לא יאוחר מיום 15.12.12.
המנהלת המיוחדת תוכל להגיב לסיכומי המשיבים, לא יאוחר מיום 31.12.12.
הסיכומים המוגשים בבית המשפט יועברו בו ביום לכל הצדדים האחרים.

<#17#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ב, 06/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

הערה: בשלב זה ידון בית המשפט בעניינו של עו"ד קשלס.

עו"ד קשלס:
לאור הערות בית המשפט, אני אבדוק ברשם המשכונות את רישום המשכון ואת האפשרות למחוק את רישום המשכון בש.א.מ, מבלי שיהיה בכך לפגוע בחיוב עצמו
אני אודיע עמדתי לבית המשפט עד ליום 30.11.12.

<#19#>
החלטה

עו"ד קשלס לאחר שיערוך בדיקה ברשם החברות, יודיע עמדתו לא יאוחר מיום 30.11.12.

<#21#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ב, 06/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

עו"ד מיטלס:
יש לנו שעבוד של חברת יוניק הנדסה ומיזוג אוויר בע"מ. הם לא הגישו תגובה ואני מבקשת להגיש את אישורי המסירה.
המסירה בוצעה בכתובתה הרשומה ברשם החברות.
אחרי זה הזמנו אותם לכל דיון ולדיון של היום שלחנו בפקס עם אישור מסירה של הפקס.
אני מבקשת שבית המשפט יורה על הסרת השעבודים.
אני אצרף לסיכומיי את בהתייחס לבנק הלאומי גם את הכתובת הרשומה של חברת יוניק הנדסה ומיזוג אוויר בע"מ.

עו"ד גפן:
לא נתנגד להסרת השעבוד, משהחברה לא הגיבה ובתנאי שיוכח בפני בית המשפט שההזמנה בוצעה בכתובתה הרשומה של החברה.

<#22#>
החלטה

משהתברר כי המשיבה, יוניק הנדסה ומיזוג אוויר בע"מ, הוזמנה כדין ולא הגישה תגובה ולא התייצבה לדיון, אני מוחקת את השעבודים שנרשמו לטובתה ברשם החברות, שעבוד 96.

תשומת לב המזכירות להחלטות שניתנו לגבי המועדים להגשת סיכומים ומסירת הודעות לבית המשפט.

<#20#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ב, 06/09/2012 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

הוקלד על ידי סיגלית סטמקר