הדפסה

בקוב נ' צ'יקטי בע"מ

21 יוני 2015

לפני:

כב' הרשמת כרמית פלד

התובע
1. מיכאל בקוב ת.ז. XXXXXX023

-
הנתבעת
1. צ'יקטי בע"מ ח.פ. 514723808

פסק דין

כתב התביעה הוגש ביום 14/9/14.
ביום 25/3/15 התקיים דיון, אליו לא הופיעה הנתבעת או מי מטעמה. במעמד הדיון הצהיר התובע כי שלח את הזימון לדיון לכתובה של הנתבעת ברחוב האשל 31 אך אישור המסירה הוחזר בנימוק ש"אינה נמצאת במען". בנוסף, הצהיר התובע כי מסר את כתב התביעה, הדרישה להגשת כתב הגנה והזימון לדיון לידי המלצר במסעדה אותה מפעילה הנתבעת. התובע הסביר במהלך הדיון כי מדובר במסעדה קטנה, ולא במקום הומה עובדים ומלצרים, באופן שגורם לו להניח כי המסמכים הגיעו ליעדם, לידי מנהל הנתבעת ובעלת המניות בה, הגב' מיכל ברמן .
במעמד הדיון ביום 25/3/15 נמנע בית הדין ממתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד, אלא נתן החלטה לפיה על הנתבעת להגיש כתב הגנה עד יום 24/5/15 ובנוסף להודיע עד המועד האמור לא התייצבה לדיון שנקבע. בהחלטה האמורה צויין שכל הנתבעת לא תגיש כתב הגנה עד המועד האמור עשוי בית הדין ליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
חרף חלוף המועד שנקצב לא הוגש כתב הגנה ואף לא הודעה אחרת מטעם הנתבעת.
התובע הגיש לבית הדין מסמכים מהם עולה כי אכן כטענת התובע הגב' מיכל ברמן הינה מנהלת ובעלת מניות בנתבעת. עוד טען התובע כי שלח למענה הרשום של הגב' מיכל ברמן ברחוב הייקל יוסף 3/5 בתל אביב (כעולה מאישור משרד הפנים שצורף להודעה) את פרוטוקול הדיון מיום 25/3/14.
משלא הוגש ע"י הנתבעת כתב הגנה או הודעה אחרת והנתבעת אף לא התייצבה לדיון שהתקיים, הרי שבהתאם לתקנה 43 ( א) ולתקנה 49 לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים, כולם נקובים בסכומי ברוטו:
החזר הוצאות נסיעה בסך 984 ₪.
חלף הפרשות לפנסיה בסך של 3,000 ₪.
פדיון חופשה בסך של 1,730 ₪.
גמול שעות נוספות בסך של 2,604 ₪.
החזר ניכוי שלא כדין ממשכורת חודש יוני 2014 בסך של 2,066 ₪.
פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד – בהתאם לשיקול דעת בית הדין ובהתחשב בכלל נסיבות הענין מצאתי להעמיד את הרכיב האמור ע"ס של 1,000 ₪.
הלנת שכר – בהתאם לשיקול דעת בית הדין ובהתחשב בכלל נסיבות הענין , לרבות בטענות התובע בענין זה, מצאתי להעמיד את הרכיב האמור ע"ס של 500 ₪.
הוצאות משפט בסך 1,000 ₪.
כל הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.
בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.
ניתן היום, ד' תמוז תשע"ה, (21 יוני 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .