הדפסה

בע"מ 6169/17 פלוני נ. פלוני

החלטה בתיק בע"מ 6169/17 בבית המשפט העליון

בע"מ 6169/17 - א'

לפני:
כבוד השופט מ' מזוז

המבקשת:
פלונית

נ ג ד

המשיב:
פלוני

בקשת המשיב להבהרת הצו הארעי שניתן בהחלטה מיום 1.8.2017

בשם המשיב: עו"ד טלי הוד ליבוביץ

החלטה

בקשת המשיב "להבהרת" הצו הארעי שניתן בהחלטתי מיום 1.8.2017 היא למעשה בקשה לביטולו. לא ראיתי מקום, בשלב זה, לשנות מהחלטתי, שכן לא שוכנעתי כי למשיב ייגרם כל נזק בשל עיכוב ביצוען של החלטות בית המשפט המחוזי.

ברי כי כל טענותיו של המשיב תוכלנה להישמע במסגרת התשובה שתוגש לבקשת רשות הערעור, בהתאם להחלטתי מיום 1.8.2017. למען הסר ספק יובהר כי בתשובה שתוגש אין לכלול הפנייה לטענות המועלות בבקשה "להבהרת" הצו הארעי.

הבקשה אפוא נדחית.

ניתנה היום, ‏י"ד באב התשע"ז (‏6.8.2017).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17061690_B02.doc אב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il