הדפסה

בע"מ 6/12 פלוני נ. פלוני

החלטה בתיק בע"מ 6/12

בבית המשפט העליון

בע"מ 6/12

לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

המבקש:
פלוני

נ ג ד

המשיבים:
1. אלמונית

2. אלמוני

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 9.12.2011 ברמ"ש 34199-05-11 שניתנה על ידי כב' השופט מ' דרורי

בשם המבקש: בעצמו

החלטה

1. מונחת לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 9.12.2011 ברמ"ש 34199-05-11 (כב' השופט מ' דרורי) במסגרתו נדחתה בקשת המבקש למתן הוראות.

2. בין המבקש ומשיבה 1 - בני זוג פרודים - מתנהלים הליכים בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. כפי העולה מהחומר שלפני, במסגרת הליכים אלה נתבקש בית המשפט ליתן נגד המשיבה צו למניעת דיספוזיציה בזכויותיה בדירת מגוריה. לשם כך נקבע כי המבקש יגיש התחייבות עצמית וערבות צד ג'. בשל קביעה זו הגיש המבקש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים. במסגרת הדיון, ציינו הצדדים: "אנו מסכימים להתגרש בבית הדין הרבני באופן מיידי, כאשר לכל צד נשמרות מלוא זכויותיו וטענותיו הכספיות" (עב' 2 שורה 29 לפרוטוקול הדיון מיום 30.10.2011). נוכח האמור קבע בית המשפט המחוזי כי הצדדים יפנו בהקדם לבית הדין הרבני על מנת שייאשר את הסכם הגירושין. עוד ציין בית המשפט: "בדיון הבא אתייחס גם לשאלת כספי תמורת הדירה וגם לרמ"ש עצמו".

בדיון שהתנהל בבית המשפט המחוזי ביום 10.11.2011, הציג המבקש ערב מטעמו. בא-כח המשיבה הסכים לערב המוצע. נוכח האמור פסק בית המשפט:

" 1. לאור הסדר הנושא, הערעור נמחק.
2. נושא הסדרת הערבות אינו יותר שנוי במחלוקת".

ביום 16.11.2011 הגיש המבקש לבית המשפט המחוזי "בקשה למתן הוראות", במסגרתה טען כי נוכח קביעת בית המשפט המחוזי מיום 30.10.2011, הרי ש"כבוד השופט מתבקש לדון במהות, בעניין הרכוש כמו שנאמר בהחלטה מיום 30.10.2011". מהבקשה עולה כי רצונו של המבקש היה כי כב' השופט דרורי "[י]משיך לדון במכלול התיקים היות והשופטת נילי מימון אינה יכולה לדון בתיקים שלי לאור בקשתי לפסלות שופט...". ביום 9.12.2011 קבע בית המשפט המחוזי כי סיים את טיפולו בהליך הערעורי וכי ההליך העיקרי יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה: "מאחר והוגשו הסיכומים לבית המשפט לענייני משפחה, ואני סיימתי את טיפולי בערעור, אני דוחה את בקשת המבקש למתן הוראות. מבחינתי – התיק סגור, ולא אקבל פניות נוספות". מכאן הבקשה שלפני.

3. בבקשתו פורש המבקש את הרקע לסכסוך עם המשיבה, ואת מורת רוחו מהעובדה כי הדיונים נמשכים זה 12 שנים. עוד מעלה המבקש מידע בדבר החלטותיהם הקודמות של בתי המשפט, והעובדה כי נוכח בקשתו לפסילת המותב הדן בעניינו בבית המשפט לענייני משפחה, הטיפול בתיק אינו מתקדם.

4. בקשת רשות ערעור כשמה כן היא. אין היא מהווה ערעור בזכות. על המבקש להראות כי קיימת עילה משפטית המצדיקה מתן רשות ערעור, מקום שהדין אינו מחייב זאת. המשוכה גבוהה יותר עת עסקינן בגלגול שלישי. הלכה היא כי רשות ערעור בגלגול שלישי תינתן במקרים המעוררים סוגיה משפטית בעלת חשיבות כללית או ציבורית, החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)).

עיון בבקשה מגלה כי אין היא עומדת בכלל דלעיל. כך למשל, בסעיף 19 לבקשה מצוין: "התיק דנן, הוא בר"ע ספציפית על החלטה ספציפית בעניין ערבות צד ג' שהיה על המערער להפקיד בביהמ"ש קמא...". המבקש אף מצטט מהחלטת השופט א' רובינשטיין בבע"מ 8194/08 פלונים נ' פלוני (10.12.2008): "לזכות הערעור, בדומה לזכות הגישה לערכאות, משקל מהותי... אין חולק כי זכות זו לגבי ערעור אחד – להבדיל מגלגול ערעורי נוסף - היא זכות מהותית" (ההדגשה אינה במקור). הדברים מדברים בעד עצמם. אף לדעת המבקש התיק אינו מעלה סוגיה או שאלה משפטית החורגות מהסכסוך הקונקרטי שבין הצדדים.

הבקשה עניינה בהחלטת בית המשפט לענייני משפחה לעניין הפקדת ערובה. אף לגישת המבקש, סוגיה זו הסתיימה באופן המקובל עליו. למעשה, בקשת המבקש הינה שבית המשפט המחוזי ידון בהליך העיקרי, בשל התמשכותם של ההליכים בבית המשפט לענייני משפחה. אכן ככל שהליכים משפטיים נמשכים, קל וחומר בענייני משפחה, בעלי הדין מצויים במצב לא נוח. ואולם, אין בכך בכדי לבצע קיצורי דרך – לא רק בגדרי בחירת המותב, אלא גם בבחירת הערכאה. המחוקק קבע את חלוקת העבודה השיפוטית בין הערכאות השונות. ברי כי צד אינו יכול לדרוש שינויים בסדרי הסמכות שנקבעו על פי דין.

5. נוכח האמור לעיל, הבקשה נדחית. משהגעתי לתוצאה זו, ממילא מתייתרת בקשת המבקש לעיכוב ביצוע בתיקים השונים שציין. בהיעדר תגובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ז באדר התשע"ב (21.3.2012).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 12000060_Z03.doc עק
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il