הדפסה

בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל

בפני כב' השופט אלון רום

המבקשים

  1. כוכבי א.ס. סחר בע"מ
  2. שי כוכבי

נגד

המשיבים
מדינת ישראל

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המבקשים – עוה"ד אברהם מונטקיו
ב"כ המשיבה – רס"ר דרור יצחק נציג יחידת הונאה דרום – משטרת ישראל

פרוטוקול

ב"כ המשיבה:
ברצוני להתנצל על הדיון הקודם בו לא התייצבו מטעם המשטרה. כפי שהעברנו במסמך הצהרה למזכירות, לא היינו מיודעים על כך, לעניין הדיון הזה, במקרה המדובר תפסה המשטרה את הפריטים נשוא הבקשה מתוקף סמכות תפיסה לפי צו חיפוש, היה בתיק הראיה וכחפץ אשר מהווה ראייה מרכזית ומהותית בתיק. על פי חוק, רשאית המשטרה לשמור התפוס עד שיוגש כראיה בית המשפט. מדובר בחשד סביר לקיומה של עבירת סימני מסחר, יש חוות דעת מומחה אשר נמצאת בתיק החקירה, מגיש לבית המשפט. ניתן היה לערער. אני מציג דוגמאות בפני בית המשפט של המוצג שנתפס. יש פה פגיעה משמעותית בבעל הזכות ברישום. מציג המוצג בפני בית המשפט.

לשאלת בית המשפט אין מוצר מקורי, המוצגים שלושת הדוגמאות שאני מציג בפני בית המשפט הם לדעתנו מפרים סימן מסחר של BLACK DIAMOND 190-399 מציג את הסימן המסחרי הרשום. אין עניין ושיח אם מוצר זהה או לא זהה, אלא רק האם קיים סימן מסחרי רשום לגבי סימן מסחרי מסוים. BLACK DIAMOND כמו כל סימן מסחרי רשום אחר מפורט בתעודת סימן מסחרי רשום כפי שמוצג בפני בית המשפט את סוג הטובין לגביו יש תחולה של הרישום המסחרי, באיזה פריטים מותר לשים את הרישום ובאיזה לא. מותר להשתמש במוצרים שנקראים BLACK DIOMOND כל עוד לא מופיע ברשימת המוצרים שלגביו יש הגנה.

הדברים פשוטים וברורים בקניין רוחני, מסודרים כחוק. BLACK DIOMOND הוא כמו הסימן של נייקי, אם מישהו יבוא ומסמן... יש הבדל ברישום אם המוצר עצמו מכיל את הרישום BLACK DIOMOND או רשום רכיב של, וזה לא רשום, מדובר בצורה חזותית ברורה, אותו כתיב אותו פונט של הצורה המסחרית, לא מדובר במוצר גנרי , אלא בסימן מסחרי רשום לכל דבר.

ב"כ המבקשים:
אני מודיע לבית המשפט, יש לי גם סימוכין לכך שבתוך המוצר שלנו יש אבקת יהלום שחור, זה אחד המוצרים ולכן מופיע בכיתוב. זה בדיוק כמו BLACK MUD או אלוורה או כל חומר אחר.

ב"כ המשיבה:
על פי הגדרת נהלי קניין רוחני ועל פי הנהלים ובין התיאום שקיים בין המשטרה לאיגוד סימני המסחר מי שרושם חוות דעת זה אדם שיש לו ידיעה לאורך שנים ומומחיות בכך, בעבירות קניין רוחני, לא נמצא שיש 5אדם כשיר מספיק, לתת חוות דעת בעניין, חוות הדעת כפי שמוצגת מקובלת בערכאות בית המשפט, נדונה ואושרה בערכאות השונות, בתיקים אחרים.

חוות הדעת שבתיק, בכל מקרה של עבירות קניין רוחני, חוות הדעת ניתנת על ידי בעל אינטרס או נציגו. יחד עם זאת, אין הדיון במקום הזה...במקרה הספציפי דרור קלייטמן, עוה"ד היה בשבוע שעבר במחסנים הבחין במוצרים וראה אותם, יחד עם זאת, אינו מוסמך לתת חוות דעת בעניין המוסמך היחידי הוא מי שמיופה כוח מבעל הסמכות לתת חוות דעת עד מומחה בעניין. זה נתפס ב-25/02/13. הסיבה שהתיק במשטרה ולא עבר בפרקליטות היא בשל הדיון הזה.

ב"כ המבקשים:
נציג המשטרה טוען שדי בכך שיש תעודת סימן מסחר ושימוש שלא על ידי בעל מורשה, אנו טוענים שאלו לא כל נסיבות העבירה, עבירה של סימן מסחר שהינה עילה אזרחית אבל יש פרק אחד שמתייחס לעונשין פקודה 60, אשר מגדירה את אחד היסודות, שיש בו כדי להטעות, במקרה הזה, היסוד לא מתקיים ולא יכול להתקיים כיוון שאין מוצר מתחרה, נציג המשטרה ואני מכיר את הגישה הזאת המאוד פרקטית, צריך לבדוק עניינים נוספים. הפסיקה דנה בכך גם בפסק דין ב לי קופר, אותה חברה שהיא רק של הלבשה, שימוש על גבי נעליים לא מהווה הפרה.

ב"כ המשיבה:
ככל הנראה הוגש כתב אישום על עבירת סימן מסחר לפי סעיף 60.

ב"כ המבקשים:
אנו מדברים על סימן מסחר שקיים 5 שנים, 3 שנים לאחור לא התקיים יצור.
המבקש:
יש לנו אפשרות לשלוח את כל המוצרים לחו"ל.

ב"כ המבקשים:
אנו יכולים להגביל את הרישום על האריזה כבר ביצור הבא, יש פה אולי נזק למוניטין עתידי.

ב"כ המשיבה:
זה לא רק עניין של הטעייה. הדברים לא פשוטים, כאשר מובא לידיעתי כי יש חשד שבוצעה עבירה של הפרת סימני מסחר, הדבר נבחן ב-7 עיניים לפני הגשה לבית משפט.

ב"כ המבקשים:
הבחינה לא נעשתה כאן, לא בדקו את נסיבות העבירה. אין מוצר לבעלת הסימן. מדובר בחברה שהייתה אמורה להימכר לפני חג הפסח. איני יודע באילו תנאים הם נשמרים.

<#2#>
החלטה

בפניי בקשה להחזרת תפוס שהוגשה על ידי המבקשים. על פי הנטען בבקשה, ביום 17/03/13 שוטרי יחידת הונאה דרום פשטו על מחסני המבקשת ותפסו פריטים כמפורט בבקשה המדובר ב-1,176 יחידות של קרם פנים, 2,420 יחידות של סרום לפנים ו-2,256 יחידת של קרם ידיים כאשר נטען לגביהם שטובין אלה מפרות זכויות של המתלוננת הילית גורנשטיין שהינה רשומה כבעלים של סימן מסחרי שנקרא BLACK DIAMOND (בושם, קולון, מי בשמים ומוצרים שונים, מוצרי טיפוח ותכשירי קוסמטיקה כמפורט בתעודת הרישום שהוצגה בפניי.

המבקשת עותרת להורות על השבת התפוסים בשל היותם מוצרים שאינם מפירים את סימן המסחר BLACK DIAMOND שכן לשיטתה על פי הרישום המדובר במוצרים המכילים אבקה של יהלום שחור BLACK DIAMOND – בלבד, כאשר שם המוצר הינו שונה והוא נקרא DEAD SEA DIAMOND מכאן שאין מקום להמשיך להחזיק במוצגים שכן אף לכאורה לא עולים הדברים כדי עבירה פלילית ובאין עבירה פלילית יש מקום להורות על החזרת הטובין לאלתר.

הוצגה בפניי חוות דעת מטעם המתלוננת, אשר מקובלת על המשיבה, לפיה המדובר במוצרים אשר נושאים את הסימן המסחרי ללא הרשאה.

נתתי דעתי לטיעוני הצדדים.

ייאמר כי מוסכם על הצדדים שאין בנמצא מוצר בשם BLACK DIAMOND הנמכר כעת ו/או עומד למכירה בפני הקהל הרחב. מובן שבמצב דברים זה, היסוד הקבוע בסעיף 60 לפקודת סימני המסחר, נוסח חדש תשל"ב 1972, באשר ל"עלול להטעות בכך אדם אחר", לא ניתן לומר כי הינו מתקיים באופן וודאי.

שונה המצב מבעל זכויות שקיים מוצר ספציפי המוכר והנה אחר מפר את הזכויות הרשומות ומוכרות לקהל הרחב, כמוצר מקור.

במצב דברים שבתיק שבפניי, המדובר בבעל זכויות אשר טוען כי המוצרים המיובאים שנתפסו על ידי המשיבה מפרים את הזכויות הרשומות שלו כאשר לא קיים מוצר מקור ומובן שנטל הראיה וההוכחה בתיק שכזה שונה בתכלית.

הרציונל שעומד בבסיס השקפה זו הינו שאדם שמעוניין לייבא טובין לישראל או ליצרם על פי רוב, לא יוציא הוצאות ניכרות בכדי ליצר מוצר שבסיכומו של יום מפר זכויות של אחר.

זאת לעומת מצב בו נעשה ניסיון להתעשר על חשבון האחר שכבר טרח, ייצר, ומיתג את מוצריו בכך שאותו מפר זכות נהנה מעמלו של אחר ומפירותיו.

זאת ועוד, הדיון בתיק שבפניי יכול ויעשה במסגרת אחרת, במסגרת צווי מניעה שמוגשים על ידי בעלי זכויות כנגד מי שנטען לגביו שהוא מפר את זכויותיהם, כאשר ההליך הפלילי, לא תמיד הוא המקום הראוי לבירור שאלה זו שבמחלוקת ולבטח לא במועד התפיסה של הטובין.

בנסיבות התיק שבפניי, כאשר מצויים אנו עדיין בתוך פרק הזמן שקבע המחוקק שרשאית המשיבה להחזיק את התפוסים, קרי 180 יום מיום 17/03/13, הרי שאין בידי לקבוע מסמרות לעניין ההפרה לכאורה של פקודת סימני מסחר שנעברה על ידי המבקשת.

ייאמר שראוי שבית המשפט לא יחווה דעתו מבעוד מועד על גורלו של תיק זה טרם הבאתו בפני מותב שישמע ראיות זאת ככל שיוגש כתב אישום.

השאלה שעומדת בפני בית המשפט האם לכאורה מתקיימת עבירה ולכך ניתן להשיב בחיוב, אם כי ייאמר, העניין אינו נקי מספקות. המדובר במוצרים הנושאים שם שונה כאשר לטענת המבקשת מדובר במוצרים המכילים אבקת יהלום שחור ומכאן שהשימוש במונח BLACK DIAMOND איננו נקי מספקות. על ציר הזמן כאשר אנו מצויים עדיין בתוך מתחם של 180 יום, מצאתי לא להורות על החזרת התפוס בשלב זה. יחד עם זאת, מצאתי לקצוב למאשימה פרק זמן קצר שבו עליה יהיה להודיע באם כוונתה להגיש כתב אישום ומה עמדתה באשר להמשך תפיסת המוצגים, זאת בין היתר בהתייחס לכך שהמבקשת תודיע כי היא מוכנה גם להליך של הוצאתם של המוצרים לחו"ל ו/או כל הסדר אחר שימזער את נזקיה.

אשר על כן, אני דוחה את הבקשה בשל הנימוקים המפורטים ומורה למשיבה להודיע בתוך 45 יום מהיום את עמדתה באשר להחזרת הטובין ו/או הוצאתם מישראל וכן באשר להמשך ההליכים בתיק זה.

<#3#>

ניתנה והודעה היום ג' סיון תשע"ג, 12/05/2013 במעמד הנוכחים.

אלון רום, שופט