הדפסה

בנ - רם סריג לוחות והנדסת חשמל בע"מ נ' ש.א.מ. מצנני מדבר בעמ ואח'

לפני
כב' השופטת חנה פלינר

תובעת/ מבקשת

בנ - רם סריג לוחות והנדסת חשמל בע"מ

נגד

נתבעים/ משיבים

  1. ש.א.מ. מצנני מדבר בעמ
  2. אהוד רוזנפלד

החלטה

  1. מונחת לפניי בקשה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים שהגישה התובעת/המבקשת במסגרתה עותרת היא ליתן צו המורה לבנקים: הבינלאומי הראשון, דיסקונט ופועלים לגלות בגילוי ספציפי מסמכי שלושת חשבונות הבנקים של הנתבעת/המשיבה מיום 1.4.2011 ועד 31.1.2012. לשיטת המבקשת, המדובר במסמכים שישפכו אור על התקופה בה הוזמנו הסחורות מהמבקשת ונמסרו לה ע"י המשיבה שיקים אשר אמורים היו להיפרע. לטענתה הליכי הגילוי והעיון חיוניים במיוחד כאשר המבקשת מצויה בעלטה.
  2. מפרקת המשיבה, עו"ד חניתה מיטלס, לא הביעה התנגדות לבקשה בתגובתה וטענה כי בידיה תדפיסי עו"ש של המשיבה בבנק הבינלאומי ובבנק הפועלים בלבד וככל שינתן צו מתוחם בתאריכים תפעל בהתאם לו.
  3. הנתבע/ המשיב מתנגד לבקשה. לשיטתו הבקשה לא הומצאה לו ולמד עליה ממערכת נט-המשפט; בקשת המבקשת מהווה מסע דיג אסור תוך הסתרת ההליכים המקדמיים שהתקיימו בין הצדדים ותשובת המשיב לפניית המבקשת לקבלת המסמכים ולפיה עסקינן במסמכים שאינם רלוונטיים; הבקשה הוגשה בשיהוי בהתעלם מהמועדים שנקבעו ע"י ביהמ"ש ומבלי שהוגשו תע"ר; הבקשה אינה נתמכת בתצהיר ולא הונחה כל תשתית לבקשה. בהקשר זה ציין ביהמ"ש בדיון שהתקיים ביום 22.4.2013 כי מדובר בתביעה קשה להוכחה שיש צורך להציג בה " דבר מה נוסף". המבקשת לא הציגה את האמור ואין בסיס לתביעה נגד המשיב; המסמכים המבוקשים אינם רלוונטיים להליך.
  4. בתשובה לתגובה טוענת המבקשת כי המפרקת נכנסת בנעלי מנהל המשיבה וזו אינה מתנגדת להעברת המסמכים אלא מבקשת צו מדויק לפיכך, אין מניעה להורות כמבוקש; התנגדות המשיב אינה ברורה ומעלה ספקות ותהיות.

דיון והכרעה
5. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובות ובתשובה להן סבורה אני כי דינה להתקבל, כפי שיפורט להלן.

6. על מענה לשאלון וגילוי ועיון במסמכים נאמר בפסיקה: "הליכי גילוי מוקדם (שאלונים וגילוי מסמכים) נועדו כדי לפשט את ההליכים, לקצר את הצורך בהבאת ראיות ולהשיג הודיות לגביהן. התקנות שבפרק ט' לתקנות סדר הדין, מטרתן אחת: לאפשר לבעל דין להכין את משפטו, תוך הסתמכות גם על מסמכים המצויים בידי הצד שכנגד וגם על תשובות בתצהיר שנתן הצד שכנגד לשאלות שהוצגו, שהן מהשאלות השנויות במחלוקת של המשפט" ע"א 2271/90 גמבו נ' אמיר מרדכי, פ"ד מו(3) 793. תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, קובעת כי: "יש לגלות את כל המסמכים הנוגעים לעניין הנדון". לשאלה אילו מסמכים יש לגלות נדרש הנשיא ברק ב רע"א 6546/94 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי ואח', פ,ד מט(4), 54, עמ' 60: "על צד לגלות כל אותם מסמכים, אשר סביר להניח כי הם כוללים מידע אשר יאפשר לצד, במישרין או בעקיפין, לקדם את עניין נושא תובענה...הרלוואנטיות לצרכי גילוי היא מידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת שבין הצדדים. מסמך שיש בו כדי לסייע לקו חקירה הוא רלוואנטי". וב ע"א 327/68 מנגר ואח' נ' ביינון ואח', פ"ד כב (2) 602, עמ' 603 נקבע כי: "חשוב שמראשית המשפט יגלה כל צד את מלוא החומר שבידיו שלא יהא יריבו מופתע, יוכל להתכונן כהלכה, ולא יוסתר ממנו דבר העשוי להוציא לאור את זכותו". עולה מהתקנות והפסיקה כי המשיב חייב לתת תשובות אמיתיות, ברורות ומלאות לשאלות שנשאל ולהציג את כל המסמכים שברשותו ושנדרש לתת. אולם, רק בתנאי שהם רלוואנטיים לעניין הנדון ואין בהם הכבדה מעבר לסביר. נטל השכנוע של בית המשפט מוטל על כתפי המבקש, ראו לעניין זה בש"א (ת"א) 9431/07 גלזר נ' אלמונית, תק-מח 2007(4), 4438 (אסמכתא 3).

7. בענייננו, אכן הבקשה הוגשה לכאורה באיחור ואינה עומדת במועדים אותם קצבתי בדיון שהתקיים ביום 22.4.2013. יחד עם זאת, איני סבורה כי יש לדחותה מטעמים פרוצדורליים בלבד ויש לבחון אותה מבחינה מהותית.

8. המדובר בתביעה להרמת מסך וייחוס חובות של המשיבה, חברה הנמצאת בהליכי פירוק, למנהלה ובעל מניות בה - המשיב. מעצם מהות התביעה הרי שקיים פער במידע שבין המבקשת למשיבים ודפי החשבון של המשיבה במועדים הרלוונטיים מהווים כלי הכרחי לקבלת חומרים לביסוס התביעה. באמצעות חשיפת המסמכים המבוקשים ניתן יהיה לבחון, בין היתר, האם בזמן הזמנת הסחורה ו/או מסירת השיקים ידע המשיב שלא ניתן יהיה לשלם עבור הסחורה ומכאן הרלוונטיות (בהקשר זה ראו ע"א 9183/99 בני פניגשטיין נ' חברת חברי המהפך מס' 1 מחצבות ישראל [פורסם בנבו] ). זאת ביתר הדגשה משהמפרקת לא התנגדה לבקשה. איני מוצאת בבקשה "מסע דיג אסור" אף אם אכן אניח כטענת המשיבות שהתביעה בשלב זה אינה מבוססת מספיק (ואיני קובעת כך).

9. אשר על כן, הבקשה מתקבלת. ניתן בזאת צו המורה למפרקת להגיש לביהמ"ש ולצדדים את מסמכי העובר ושב והאשראי של המשיבה בבנק הבינלאומי ובנק הפועלים בין התאריכים 1.4.2011 – 31.1.2012. המסמכים יועברו בתוך 14 ימים מהיום.

10. התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית בתוך 30 ימים מקבלת דפי העו"ש והנתבעים יגישו תצהיריהם בתוך 30 ימים מקבלת תצהירי העדות הראשית של התובעת. אזכיר כי התיק קבוע לישיבת קד"מ על יסוד תצהירים ליום 6.1.2014. ככל הנראה עד לתאריך הדיון לא יחלוף המועד להגשת התצהירים ולכן מוצע לצדדים להגיש בקשה לדחיית מועד דיון בפירוט תאריכים מוסכמים.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ד, 04 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.