הדפסה

בנק מזרחי טפחות בעמ נ' אלבאז

בפני
כב' הרשם בכיר משה הולצמן

המבקש:
הנתבע

פרחאן אלבאז ת.ז. XXXXXX009

נגד

המשיב:
התובע

בנק מזרחי טפחות בע"מ

החלטה
בפני בקשה למתן רשות להגן שהוגשה על ידי המבקש.
עסקינן בתובענה כספית על סכום קצוב, בסך של 23,360 ₪ (כך במקור), שהוגשה על ידי המשיב כנגד המבקש וחייבים נוספים, בלשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא, בגין ערבות שה עמיד המבקש להבטחת פירעון יתרת הלוואה שנטלה בזמנו החייבת העיקרית.
בדיון שנערך בפני ביום 11.3.2014, העלו הצדדים טענות שונות לגבי החוב הנטען, ובאת כח המשיב הודיעה שאין בכוונתה לערוך חקירה נגדית למבקש, בטענה שאין ממש בטענות שהעלה ב בקשתו למתן רשות להגן.
בתום הדיון ראיתי לנכון ליתן לצדדים שהות של 30 יום כדי לנסות ולגבש הסדר פשרה ביניהם, וכן המלצתי למבקש לפנות ללשכה לסיוע משפטי, כדי לבחון אפשרות לקבלת ייצוג משפטי.
מהנתונים שבפני עולה כי לא עלה בידי הצדדים לגבש הסד פשרה, כי הלשכה לסיוע משפטי דחתה את פנייתו של המבקש להעמדת ייצוג משפטי מטעמה.
לאחר שבחנתי את כל שהובא בפני מצאתי לנכון להורות על דחיית הבקשה למתן רשות להגן, מהטעמים שלהלן.
המבקש אינו חולק על כך שחתם בזמנו על כתב ערבות לצורך הבטחת פירעון יתרת ההלוואה שנטלה החייבת העיקרית, אלא שטען בתצהירו כי החוב נפרע לפני כעשר שנים, וכי לאחר בירור בסניפי המשיב לא נמצא חוב על שמו, וכי הגשת התביעה הינה בבחינת ניסיון לסחוט כספים על ידי ב"כ המשיב.
טענות המבקש לגבי פירעונו של החוב, או לגבי המניע להגשת התביעה, נטענו באופן כללי ביותר, שלא לומר סתמי, ללא כל פירוט של ממש, והגם שבשלב זה של ההליך המשפטי, ניתן להסתפק בטענת הגנה דחוקה, לצורך מתן רשות להגן, הרי שאינני סבור כי המבקש הראה, בנסיבות העניין, טענת הגנה לכאורית המצדיקה היעתרות לבקשתו.
טענת המבקש כי בבדיקה שערך בסניפי המשיב עלה שאינו חייב כספים למשיב, מעבר לכך שנטענה באופן כללי ביותר, וללא פירוט של ממש, הר שאין בה כדי להצדיק מתן רשות להגן, שכן בעלת החוב הינה הלווה, בעוד שהמבקש הינו במעמד של ערב, ומכל מקום המשיב צירף לכתב התביעה מסמכים לגבי קיומה של יתרת החוב, נקט כנגד החייבת העיקרית בהליכים משפטיים, הגיש בקשה למיצוי הליכים ללשכת ההוצאה לפועל, וקיבל את אישור כב' רשם ההוצאה לפועל למיצוי הליכים, לצורך הגשת התובענה הנדונה.
לאור האמור לעיל הנני מורה על דחיית הבקשה למתן רשות להגן, ועל המשך הליכי ההוצאה לפועל בתיק ההוצאה לפועל המקושר שמספרו 1713769114.
המבקש יישא בשכר טרחתו של ב"כ המשיב בגין ההליכים בתיק בית המשפט, בסכום כולל של 920 ₪.
פסק דין בעניין דחיית הבקשה למתן רשות להגן ניתן בתיק.
המזכירות תודיע לצדדים ותסגור את התיק.
ניתנה היום, ט"ז ניסן תשע"ד, 16 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.