הדפסה

בנק לאומי לישראל בעמ נ' ג'ואמיס

בקשה מס' 2
בפני
כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני

מבקש/נתבע

מחמוד ג'ואמיס

נגד

משיב/תובע

בנק לאומי לישראל בעמ

החלטה

בענין : בקשת רשות להתגונן

1. התובע הגיש נגד הנתבע תביעה בסדר דין מקוצר ע"ס 52,347 ₪ בגין יתרת חובה בחשבונו
של הנתבע אצל התובע .
סכום התביעה מורכב מיתרת חובה בחשבון הדביטורי ויתרת חוב הלוואה מיום 18.6.12 .
לתביעה צורפו מסמכי פתיחת החשבון , דף חשבון אחרון , מסמך בדבר שיעורי הריבית ,
בקשה לקבלת אשראי ודו"ח מצב לקוח בהלוואות , המלמד על יתרת חוב ההלוואה .

2. הנתבע הגיש בקשת רשות להתגונן במסגרתה העלה את הטענות שיפורטו להלן .

3. הטענה הראשונה הינה כי התובע הפר את חובת תום הלב . טענה זו הועלתה באופן סתמי
וכללי במידה המצדיקה דחייתה כבר בשלב זה .
לא ברור מדוע הנתבע נדרש לפסיקה בנוגע לערבים , כאשר אין ולא יכולה להיות מחלוקת
כי התביעה הוגשה נגד הנתבע בגין יתרת חובה בחשבונו שלו .

4. הטענה השניה הינה כי רכיבי הריבית וההצמדה בכתב התביעה אינם מתאימים לתביעה
המוגשת בסדר דין מקוצר .
ברי כי אין ממש בטענה זו . התביעה כוללת מרכיב של ריבית , המבוסס על ההסכמים בין הצדדים
ועל מסמכי הבנק שצורפו לתביעה ומבהירים היטב מהו שיעור הריבית בו נדרש הנתבע לשאת
באשר לכל אחד ממרכיבי התביעה . על כן , די בחישוב אריתמטי כדי לבסס את סכום התביעה
ולהכשיר התביעה להתברר כתביעה בסדר דין מקוצר .

5. הטענה השלישית הינה כי בתאריך לא ידוע החליט התובע לזקוף את יתרת ההלוואה לפרעון
מיידי מבלי לקבל את עמדתו של הנתבע .
טענה זו אינה מפורטת במידה הנדרשת לשם קבלת רשות להתגונן .
מעיון בכתב התביעה ובמסמך "מצב לקוח בהלוואות" ניתן ללמוד כי ההלוואה נשוא התביעה
הועמדה לנתבע ביום 18.6.12 . עוד עולה כי לטענת התובע כבר בתחילת חיי ההלוואה לא עמד
הנתבע בהחזרי ההלוואה ולכן הוקמה הלוואת פיגור ביום 20.7.12 . התביעה הוגשה לאחר
שהועברו מספר תשלומים להלוואת הפיגור ולאחר שנשלח מכתב התראה לפיו ישנה חריגה
ממסגרת האשראי בחשבון העו"ש .
לפיכך היה על הנתבע לפרט מה היתה מסגרת האשראי , כיצד שולמו החזרי ההלוואה והאם
קיבל את מכתב ההתראה המוזכר בדף החשבון . משלא נעשה הדבר , נותרה טענת הנתבע
טענה סתמית , כללית ובלתי מפורטת במידה המצדיקה דחייתה כבר בשלב זה .

6. על כן , אני דוחה את הבקשה ונותן פסק דין על בסיס האמור בכתב התביעה .
כיוון שלא נתבקשה תגובה ולא התקיים דיון , אין צו להוצאות במסגרת החלטה זו .
ב"כ התובע יגיש פסיקתא לחתימתי .

ניתנה היום, ב' שבט תשע"ג, 13 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.