הדפסה

בנק לאומי לישראל בעמ נ' אבו ריא

מספר בקשה:1
בפני
כב' הרשם שמעון רומי

תובע

בנק לאומי לישראל בע"מ – ח"צ 520018078
נגד

נתבע

עוסמאן אבו ריא – ת"ז XXXXXX871

פסק דין

הנתבע לא הגיש בקשת רשות להתגונן, לא במועד ולא בכלל, הגם שנמסרו לו כתב התביעה והזמנה לדין ביום 19/07/2012, כעולה מבקשת התובע, אישור המסירה ותצהיר המוסר שצורפו לבקשה.

לפיכך, בהתאם להוראות תקנה 206 לתקנות סדר הדין האזרחי, ניתן בזה פס"ד כנגד הנתבע:

1. הנתבע ישלם לתובע את סכום התביעה בסך 59,603.77 ₪, בצירוף ריבית חודשית מירבית בשיעורים המשתנים מפעם לפעם לפי קביעת התובע ומצטברת מדי 3 חודשים ליתרת החוב. יתרה חדשה זו מהווה בסיס לחישוב הריבית לחודש הבא וחוזר חלילה. זאת החל מיום הגשת התביעה, 01/07/2012 ועד לתשלום בפועל;

2. הנתבע ישלם לתובע את אגרת המשפט בסך 745.00₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 01/07/2012 ועד לפירעון המלא בפועל;

3. הנתבע ישלם לתובע את הוצאותיו למסירה, בסך 125.00₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13/08/2012 ועד לפירעון המלא בפועל;

4. אני מחייב את הנתבע לשאת בשכ"ט ב"כ התובע בסך 5,960.00₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לפירעון המלא בפועל;

ניתן היום, ט"ו חשון תשע"ג, 31 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.