הדפסה

בנק לאומי לישראל בעמ נ' רג"ע שיווק סלולר בע"מ ואח'

בקשה מס' 8
בפני
כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני

מבקשים/נתבעים

  1. עקיבא גרינצייג
  2. דינה גרינציג

באמצעות בא כוחם עו"ד רועי גולדשטיין

נגד

משיב/תובע

בנק לאומי לישראל בע "מ
באמצעות בא כוחו עו"ד דורון זר

החלטה

בעניין: בקשת רשות להתגונן ובקשה למחיקת התביעה על הסף

1. ביום 2.9.14, הגיש התובע נגד חברת רג"ע שיווק סלולר בע"מ (להלן "החברה") ונגד המבקשים תביעה בסדר דין מקוצר, על סך 155,346 ₪ בגין יתרת חובה בחשבונה של החברה אצל התובע להחזרתה ערבו מבקש 1 (להלן "עקיבא"), ביום 07.04.11 והמבקשת 2 (להלן "דינה"), ביום 02.12.07.

2. לכתב התביעה צורפו עמוד ראשון ואחרון של תנאים כללים לניהול חשבון מיום 29.11.07, טופס מצב לקוח בהלוואות , פירוט תנועות אחרון בחשבון הבנק, אישור בדבר גובה הריבית, כתבי ערבות הנחזים להיות חתומים ע"י המבקשים והודעות לערב.

3. ביום 6.11.14 הגישו המבקשים בקשת רשות להתגונן במסגרתה ביקשו לסלק את התביעה על הסף. נטען כי המסמכים שצורפו לתביעה, רובם ככולם , שייכים לחברה ולא למבקשים. נטען כי התובע לא צירף לכתב התביעה את מלוא המסמכים בקשר לחוב הנטען , לרבות מידע על פרטי החברה המלמד כי המבקשים אינם בעלי מניות. המבקשים מצרפים לבקשתם מידע על פרטי חברה, ממנו עולה כי הסטטוס המשפטי של החברה הינו חברה מחוסלת מרצון, בעל המניות הוא יצחק מאיר בנצלביץ וה דירקטורית היא דינה.

4. המבקשים טוענים כי התביעה הוגשה נגדם דווקא בעת הזו בעקבות דרישתם מהתובע להשבת כספים, לאחר שהתובע משך כספים מחשבונו הפרטי של עקיבא בסך של 16,900 ₪, ביום 15.5.14 ונשלח אליו מכתב דרישה בעניין זה, שהתקבל ביום 4.8.14.

5. המבקשים מאשרים כי החשבון נפתח של החברה נפתח ע"י דינה בשנת 2007, אך טוענים כי החשבון נסגר במרוצת הזמן ללא יתרת חוב כלשהי. המבקשים אף מאשרים את חתימתה של דינה על טופס ההודעה לערב, אשר צורף לכתב התביעה. לעומת זאת, נטען כי החתימה הנחזית להיות חתימתו של עקיבא על כתב הערבות המתמדת הינה מזויפת לחלוטין (כך במקור – נ.ז). נטען ובצדק כי התובע צירף רק את העמוד הראשון והאחרון של כתב הערבות מיום 7.4.11.

6. הנתבעים טוענים כי ללא ערבות אישית אין יריבות בינם לבין התובע ולכן יש לסלק את התביעה על הסף ולחילופין למחוק את הכותרת. הנתבעים מדגישים כי מעולם לא הוסכם על לקיחת הלוואה במסגרת החשבון.

7. בא כוח התובע קיבל אורכה להגשת תגובה לבקשת הרשות להתגונן עד 6.1.15, אך לא הגיש תגובה עד עצם היום הזה ולכן התיק בשל למתן החלטה על בסיס החומר המצוי בתיק.

8. תביעה תסולק על הסף כאשר כתב התביעה עצמו אינו מגלה עילה כנגד המבקשים. כפי שצוין לעיל, כתב התביעה כולל טענות לפיהם המבקשים ערבו לחיוביה של החברה כלפי התובע וכן מסמכים המלמדים לכאורה על קיומו של חוב. די באמור לעיל כדי לקבוע כי התביעה מגלה עילה ולדחות את הבקשה לסילוק התביעה על הסף.

9. באשר לבקשת הרשות להתגונן, למעשה, די באמור בהחלטת הביניים מיום 6.11.14 לפיה אי ה גשת תגובה תביא לקבלת הבקשה, כדי לקבל את הבקשה. לשלמות התמונה אוסיף ואומר כי המבקשים העלו טענות כנגד התביעה שמן הראוי לבררן בהליך משפטי מלא. בין היתר יש לברר את הטענה לפיה חשבון נסגר כאשר לא היתה יתרת חוב כלשהי. כמו כן, יש לברר את הטענה של עקיבא לפיה חתימתו על כתב הערבות זויפה. סוגיה נוספת הטעונה בירור היא קיומו של קשר בין עיתוי הגשת התביעה לבין קבלת מכתב הדרישה ששלח ב"כ המבקשים לתובע. כמו כן, יש ממש בטענת ב"כ המבקשים לפיה העובדה כי מסמכים מהותיים שצורפו לתביעה, דוגמת כתב הערבות הנחזה להיות חתום ע"י עקיבא, צורפו באופן חלקי כדי להצדיק קיומו של הליך משפטי מלא.

10. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה לסילוק התביעה על הסף ונותן למבקשים רשות להתגונן. כיוון שאחת הבקשות התקבלה והאחרת נדחתה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ה, 18 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.