הדפסה

בנק לאומי לישראל בע"מ סניף פתח תקוה נ' גינור ואח'

מספר בקשה:4
בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

מבקשים

  1. צבי גינור
  2. אוסנת גינור

נגד

משיב

בנק לאומי לישראל בע"מ סניף פתח תקוה

החלטה

ספק רב אם חסד אני עושה עם המבקשים, אולם הנכון הוא, כי דין כותרת התביעה להימחק.

לכתב התביעה צורף, לפי הכתוב בו, "העתק הסכם תנאים כלליים לניהול חשבון בחתימת הנתבע 1"; בפועל, צורפו 2 דפים, הנחזים להיות עמוד ראשון ועמוד אחרון של הסכם מעין זה המתואר בכתב התביעה. העמוד הראשון מסתיים, כך נראה, בסעיף 3 (הצילום אינו קריא דיו), ואילו העמוד האחרון מתחיל בסעיף 48, והוא ממוספר עמוד 26. כל 24 העמודים האמורים להיות בין שני אלה, על 44 סעיפיהם, לא זכו להיכלל בין נספחי כתב התביעה.

אמנם, ההלכה היא, כי די ב"ראשית ראיה" לביסוס תביעה בסדר דין מקוצר המוגשת על ידי בנק, ובין היתר נקבע, כי די בתדפיס אחרון, חתום ע"י נציג מוסמך, אולם הטעם לכך – בניגוד להלכה הרגילה, לפיה יש צורך במסמך חתום או ערוך על ידי הנתבע – הוא שבהסכם שבין בנק ללקוח, על פי רוב (ואולי תמיד) נכללת הוראה לפיה ישמשו ספרי הבנק ראיה לכאורה לנכונותם, ותדפיס זה, בכלל "ספרי הבנק" הוא.

דא עקא, שבאופן בו "צורף" ההסכם שבין המשיב למבקשים, לא ניתן לדעת אם הוראה מעין זו אכן מצויה בהסכם שביניהם, ובלעדיה – אין לאותו תדפיס כל ערך, ואין התביעה עונה על דרישות תקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי, הדו רשת ראיה בכתב לתביעות לסכום קצוב, דהיינו: ראיה בכתב גם לקציבות הסכום.

ב"ראשית ראיה" די, אלא שאף זאת אין כאן.

התביעה אינה כשרה להתברר לפי סדר דין מקוצר, ולפיכך דין הכותרת להימחק.

בשולי הדברים אעיר, כי מאחר שמעיון ראשוני בבקשת הרשות להתגונן עולה ספק אם לנתבעים הגנה כלשהי מפני התביעה לגופה, הרי שכפי שרמזתי במשפט הפתיחה, לא ייטב כנראה למבקשים אם לא ישכילו לנצל את השעה ולהסדיר את חובם (הנטען) למשיב בלא צורך בהמשך התדיינות – זאת בשים לב לשיעור הריבית הנצברת כל העת על חובם (הנטען) למשיב.

מכל מקום, כאמור לעיל: דין כותרת התביעה להימחק, והיא נמחקת בזה. התיק יידון, לאור סכומו, בסדר דין רגיל, והמבקשים רשאים להגיש כתב הגנה תוך 30 יום, אחרת יהיה המשיב רשאי ליטול פסק-דין בהעדר התגוננות.

המשיב ישא בהוצאות המבקשים בסך של 900 ₪, אולם חיוב זה לא ייכנס לתוקפו אלא בעת מתן פסק-הדין בתובענה.

להמשך טיפול המזכירות.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשע"ה, 19 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.