הדפסה

בנק הפועלים מגדל העמק 12728 נ' מינה

מספר בקשה:1
בפני כב' השופטת נבילה דלה מוסא
תובע
בנק הפועלים בע"מ

נגד

נתבעת
מינה קרויטרו, ת.ז. XXXXXX355

פסק דין

הנתבעת הנ"ל לא הגיש ה בקשה לרשות להתגונן תו ך המועד שנקבע ל ה בהזמנה שהומצאה ל ה כדין , ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחליטה לחייב ה לשל ם לתובע את סכום התביעה בסך של 88,660 ₪ בתוספת ריבית בשיעור של 14 .85% ל חודש, המחושבת כל 3 חודשים בתאריכים 1.1, 1.4, 1.7 ו-1.10 על הקרן והריבית הקודמים שנצברו עד לתאריכים הנ"ל, או שעור הריבית, לרבות אופן חישובה, אשר יהיו מקובלים בבנק מעת לעת. כל זאת החל מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.

כמו כן, ה נני מחייבת הנתבעת לשלם לתובע את הוצאות המשפט בסך של 1,108 ₪ בגין אגרה וסך של 281 ₪ בגין מסירה וס ך של 8,799 ש"ח שכ"ט עורך דין. לסכום ההוצאות ושכר הטרחה יתווספו ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום מתן פסק הדין וועד לתשלום המלא בפועל .

המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, י"ח שבט תשע"ג, 29 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.