הדפסה

בנק הפועלים בע"מ סניף כפר יונה 12675 נ' עומר

בפני
כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובע

בנק הפועלים בע"מ סניף כפר יונה 12675

נגד

נתבע

חוסין עומר

פסק דין

בפני בקשת רשות להתגונן בפני תביעה כספית שהוגשה לפי סדר דין מקוצר. הבקשה, הנתמכת בתצהירו של הנתבע, מייחסת לתובע ניהול לא תקין של חשבון הנתבע, גביית סכומים שלא כדין, התניית שירות בשירות, וחסימת הנתבע מלקבל מידע. עוד טוען בה הנתבע, כי הוא זקוק למסמכים מקיפים על מנת לבסס את הגנתו.
עם זאת, שום פרט רלבנטי לטענות אלה לא הובא, בין אם יהיה זה פרט הנוגע לשיעור הריבית (המוסכמת או שחויבה בפועל), מועדי פעולות לא תקינות בחשבון, סוג השירות שהותנה בשירות אחר, וכיו"ב; ועוד, לא צורף לבקשה אסמכתא שתעיד על פניה מוקדמת לתובע לקבל מסמכים הנחוצים לנתבע לביסוס הגנתו, ואף לא נטען בה שהיתה פניה כזו.
הנתבע נחקר קצרות, אך חקירתו לא הוסיפה פרט מאלה החסרים.
יוער, כי בסיכום טענותיו, ניסה הנתבע להוסיף פרטים שלא עלו בתצהיר ובבקשה, אולם ניסיון כזה דינו להיכשל. עם זאת, למען סבר את האזן יצוין, כי גם כל אשר נטען בסיכומים, אפילו היה מופיע בתצהיר, לא היה בו כדי להוסיף די פרטים נחוצים.
הפסיקה במקרה זה ברורה. במסגרת בקשת רשות להתגונן "נותן בית המשפט דעתו למשקלן המהותי של טענות הנתבע, לזיקתן לתביעה ולביסוסן... בית המשפט אמנם אינו בוחן את מהימנות העדויות שמביא הנתבע ואינו בוחן את סיכויי הגנתו... אך הוא נדרש להכריע בבקשת הרשות להגן על פי החומר המצוי בפניו..." (ע"א 5480/90 מנורה נ. אבו, פד"י נ"ב(2) 476, 479). "לא תינתן רשות להתגונן למבקש שלא פירט בתצהירו מסכת עובדתית שלמה ומפורטת של הגנתו" (ע"א 594/85 זהבי נ. מגרית, פ"ד מ"ב (1) 721, 722).
כאמור לעיל, הגנת הנתבע סתמית וכוללנית. היא כוללת טענות מטענות שונות, אך אלה כמרחפות בחלל האוויר, ואינן נעוצות בקרקע המסד העובדתי הנחוץ. לבדן, בלא המסדר האמור, אין הן יכולות להקנות לנתבע הגנה מפני התביעה.

אני דוחה בזה, אפוא, את בקשת הרשות להתגונן, ומחייב את הנתבע בהוצאות התובע בקשר עם הבקשה והדיון בה, בסך של 1,800 ₪.
ניתן בזה פסק-דין על פי העתירות שבכתב התביעה.
ב"כ התובע רשאי להמציא פסיקתה לחתימתי.

ניתן היום, כ"ג חשוון תשע"ה, 16 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.