הדפסה

בנק הפועלים בע"מ נ' ברון ואח'

בפני
כב' השופט משה הולצמן

תובעים

בנק הפועלים בע"מ

נגד

נתבעים

  1. אייל ברון
  2. איילת ברון

החלטה

ארכה להגשת כתב תשובה, כמבוקש.
ישיבת קדם משפט תתקיים בפני ביום 28.12.2014, בשעה 12 :15.
קובע לדיון הוכחות, לגמר ולסיכומים בעל- פה, ביום 30.3.2015, בשעה 10:30 , למשך שעתיים.
על בעלי הדין להתייצב לדיו ניםבאופן אישי.
במידה ואחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.
לקראת ישיבת קדם המשפט הנני מורה כדלקמן:
בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים אם יידרשו, וזאת בתוך 30 ימים ממועד מתן החלטה זו.
כדי ליעל את קדם המשפט ולאפשר דיון ענייני, יש להגיש את בקשות הביניים בהקדם האפשרי לאחר שהתעוררה עילת הבקשה ולכל המאוחר בתוך 30 ימים טרם הדיון הנ"ל.
בעלי הדין, או באי כוחם, ככל שהם מוצגים, יבואו ביניהם בדברים ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר, לרבות הסדר דיוני, יודיעו אותו בכתב קודם המועד שנקבע.
פגרות בתי המשפט הינן במניין הימים שנקבעו בהחלטה זו, ואין בהן כדי להאריך את המועדים.
לישיבת הוכחות הצדדים יביאו את כל העדים והראיות מטעמם.
מזכירות ביהמ"ש תשלח לבעלי הדין עותק ההחלטה, בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.
ניתנה היום, י"ד תשרי תשע"ה, 08 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט