הדפסה

בן רוש(עציר) נ' מדינת ישראל

לפני:
כב' השופט ד"ר אחיקם סטולר, אב"ד
כב' השופט ד"ר שמואל בורנשטין
כב' השופטת מיכל ברק נבו

המערער
יעקב בן רוש

נגד

המשיבה
מדינת ישראל
<#2#>
נוכחים:

המערער ובא כוחו עו"ד אלון קריטי

ב"כ המשיבה – עו"ד סיגל אורבך סולומון

פרוטוקול
ב"כ המערער:
אני חוזר על האמור בהודעת הערר, תוך שאני ער למתחם הענישה בתיקים אלו שהוא עומד בין מאסר על תנאי ל – 8 חודשי מאסר בפועל. אכן העונש שקיבל המערער עומד בתוך המתחם. אך יחד עם זאת, אנו טוענים כי בית המשפט קמא הנכבד היה צריך לאמץ את החלק התחתון ביותר של המתחם הן לאור הדברים שעלו מתסקיר המבחן שנוגע ישירות לסעיף 25 להודעת הערר, ואני מפנה לאימרה של בית המשפט קמא שזה "כציטוט מדויק" ולכן כי כאן הנסיבה לחומרה איננה מוצדקת במקרה הזה. אני מפנה לתסקיר שירות המבחן לעמוד מספר 2, פיסקה אחת לפני התרשמות והערכה. זה מלמד כי למערער לא היה כל חלק או רצון להשתתף. פיסקה אחת לפני התרשמות והערכה מלמדת במדויק את ההימצאו ת שלו, בעמוד 2 לתסקיר. חברתי ערה גם לחומר הראיות כפי שנפרס בפני בית המשפט כי ניהלנו הוכחות. אני לא חוזר בי מההודיה, אבל מתוך חומר הראיות כפי שעלה בבימ"ש קמא המערער נצפה מחוץ לבית של אותו אחר וסופר כסף, כשהוא נתפס באותו אירוע הכסף כבר לא היה אצלו, מה שמלמד שאמת דיברתי לקצינת המבחן, אני קניתי בשבילי. עשיתי הקבלה הזאת לאותו סעיף 25 להודעת הערעור אשר שם בית משפט קבע את ההימצאות הזאת שם לחומרה כסחר, כי אומר במפורש בעמוד 146 שורות 2-4, בית משפט קמא אומר כך: לצד זאת קיימת חומרה הנובעת מנסיבות ביצוע העבירה, אבל זה לא נכון. הוא אומר אמת שבא לקנות. הרי אינספור תיקים שכאלה אפילו בכמות גדולה יותר נגמרים במאסר על תנאי. אני מסכים שיש לו עבר פלילי אבל אף אחד בתחום העבירות הקודמות שלו לא בתחום הסמים. אין לו כל מב"ד שנפתח מאז 2011 למעט התיק הזה. יחד עם זאת, אנו סופסוף ערים באופן מוכח, וודאי, והראיתי לחברתי והיא מודעת למסמכים שאותם אגיש לכבודכם, שהבחור הזה ששגה ואין על כך מחלוקת. המערער כאן הוא עובד בקוקה קולה ופעם ראשונה בחייו שהוא עובד בחברה שמטפחת אותו, שהיא מגינה עליו והוא עושה כברת דרך ארוכה גם לאחר מתן גזר הדין בעניינו. אני מפנה ל – 2 מסמכים מטעם עיריית ראשל"צ, שמלמדים שהוא עורך שינוי אמיתי מעבר לאמור בתסקיר שירות המבחן. יש לו ילדה כבת 5 חודשים ושירות המבחן אומר שהיא מהווה עבורו גורם מרתיע, כשהוא צריך לעמוד אחרי חינוכה, גידולה ופרנסתה והוא עובד בחברת קוקה קולה אבל לא עובד כדי לומר אני עובד, אלא כדי להתקדם ממש ובחור שגדל בכאלה תנאים כפי שעולה מהתסקיר ולא אפרט אותם מול כבודכם, אבל הוא מקבל כאלו הודעות SMS ומיילים ממנהל העבודה שלו, אני מגיש לביהמ"ש, שהם אומרים לו שהוא התקבל לקורס נהיגה על מנת להתקדם בחברה והמערער הזה שהיה ברור שייצא איזה שהוא עבריין בסופו של יום, ישב ושקד על חומר לימודי תיאורטי ומציג את החוברת, שקשה היה ללמוד אבל הוא הבין שהוא במקום אחר. אחרי גזר הדין הוא המשיך את הדרך ולא עצר, הוא ממשיך והוא מתקדם בעבודה. מציג אישור שהוא הוציא רישיון נהיגה לרכב מסוג משאית עבור עבודתו בקוקה קולה. כאשר קוקה קולה מוציאה עובד לקורסים שכאלה הקורס הזה עולה כסף ואז החתימו אותו על מסמך של התחייבות של העובד שאומרת את העלות ושהוא חייב לעבוד. אני מנסה בדרך כלשהי להקביל זאת להלכת כתב. נכון שאנו לא מדברים פה על הרשעה, אין מחלוקת, אבל האם יש פה פגיעה קונקרטית אמיתית במקום עבודה בו אנו זכינו כולנו באזרח אחר, באיש שהיום לא נוגע בסמים לשימוש עצמי, לא בחשיש ולא במריחואנה, לא גרם כל נזק.
כאן רואים שבן אדם עושה דרך. הרי אי אפשר יהיה להחזיר את הגלגל לאחור ולומר למקום העבודה עכשיו 3 חודשים הוא הולך לעבודות שירות, הרי לא יחכו לו. שירות המבחן לא פוטר אותו בלא כלום והוא בצו מבחן למשך שנה וזה דבר קשה. שירות המבחן גם אומר שיתרום שעות לקהילה ואת זה הרי הוא יכול לעשות לאחר שעות העבודה.

ב"כ המשיבה:
מציגה פסיקה. לגבי תיק 20127-06-11: 5 חודשי מאסר.

ב"כ המערער:
הוא בחור צעיר. בתיק זה נוהלו הוכחות. אומר זאת המערער באופן מפורש מבלי להסתיר, שאומר מכר שלי (נאשם 1) ואם הייתי ממשיך לנהל המכר (נאשם 1) מורשע בסחר לקטין והוא מזוכה. נכון שהחזיק בסם הזה, אבל האם ה – 3 חודשי ע בודות שירות הללו, האזרחים, הבית לא ירוויח יותר מבחור משוקם שמקבל טיפול, נמצא בהליך שיקומי ארוך טווח, שנכנס למעגל עבודה ושלא יפלט ממנו חלילה. האם זה לא חלק מהאינטרס השיקומי על פי תיקון סעיף 113? בוודאי שכן. שירות המבחן הרי בדק אותו הרבה זמן והמליץ כזאת המלצה וזה לא על הבל פה. הוא עושה דרך ארוכה וממשיך אותה עד היום, עד זה הרגע הוא בבדיקות שתן דו שבועיות שמלמד שלא נוגע בזה יותר ולא נפתחו לו כל מבד"ים ולא הפר פעם אחת את התנאי של מעצר בית.

ב"כ המשיבה:
היות שחברי נכנס לראיות אז אומר במילה מה שאמרתי בהערות ביניים, הוא סוג של סייע לסחר תמורת מה שהוא אומר הנחה במחיר הסם. יכול היה להיות מורשע לכל הפחות בסיוע לסחר. הגיעו אתו להסדר החזקה שלא לצריכה עצמית וכמו שציין בית המשפט וגם אמר בית משפט קמא בצדק שזה נסיבות מחמירות. יש נסיבות של סחר שהוא נמצא שם, הוא יודע בשביל מה מסיע את הנאשם השני והוא יודע למה אנו מצויים כאן. הנסיבות כן מחמירות. העונש מקל ולא נגזר עליו מאסר בפועל, למרות שמדובר באדם עם הרשעות קודמות ואמנם לא בתחום של עבירות סמים, אך יש לו הרשעות קודמות מרובות יחסית לגילו הצעיר, בן 27 ויש לו הרשעות בעבירות רכוש, הפרת הוראה חוקית, סחיטה באיומים וכו', ריצה כבר מאסרים בפועל. אני מצטרפת בהקשר הזה לתקוותו של חברי שהוא עולה כיום על דרך חדשה, אלא שיש פה נקודות אזהרה שעולות בבירור מהתסקיר, מפנה למשל לעמוד 3 לתסקיר פיסקה שנייה, אשר עוסקת בקשיים שמאפיינים אותו, בנטיות שלו ולא אצטט מהתסקיר, ועל הסיכון שקיים להתנהגות חסרת גבולות וכל הדברים הללו פלוס עברו שבו הוא כבר הוכיח את עצמו מעידים על כך שלמעשה דרך השיקום לא כזאת ברורה ודווקא יכול להיות שאותו מאסר שמוגבל בזמן, הוא לא קיבל את המקסימום, הוא קיבל 3 חודשי מאסר לריצוי בע"ש שזה תחום בזמן ושבהחלט מציב לו גם גבולות. אני הייתי מוסיפה לזה גם צו מבחן שמשום מה לא הוטל כאן, אני חושבת שהוא מכוח החוק צריך להמשיך לעשות מעקב.
לא נפלה שגגה שבגינה יש להתערב בגזה"ד. בית המשפט לקח בחשבון את כל השיקולים לקולא וגם השיקולים שחברי מציין שהם לכאורה אחרי גזר הדין אז ציין סוג של שיקולים גם לפני כן, את העלייה על דרך הישר וכו' וביהמ"ש לקח את כל השיקולים האלה בחשבון וגזר עונש מתון שלוקח בחשבון מחד את חומרת העבירות. בתי המשפט גוזרים בגין עבירות סמים ביד קשה כדי להרתיע גם אותו וגם אחרים , ולקח בחשבון גם את הנסיבות האישיות ולטעמנו אפילו הקל עמו בסופו של יום. אין מקום להתערב זה לא יקטע את מהלך השיקום, הוא יוכל לעבוד בתור נהג משאית גם לאחר שיסיים את 3 חודשי עבודות השירות. נוהלו הוכחות עד סוף פרשת תביעה, כך שלא מגיעה לו הנחה למי שמודה, וכמובן שגם לא צריך לקבל החמרה.

ב"כ המערער:
חבל שחברתי אומרת את המשפט האחרון שאמרה ואילו הייתה בהליך ההוכחות היא לא הייתה אומרת זאת. מפנה לעמוד 3 לתסקיר והיפנתה לגורמי הסיכון. פיסקה אחת לאחר אותה פיסקה אליה הפנתה חברתי היא מספרת על גורמי סיכוי. אם מסתכלים בתחילת אותו עמוד אומר המשפט "להערכתנו במהלך השנים פיתח קשיים רגשיים ופגיעות על רקע הדינאמיקה המשפחתית", מה שמלמד שהמקום בו הוא גדל עם אב מכור לסמים קשים , עם אב נרקומן, עם בית שהוא בעצם הרוס מהתוכן שלו והכי קל לבעוט אותו בחזרה למעגל . בוודאי שהכל תלוי בו, בוודאי, אבל פעם ראשונה שהוא באמת נרתם למשהו. ההירתמות שלו אמיתית וזה לא מהפה אל החוץ. חברתי גם אמרה שלא היה בטיפול אבל מתוך התסקיר מסתבר ש מה שאומרת זה לא נכון, כי הם אומרים שמסר שתן, והשתתף בשיחות.

המערער:
בקשר למקום עבודה, בכל החברות הגדולות ברגע שבן אדם נפלט החוצה אז אי אפשר לחזור בחזרה. עבדתי גם במגה וכשרציתי לחזור זה נמחק במחשב ואי אפשר לחזור.
כיום אני מרוויח משכורת מכובדת. ביטוח לאומי נותן אולי 1000 ₪ ויש לי אישה וילדה. אצטרך לעבוד ערב בכדי לפרנס וזה יהיה קשה .
אני מוכן לעשות של"צ יומיום במשך שנתיים על מנת לא לעזוב את מקום העבודה. תתחשבו בי.

לאחר הפסקה

ב"כ המשיבה:
אני לא מסכימה להצעת בית המשפט. אין מקום לאבחן את המערער כאן מנאשמים אחרים שנאשמים באותו סוג של עבירות. גם אחרים עובדים.

כפי שאמרתי קודם, ביהמ"ש כבר הקל עמו. הרי אנשים עם הרשעות קודמות מקבלים מאסרים בפועל בגין נסיבות מסוג זה של החזקה שלא לצריכה עצמית, של כמות נכבדת של כמעט 100 גרם של סם, שבוצעו בנסיבות כאלה של סחר כשהנאשם שלידו סוחר בסם, בידיעתו, וכאשר בנסיבות המחמירות הללו הוא מחזיק אתו בצוותא בסם. התביעה בצדק טענה פה למתחם ענישה של בין 6
ל – 12 חודשי מאסר בפועל. במקרה הזה גם יש את הנסיבה המחמירה של 4 הרשעות קודמות שיש לו בעבירות מגוונות לרבות תקיפת שוטר, סחיטה באיומים. הוא כבר ריצה מאסרים בין כותלי הכלא. בנסיבות האלה אי אפשר להקל יותר ממה שביהמ"ש כבר הקל, ב - 3 חודשי עבודות שירות בית המשפט קובע מן עונש מתון, שלוקח בחשבון את הנסיבה המחמירה של עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, ומאידך את הנסיבות האישיות שנפרסו בהרחבה בפני בית משפט דנן. חברי סקר בהרחבה את הנסיבות הללו. בית המשפט לא שגה ואין מקום להפלות את הנאשם הזה לטובה לעומת נאשמים אחרים שנכנסים לכלא או מרצים מאסר בע"ש, ולכן נבקש לא להתערב בגזה"ד. הגשתי גם פסיקה של מאסרים גם יותר חמורים מאשר זה.

ב"כ המערער:
חברתי בטיעוניה האחרונים חרגה מהאמור בכתב האישום ומההרשעה. אין סחר או משהו שקרוב לזה. אותי זה לימד לא לשעות להצעות להגיע להסדר בתיק כי בסופו של יום זה בא בעוכריי. יחד עם זאת, בדיון היום נחשפנו כולנו לשיקום ברמת עובדה. האינטרס השיקומי, נקודת האיזון שלו היום היא שונה והוא צריך לגבור על האינטרס הציבורי שיש בענישה בדמות 3 חודשים עבודות שירות.

מרשי חוזר מן הערעור. יחד עם זאת, מבקש לשלוח אותו שנית לממונה על מנת שיקבע מועד לתחילת עבודות שירות. מבחינת מרשי נוח לו להתחיל את עבודות השירות בחודש מאי. כך גם מרשי מבקש לבדוק את האפשרות לבצע את עבודות השירות בשעות מאוחרות של היום ככל שהדבר אפשרי, באופן שיוכל להמשיך לעבוד בקוקה קולה.
<#3#>
פסק דין

1. הערעור נדחה.

2. המערער מופנה שנית לממונה לעבודות שירות על מנת שיקבע מועד אחר לתחילת עבודות השירות.
ניתן להשיג את המערער בטלפון מספר: 052-XXXX299 או באמצעות בא כוחו בפקס:
08-XXXX272.

3. לתשומת לבו של הממונה, בקשתו של המערער לבצע את עבודות השירות בשעות מאוחרות של היום על מנת שיוכל לשמור על מקום עבודתו, במידת האפשר.

המזכירות תעביר העתק מפסק הדין לממונה על עבודות שירות.

<#4#>
ניתן והודע היום ב' ניסן תשע"ה, 22/03/2015 במעמד הנוכחים.

אחיקם סטולר, שופט
שמואל בורנשטין, שופט
מיכל ברק נבו, שופטת