הדפסה

בן-צור נ' המועצה המקומית הר אדר

בפני
כב' הסגן נשיא יעקב צבן

מערער

אלון בן-צור

נגד

משיבה

המועצה המקומית הר אדר

החלטה

1. הערעור יישמע, לפני המותב הנ"ל, ביום 7.7.15 בשעה 9:15.

2. עיקרי הטיעון יוגשו על ידי הצדדים כמפורט בתקנה 446(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי").
המערער יגיש לבית המשפט עיקרי טיעון מטעמו ו ימציא עותק למשיבים, 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון.
המשיבה תגיש לבית המשפט עיקרי טיעון מטעמה, 7 ימים לפחות לפני מועד הדיון, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערעת.
עיקרי הטיעון לא יעלו על 4 עמודים בהדפסה רגילה, קרי: דף A4, גופן David 12 ברווח שורה וחצי, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר.
הודעת הערעור לא תיחשב לעיקרי טיעון.

3. תשומת לב הצדדים ובאי כוחם להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי.

4. אי הגשת עיקרי טיעון, בפרקי הזמן האמורים במדויק ובהיקף האמור, תיחשב אפוא, כאי הגשת המסמך על כל המשתמע מכך.

5. מסמכים כאמור, שיוגשו באיחור, לא יתקבלו לתיק בית המשפט, זולת אם תוגש בקשה להגישם באיחור וזו תיענה בהתאם.

6. תיק המוצגים יוגש יחד עם עיקרי הטיעון.

7. לצורך החלטה זו, מערער שכנגד דינו כדין מערער ועליו לקיים ההוראות דלעיל.

8. בכל פנייה לבית המשפט, יציינו הצדדים שם השופט/המותב והמועד הקבוע לדיון.

המזכירות תמציא העתקי ההחלטה לצדדים ולבאי כוחם.

ניתנה היום, ז' סיוון תשע"ה, 25 מאי 2015, בהעדר הצדדים.