הדפסה

בן נון ואח' נ' פרסום בריקמן בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת שולמית ברסלב
התובעת
שלי בן נון ת.ז. XXXXXX602
ע"י ב"כ עוה"ד רן גל ואח'

נגד

הנתבעות/נתבעת 1 - מודיעה

  1. פרסום בריקמן בע"מ
  2. מלונות הכשרת הישוב בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ערן פרזנטי ואח'

נגד

צד ג'
תום פפר ת.ז. XXXXX021 - פס"ד מיום 3/4/14
ע"י ב"כ עוה"ד אורית פפר

פסק דין

1 עסקינן בתביעה כספית לתשלום פיצויים בגין הפרה נטענת של חוזה מיום 25/12/11, הפרת זכויות יוצרים ועשיית עושר ולא במשפט.

2. הצדדים הסכימו כי התביעה תוכרע על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 בגבולות שבין 10,000 ₪ ל-17,000 ₪. עוד סוכם כי הסכום שייפסק על ידי בית המשפט ישולם לתובעת תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין ובכפוף לכך, לנתבעות מס' 1 ו-2 תהיינה זכויות שימוש בלתי מוגבלות בציורי החול נשוא תביעה זו, ללא תשלום נוסף ולא תהיה לתובעת או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ב קשר לכך.

3. לאחר שבחנתי את כל טענות הצדדים ו הראיות שהוצגו לפניי, כמו גם שקלתי את מכלול הנסיבות ואת כל השיקולים הצריכים לעניין - אני מחייבת את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת ס כום כולל של 15,000 ₪ .

כמוסכם, הסכום הפסוק ישולם תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצדדים , שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

4. בנסיבות ולאור אופי ההליך - אין צו להוצאות.

5. אני מורה על השבת המחצית הראשונה של האגרה לתובעת, באמצעות בא כוחה, בהתאם לתקנה 6(ב)(2) לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז- 2007.

לצדדים נתונה זכות ערעור.

המזכירות תמציא עותק פסק הדין לצדדים גם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, כ"א אדר תשע"ה, 12 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.