הדפסה

בן נון ואח' נ' מגה קמעונאות בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר

התובעת:

ג'וליט בן נון
ע"י ב"כ עו"ד רוני קלויר-עמרם

נגד

הנתבעות:

  1. מגה קמעונאות בע"מ
  2. מנורה במטחים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ליטל כרמל כספי
3. סופר שרות לכל בע"מ
4. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד בני ירושלמי

נגד
צד ג': 1. סופר שרת לכל בע"מ
2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד בני ירושלמי

החלטה
בהמשך להחלטתי מהיום ונוכח הפער בין חוות הדעת הרפואיות הנגדיות שהגישו הצדדים, אני ממנה בזאת את פרופ' תום הלל כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה. פרטי המומחה: רחוב אתרוג 9 רמת אפעל; טלפון 03-XXXX504; פקס 03-XXX133;
כתובת דוא"ל [email protected]
המומחה יבדוק את התובעת בתוך 30 ימים מהיום, ויחווה דעתו בשאלת הנכות הנטענת בחוות הדעת מטעם התביעה בעקבות התאונה מיום 20.3.2011. המומחה יגיש חוות דעתו תוך 45 ימים לצדדים ולביהמ"ש.
המומחה רשאי בכל עת לבקש מבית המשפט הוראות לענין מילוי תפקידו, ככל שיתעורר צורך בכך.
התובעת תשתף פעולה בבדיקתה ע"י המומחה. הצדדים ימסרו למומחה כל חומר רפואי שבידיהם, לרבות חוות הדעת שהוגשו לתיק ביהמ"ש (חוו"ד של ד"ר אלי שטיינברג מטעם התובעת; חוו"ד של ד"ר יעקב נרובאי מטעם הנתבעות). המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך חוות דעתו.
בשכ"ט המומחה ישאו הצדדים (התובעת, נתבעות 2-1 ונ תבעות 4-3) בשלב זה, בחלקים שווים.
מובהר כי אין מדובר במומחה מכריע.
הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מיום קבלת חוות דעתו של המומחה, והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 יום נוספים.
הצדדים יגישו תחשיבי נזק לאחר קבלת חוות הדעת של מומחה ביהמ"ש באופן הבא:
   התובעת - בתוך 21 ימים, ממועד קבלת חוות הדעת;
   הנתבעות - בתוך 21 ימים נוספים.
ימי פגרה - במנין.
למען הסדר הטוב, המומחה יודיע לבית המשפט בתוך 7 ימים מקבלת החלטה זו אם קיימת מניעה כלשהי מבחינתו לחוות את דעתו כאמור; בהיעדר הודעה במועד יראוהו כמסכים ליטול על עצמו את התפקיד, וביהמ"ש מודה לו מראש על סיועו.
המזכירות תעקב אחר קבלת חוו"ד מומחה בימ"ש ותחשיבי הנזק ותעביר לעיוני לצורך הנחת הצעה כתובה בפני הצדדים לסיום הסכסוך בדרכי שלום.

המזכירות תמציא לצדדים עותק מהחלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.
ניתנה היום, כ"ו שבט תשע"ד, 27 ינואר 2014, בהעדר הצדדים.