הדפסה

בן-משה נ' היועץ המשפטי לממשלה

לפני
כב' השופטת נאוה גדיש

מבקש

שלום בן-משה

נגד

משיב

היועץ המשפטי לממשלה

פסק דין

לפניי תביעה לשינוי גילו של המבקש באופן שתאריך הלידה רשום בתעודת הזהות (00.00.46) יתוקן ובמקומו ירשם כמי שנולד ביום 29.9.47.

תמצית טענות המבקש
1. לטענת המבקש תאריך הלידה האמור נרשם במשרד הפנים עת עלה ארצה עם בני משפחתו מתימן באמצע המאה הקודמת.

2. בתצהיר שהגיש המבקש כי סיבת השיבוש הינה " כנראה טעות סופר או טעות של פקיד ההגירה בהבנת שנת הלידה" (סעיף 5 (ג) לטופס 44 שהוגש כתצהיר מטעם המבקש, בהתאם לתקנה 351 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984).

3. להוכחת טענתו צירף המבקש תצהיר של דודתו הגב' חביבה יוסף, שאף הגיעה להעיד בשמו.

4. המבקש הוסיף והבהיר כי אין מוסד ציבורי או אחר שעלול להיפגע כתוצאה מהקביעה ,
להיפך באם תאושר בקשתו, הרי שמועד הגעתו לגיל פרישה יידחה ובמקביל תדחה זכאותו לפנסיה.

5. המבקש הוסיף והבהיר כי הצורך בתיקון המרשם התעורר בשל קשיים בהם נתקל עת טס לבקר את בתו בארה"ב ועוכב בשדה התעופה בכניסה לארה"ב, בשל חוסר הבהירות בתאריך הלידה.

עמדת המשיב - ב"כ היועמ"ש
6. המשיב התנגד לבקשה בטענה שהמבקש לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח את גילו הנטען, לא צירף כל ראייה אובייקטיבית ולא נתן טעם המניח דעת מדוע השהה בהגשת הבקשה.

המסגרת המשפטית
7. חוק קביעת גיל, תשכ"ד – 1963 קובע כי הסמכות ליתן פסק דין בבקשה לקביעת גילו של אדם, נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.

8. המבקש תיקון גילו חייב לעמוד בנטל הוכחה כפול:
ראשית, עליו להוכיח כי תאריך הלידה הרשום בתעודת הזהות שלו , אינו נכון (הוכחה נגטיבית) .
שנית, עליו להוכיח כי הגיל המבוקש , הוא הגיל הנכון "העובדה שבית המשפט נוכח לדעת כי הגיל הרשום בתעודת הזהות אינו נכון, אינה פוטרת עדיין את המבקש הרוצה בהצהרה על גילו הנכון... מלהוכיח גילו המדויק..." (ע"א 17 1/60 סולטנה נ' היועמ"ש, פ"ד יד (3) 2177).

9. שיהוי בהגשת תובענה יכול להצדיק דחייתה וב לבד שעסקינן במקרה של שיהוי סובייקטיבי על פיו המבקש סעד השהה תביעתו ללא טעם טוב, ושיהוי אובייקטיבי כאשר נוצר הרושם שיש פגיעה באינטרס של המדינה או של צד ג' בגין ההשתהות, (ע"א 6900/11 מאיש נ' מע"צ [פורסם במאגרים].

10. עוד נדרש בית המשפט לבחון את השאלה אם קיים למבקש אינטרס כלכלי בבקשה, ואם כן תבחן הבקשה ביתר דקדקנות.
יחד עם זאת, העובדה שאין למבקש אינטרס כלכלי, לא יכולה להצדיק קבלת הבקשה באופן אוטומטי מבלי שהמבקש יעמוד ביתר התנאים שהזכרתי לעיל.

מן הכלל אל הפרט
11. את המחסום הנגטיבי הנדרש בפסיקה , קל יחסית לעבור שהרי אין ולא יכול להיות חולק שהתאריך הרשום בתעודת הזהות של המבקש הוא שגוי (00.00.47) .

12. אשר לנטל הפוזיטיבי – לא אוכל לקבל טענת המשיב כי בהעדר מסמכים אין לקבל את הבקשה.
כבר נקבע בפסיקה לא פעם כי יש להקל בדרישת מסמכים ביחס לעולים שהגיעו ארצה ממדינות לא מפותחות, בהן לא היה רישום מסודר של לידות ומיתות ( ראה למשל,
ע"א 395/60 עמרני נ' היועמ"ש פ"ד טו, 594) כפי שאפשר להניח ביחס לארץ מוצאו של המבקש בעת לידתו , תימן בסוף שנות ה- 40 של המאה הקודמת.

13. טענת המשיב כי המבקש הצהיר על תאריכי לידה שונים במשך השנים, אמנם הוכחה מעצם הגשת מסמך קורות החיים (נ/1) שהגיש המבקש בשנת 1997 על פיו הצהיר כי הוא יליד 1948 והמסמך שהגיש למשרד העבודה והרווחה בשנת 1998 (נ/2) ובו רשם כי תאריך לידתו הינו 15.10.48.
אלא, שקבלתי הסברו של המבקש לעניין זה , כי כך למעשה חשב במשך השנים ולא התעסק בכך ( פרוטוקול עמ' 3 שורות 24-27). כאמור, המבקש סבר ששנת לידתו הינה 1948, וציין את התאריך 15 באוקטובר, בהנחה כי זה היה התאריך הלועזי החל בסוכות.
הסבר זה נשמע הגיוני וסביר בעיני ודי בו כדי להצדיק הרישום השגוי במסמכים האמורים.

14. במקום מסמכים לקביעת המועד המדוייק של לידתו, צירף המבקש תצהיר עדות ראשית מטעם דודתו החביבה, גב' חביבה יוסף, שעדותה הייתה אמינה בעיניי. היא זכרה במפורש שהמבקש נולד בחג הראשון של סוכות ומסיבת ברית המילה שלו נח גגה 8 ימים לאחר מכן, בחג השני של סוכות.
לגבי שנת לידתו, הבהירה הדודה בעדותה כי עת עלו ארצה, בשנת 1949, אחרי חגי תשרי, היא נשאה בידיה את אחותו הצעירה יותר של המבקש, אחות הצעירה ממנו בשנה, והמבקש שהיה רך בשנים כבר הלך. גרסה זו מתיישבת עם גרסתו של המבקש, על פיה, באוקטובר 1949, הוא היה כבן שנתיים ואחותו הצעירה ממנו בשנה, הייתה כבת שנה.
גם הסברו של המבקש כי עת עלו ארצה הוריו לא מסרו תאריך מדויק אלא הסתפקו באמירה כללית ביחס לגילו, סביר בעיניי (פרוטוקול עמ' 3 שורה 24).
15. עדויותיהם של המבקש ושל דודתו היו אמינות בעיניי ולא מצאתי כל טעם שלא לקבל ן, שניהם דיברו ברהיטות ובנחרצות.

16. לעניין השיהוי, קבלתי גרסתו של המבקש לפיה הצורך לפעול לתיקון הגיל התעורר בקרבו בעקבות אירוע שהתר חש לאחרונה, עת טס לארה"ב ומצא עצמו "חשוד" בשדה התעופה ב בדיקות הבטחון בכניסה ליבשת האמריקאית, בשל תאריך הלידה המוזר שלו (ללא יום וחודש), וזאת בעקבות החמרת בדיקות הבטחון בארה"ב לאחר אירועי ספטמבר 2011.
רק לאחר אותו אירוע, החליט לפעול לתיקון התאריך, חקר ומצא תאריך לידתו המדוייק.
העובדה שניתן היה לבחור כל תאריך ולהוסיפו לשנה הרשומה , והוא בחר לחקור את העניין ולתקנו כך שיבטא את האמת, מחזקת לטעמי את גרסתו.
כך גם העובדה שלא רק שאין לו כל אינטרס כלכלי בתיקון, אלא זה דווקא נפגע.

17. סוף דבר, אני קובעת כי המבקש עמד בנטל המוטל עליו על מנת להוכיח תאריך לידתו ומצהירה כי המבקש – שלום בן משה ת.ז. XXXXXX179 הינו יליד 29.9.1947.

משרד הפנים יעדכן רישומיו בהתאם.

ניתנה היום, כ"ו תמוז תשע"ד, 24 יולי 2014, בהעדר הצדדים.