הדפסה

בן משה נ' משרד האוצר/אגף המכס ומע"מ

לפני:
כב' השופט אברהם טל, אב"ד – סג"נ
כב' השופט אהרון מקובר
כב' השופטת זהבה בוסתן

המערער
רפאל בן משה

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

<#2#>
נוכחים:

המערער ובאת כוחו עו"ד קרן זרקו זמיר
ב"כ המשיבה עו"ד כרמל קדור

פרוטוקול

ב"כ המערער: חוזרת על הודעת הערעור ומבקשת להדגיש מספר נקודות. בבואו של בימ"ש לקבוע את מתחם העונש ההולם צריך להתחשב בערך החברתי שנפגע בביצוע העבירה, מידת הפגיעה בו, מדיניות הענישה הנהוגה ונסיבות הקשורות בביצוע העבירה, מתחם העונש ההולם נקבע על ידי בימ"ש קמא הינו בין 3 חודשים ל- 8 חודשי מאסר בפועל ובסופו של יום נגזר עונשו של המערער ל- 5 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות. לעניין הערך החברתי שנקבע יצוין כי בכל תיקי המיסים נגרם נזק לקופת המדינה אך השוני בין תיק לתיק הוא מידת הנזק. כוונתי למידת הנזק שנגרם לקופת המדינה, סך המחדל הוא הנזק שנגרם לקופת המדינה.
השאלה מה המשקל שצריך לתת לזה לעומת סך המחדל, בעיני גזר הדין לא לוקח בחשבון את סך המחדל, הוא מעצים את ריצוי העבירות ולא לוקח בחשבון את סך המחדל.
לגבי מידת הפגיעה, כפי שציינו כרגע, בימ"ש קמא טעה כשלא נתן משקל לסכום המחדל בסך של כ- 24,000 ₪, עת קבע את מתחם העונש ההולם.
לטעמי גם לעניין מתחם הקנס הוא לא לקח זאת בחשבון.

ב"כ המשיבה: הקנס שנקבע הוא 25,000 ₪ וזה בגובה המחדל של כתב האישום. בימ"ש קמא לקח בחשבון את מספר העבירות וזה אחד השיקולים החשובים.

ב"כ המשיבה: לגבי הקנס אני משאיר לשיקול דעת ביהמ"ש ומסכים שההפחתה תהיה מידתית.
לעניין עונש המאסר בעבודות שירות אין מקום להתערבות בימ"ש.

ב"כ המערער: שוחחתי ארוכות עם המערער בעניין וגם במעמד הטיעונים לעונש אני דיברתי על זה שהוא רוצה להסיר את המחדלים, אביו הביע נכונות לסייע לו ומשנגזר הקנס אביו מסייע לו בתשלום הקנס.

לאור המלצת בית המשפט, ולאחר ששוחחתי עם המערער, המערער מסכים לחזור בו מן הערעור.

<#3#>
פסק דין

לאור הסכמת המערער, שקיבל את המלצת בית המשפט באמצעות באת כוחו, אנו דוחים את הערעור כלפי עונש המאסר בעבודות שירות.
המערער יתייצב בפני הממונה על עבודות שירות ביום 27.2.14 בשעה 08:00 לצורך קליטה והצבה ללא צורך בהחלטה שיפוטית נוספת.
התנאים שנקבעו לעיכוב ביצוע עבודות השירות יעמדו בתוקפם עד לסיומן.
אנו מפחיתים את סכום הקנס כך שיעמוד על 10,000 ₪ או 20 ימי מאסר תמורתם.
הקנס ישולם ב- 20 תשלומים רצופים ושווים של 500 ₪ כל אחד, החל מיום 2.6.14 ובכל 1 לחודש עד לפרעון המלא.
יתר חלקי גזר הדין בת"פ 22087-07-10 (בימ"ש השלום ברמלה) יעמדו בתוקפם.

<#4#>
ניתן והודע היום כ"ז שבט תשע"ד, 28/01/2014 במעמד ב"כ הצדדים והמערער.

אברהם טל, סג"נ
אב"ד

אהרון מקובר, שופט

זהבה בוסתן, שופטת