הדפסה

בן יתח נ' אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ואח'

תובעת
יעל בן יתח

נגד

נתבעים

  1. אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
  2. ריבוע כחול ישראל בע"מ
  3. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי בפרוטוקול דיון מיום 21.5.14 לפיה יש למנות מומחה בית משפט בתיק, אני ממנה כמומחה בתחום האורתופדי את ד"ר הנדל דוד אשר ייתן חוות דעתו בקשר לפגיעת התובעת באירוע מיום 6.7.06 (להלן: "התאונה").
המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כוח בעלי-הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים באשר למצבה הרפואי בעקבות התאונה מושא התביעה, ובמיוחד יקבע:
האם התובעת לוקה כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
האם תהיה התובעת זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים להם תזדקק.
הצדדים ימציאו למומחה הרפואי את המסמכים הרפואיים המצויים בידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 יום מהיום. הצדדים רשאים להמציא למומחה את חווֹת הדעת הרפואיות מטעמם. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
בשכר טרחת המומחה, בסך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ, יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים, עלֿֿפי חשבונית שימציא להם המומחה.
המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.
ההחלטה תועבר למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, י"ז חשוון תשע"ה, 10 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.