הדפסה

בן יוסף נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

לפני כב' השופטת אילת גולן-תבורי

מבקשים

1. בלהה בן יוסף

נגד

משיבים
1. היועץ המשפטי לממשלה

2. משרד האוצר הרשות לזכויות ניצולי השואה

הודעה
1.  התיק נקבע לישיבת הוכחות ליום : 15 דצמבר 2013 בשעה: 09:00 בפני כב' השופטת אילת גולן-תבורי.
 
2. הראיות בתיק תשמענה בתצהירים.
 
3.תצהיר עדות שלא הוגש במועדו, לא יוגש אלא ברשות בית המשפט.  
 
4. המשיבה תגיש תגובתה בצירוף ראיותיה שבכתב בהתאם לאמור בתקנה 258 ט' לתקסד"א,  תוך 45 יום.

5.  לישיבת ההוכחות יתייצבו המצהירים לחקירה על תצהיריהם.
 
6. עותק מהבקשה נשלח לצדדים עם פתיחת התיק.

7. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10
(טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות
לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר
יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו
להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה
בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית
המשפט.

 ניתן ביום 03 אוקטובר 2013