הדפסה

בן חמו נ' חלבי, עו"ד ואח'

מספר בקשה:29
בפני
כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מבקש
דניאל בן חמו ת.ז. XXXXXX963
ע"י ב"כ עוה"ד שרונה עמרן

נגד

משיב

רני חלבי, עו"ד
ע"י ב"כ עוה"ד נזיה חלבי ושות'

החלטה

בתיק זה ניתן ביום 7/10/13, פסק דין, לפיו ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים לפיה, המשיב (הנתבע), אשר מונה ככונס נכסים לרישום נכס מקרקעין על שם המבקש (התובע), לפי הסכם מכר שנכרת בשנת 2007, ימחק משכנתא הרשומה על זכויותיה של המוכרת בנכס וירשום את הזכויות בנכס על שמו של המבקש, כשהן נקיות מכל עיקול, שעבוד, משכנתא וזכויות צד ג' כלשהו וזאת - עד לא יאוחר מיום 15/2/14 (להלן: " פסק הדין").

לאחר שפסק הדין לא קוים, פנה המבקש לביהמ"ש, ביום 9/7/14, בבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט, בה עתר לכפות על המשיב את ביצוע פסק הדין.

הבקשה נקבעה לדיון ליום 22/9/14, אך המשיב לא התייצב לדיון והוא נדחה ליום 1/10/14. ביום זה התייצב ב"כ המשיב והתחייב שפסק הדין יבוצע בתוך 3 חודשים. בהחלטה שניתנה עי ידי במעמד הדיון, חייבתי את המשיב בהוצאות המבקש, בגין שתי הישיבות, בסך של 1,500 ₪.

ביום 4/1/15, לאחר שעברו 3 חודשים ופסק הדין לא בוצע, הגיש המבקש בקשה נוספת לפי פקודת ביזיון בית משפט. הבקשה נדונה ביום 19/2/15 ובסיומה ניתנה למשיב שהות לבצע את הרישום עד ליום 1/3/15 והוא חויב בתשלום הוצאות נוספות בסך של 1,500 ₪.

לאחר שעד ליום 1/3/15 לא נרשם הנכס על שם המבקש, כפי שמורה פסק הדין (אלא רק על שם המנוח מנשה בן חמו - מורישו של המבקש), פנה שוב המבקש לביהמ"ש. בניגוד לאמור בפסק הדין, טען המשיב שחובתו הייתה לרשום את הנכס על שם הרוכש ולא על שם יורשו.

בהחלטתי מיום 15/4/15 (שניתנה לאחר קבלת תגובות ותשובות הצדדים) קבעתי, כי על המבקש להמציא צו ירושה לידי המשיב וכי על המשיב להשלים את הרישום על שם המבקש (כפי שמורה פסק הדין), בתוך 7 ימים מקבלת צו הירושה.

לאחר בקשות נוספות בנוגע להמצאת ייפוי כוח וצו ירושה מקורי , נרשמו הזכויות על שם המבקש ביום 26/8/15. בהודעה מתאריך זה ביקש המשיב להורות על סגירת התיק.

בתגובתו לבקשה הנ"ל, ביקש המבקש לחייב את המשיב "בהוצאות המשפטיות שנדרשו באופן סביר לאכיפת פסק הדין", תוך שאין הוא נוקב בסכום כשלהו, אלא משאיר את גובה ההוצאות לשיקול דעת ביהמ"ש.

בתשובתו לכך טען המשיב, כי לאחר החלטת ביהמ"ש מיום 15/4/15, שחייבה אותו לרשום את הנכס על שם המבקש, הוא פעל, באופן מידי, ל ביצוע הרישום והתמשכות הליך הרישום מתאריך זה לא הייתה בשליטתו, שכן הוא המתין לקבלת מסמכי מקור מהמבקש ומיד לאחר מכן הפקיד את התיק בלשכת רישום המקרקעין, אך הרישום בפועל ארך זמן בשל היות המקרקעין בהליכי הסדר.

בעניין זה אומר, כי גם אם התמשכות הליכי הרישום מיום 15/4/15 לא הייתה בשליטת הנתבע, כל אשר אירע לפני כן, היה בשליטתו, מה גם שטענתו לפיה די היה ברישום הנכס על שם המנוח מנשה בן-חמו, נדחתה.

בהביאי בחשבון את כל האמור לעיל ולאחר ששקלתי, בין היתר, את משך הזמן שעבר מאז הוגשה הבקשה הראשונה לביזיון בימ"ש ואת כל אשר אירע מאז (שתמציתו הובאה לעיל), כמו גם את ההוצאות שנפסקו על ידי, כמפורט לעיל, מוצאת אני לנכון לחייב את המשיב, בנוסף על ההוצאות שנפסקו), בשכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪ (הסכום לא כולל מע"מ) , בערכי היום.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ג' תשרי תשע"ו, 16 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.