הדפסה

בן חיים נ' המוסד לביטוח לאומי

21 נובמבר 2013
לפני:
כב' השופטת איריס רש

התובע:
חיים בן חיים
ע"י ב"כ: עו"ד יואב בלומביץ

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אסיל סאלח

החלטה

  1. פרופ' אבינועם רכס, אשר מונה על ידי בית הדין כמומחה רפואי (להלן – המומחה), הגיש את חוות דעתו במסמך הנושא תאריך 11.8.2013. חוות הדעת הועברה לעיון הצדדים בהחלטה מיום 1.9.2013. עד היום הצדדים לא פנו בבקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה בקשר לחוות דעתו וזאת חרף הארכה שניתנה לתובע.
  2. לפיכך, ניתן בזאת צו לסיכומים כמפורט להלן.

התובע יגיש סיכומים בכתב עד יום 1.1.2014.
ככל שלא יוגשו סיכומי התובע תוך המועד האמור, תישקל מחיקת התביעה עקב חוסר מעש או מתן פסק דין לגופה של התביעה על סמך החומר בתיק וכן חיוב בהוצאות.

הנתבע יגיש סיכומים תוך 30 ימים לאחר הגשת סיכומי התובע או לאחר חלוף המועד האחרון להגשת סיכומי התובע ו לא יאוחר מיום 1.2.2014.
ככל שלא יוגשו סיכומי הנתבע תוך המועד האמור, ינתן פסק דין בלא להזקק להם וכן תישקל האפשרות לחייב בהוצאות.

התיק יובא לעיוני ביום 2.1.2014 לשם מעקב אחר הגשת סיכומי התובע.

ניתנה היום, י"ח כסלו תשע"ד, (21 נובמבר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.