הדפסה

בן זקן נ' שיר שיווק דלתות בע"מ ואח'

בפני
כב' הרשם בכיר משה הולצמן

המבקש:
הנתבע 2

יורם כהן ת.ז. XXXXXX610

נגד

המשיבה:
התובעת

טלי בן זקן ת.ז. XXXXXX805

החלטה
בפני בקשה מטעמו של המבקש (הנתבע 2) לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ביום 5.3.2014, בהעדר התייצבות מטעמו לדיון ההוכחות שנקבע בתיק.
המבקש טען כי במועד שנקבע לדיון היה חולה למשך מספר ימים, וכן העלה טענות הגנה שונות הנוגעות ליריבות שבין הצדדים, לעניין טיב המוצר (דלת) שסופק למשיבה.
המשיבה הגישה תגובה מטעמה לבקשה לביטול פסק הדין וטענה שדינה להידחות, מהטעמים שציינה.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי לנכון להורות על ביטול פסק הדין, וזאת כנגד ובכפוף לתשלום הוצאות על ידי המבקש.
המבחנים העיקריים לצורך ביטול פסק הדין הינם- האם הוצגו טעמים המצדיקים את העדר ההתייצבות, והאם יש מקום לברר את טענות הצדדים לגופן, כאשר בשלב זה של ההליך המשפטי אין מדקדקים בבדיקת הטענות, או בדרכי הוכחתן, וכן יש ליתן את המשקל המתאים לכך שזכות הפנייה לערכאות שיפוטיות הינה בבחינת זכות יסוד.
המבקש תלה את הסיבה לאי התייצבותו לדיון, במצבו הבריאותי במועד שנקבע לדיון, וככל שיש מקום לקבל טענתו זו, הרי שאי התייצבותו לדיון לא נבעה מזלזול בהליכי בית המשפט.
בנוסף, לאחר שעיינתי בטענות ההגנה שהעלה המבקש, נראה לי כי יש מקום לערוך בירור ענייני בטענות הצדדים לגופן, ומבלי שיש בכך כדי לחוות דעה לגבי משקלן, או סיכויי קבלתן, וכן יש ליתן בנסיבות העניין משקל מתאים לזכות הפנייה לערכאות שיפוטיות.
יחד עם זאת, יש מקום, בנסיבות העניין, להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום הוצאות למשיבה, אשר טרחה והתייצב ה לדיון, תוך ביטול זמנ ה.
המבקש טען אמנם שהיה חולה למשך מספר ימים במועד שנקבע לדיון, וציין כי לא פנה לרופא, ויש להניח שמטעם זה נבצר ממנו להציג אשור רפואי, אלא שבנסיבות העניין היה עליו להודיע מבעוד מועד למזכירות בית המשפט ולמשיבה שנבצר ממנו להתייצב לדיון לאור מצבו הבריאותי, והיה בכך כדי לדחות את הדיון למועד אחר, ולייתר את התייצבותה של המשיבה, תוך ביטול זמנה.
לאור האמור לעיל, הנני מורה כי המבקש יפקיד בקופת בית המשפט סכום כולל של 750 ₪ בתוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו.
ככל שהסכום הנ"ל יופקד בקופת בית המשפט במלואו ובתוך המועד הנ"ל יחשב פסק הדין כמבוטל, והמזכירות תעביר את הסכום שהופקד ישירות למשיבה, כנגד המצאת פרטי חשבון בנק לצורך ביצוע העברת הכספים אליה.
המזכירות מתבקשת להודיע לי על הפקדת הסכום הנ"ל לצורך קביעת דיון הוכחות במעמד הצדדים.
המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז ניסן תשע"ד, 16 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.