הדפסה

בן אאיס ואח' נ' עיריית אילת ואח'

בפני
כב' השופט אריאל ואגו

מבקשים:

1.מאיר בן אאיס
2.חנה סקס רוזנצוויג
ע"י עו"ד ב. טולדאנו
נגד

משיבים:

1.עיריית אילת
ע"י עו"ד ו. אולשנסקי
2.אניטה תורג'מן
ע"י עו"ד מ. מיטלר- סיוע משפטי
3.עמידר החב' הלאו לשיכון בישראל

פסק דין

בהחלטתי מיום 13/9/12 נכלל "צילום מצב" של טענות העיריה, מש' 1, ולפיהן יש לדחות המ"פ זו על הסף.

מנימוקים שפורטו בהחלטתי עלה שלכאורה אכן יש ממש בטענות הסף שהועלו, וניתנה אפשרות לב"כ המבקשים להתייחס לאמור.

אין מקום לחזור על האמור בהחלטה דלעיל, והנימוקים שניתנו שם יהיו לחלק אינטגרלי של פס"ד זה.

בתגובה שניתנה ע"י עו"ד טולדנו אין התייחסות עניינית לכל האמור במבקש 1, ולמעשה כלולה בהודעה שניתנה השלמה עם כך שדין תביעת מבקש זה ,אכן, להדחות.
אשר למבקשת 2- נטען כי יש להוסיף ולדון בעניינה, משקולי צדק, באשר למבקשת זו לא ניתן יומה לטעון כנגד פעולות האכיפה נגדה, שנועדו לגביית חוב ארנונה שלא היתה מודעת לו, בזמן אמת, ולעת ניהול הליכים ומו"מ עם המבקש 1 ובאי כוחו.

גם הודעה-תגובה זו מתעלמת מהטענות המפורטות שהועלו ע"י ב"כ המשיבה 1 ולפיהן החל מעת צירופה של מבקשת זו כחייבת בתיק ההוצל"פ הרלונטי ( האזהרה נמסרה לה ב 22/2/12), נמנעה היא מלמצות את ההליכים להשגה ולערעור שהדין מפנה אליהם כאשר מדובר בנישום שחוייב בארנונה לרשות מקומית.

בין שמדובר בהשגה למנהל הארנונה, בין בפניה לועדת ערעורים, ובין בנקיטת הליך בביהמ"ש לעניינים מנהליים ( ואיני מחווה דיעה על המסלול הראוי, החמצת מועדים שבדין, התכנות בקשות להארכת מועד וכו'), ברי שאין אפשרות לעקוף את דרכי המלך החקוקות, בדרך של הגשת המרצת פתיחה למתן סעד הצהרתי, כפי שנעשה כאן.

נימוקי ב"כ העיריה והפסיקה התומכת שאוזכרה בטיעוני עו"ד אולשנסקי מיום 15/10/12, עת התבקש לדחות על הסף את ההמ"פ גם ביחס למבקשת 1 מוצקים ומבוססים. לא באה עליהם תשובה עניינית מטעם ב"כ מבקשת זו .

מטעמים אלה- מתקבלות טענות הסף של המשיבה 1 ואני מורה על דחיית המרצת הפתיחה.

על המבקשים, סולידרית, לשלם למשיבה 1 הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪.

אין מקום לחיוב בהוצאות כלפי משיבה 2. למעשה הודתה משיבה זו בכך שהיא מחזיקה בדירה הנדונה שנים ארוכות בלא לשאת או להשתתף בתשלומי הארנונה. בסעיף 2 להחלטה מ 13/9/12 יותר מנרמז שלמבקשים עומדת עילת תביעה כספית מבוססת כלפיה להשבת סכומי ארנונה ,ככל שישולמו על ידם, בגין התקופה האמורה.

המזכירות תשגר פסה"ד זה לבאי כח הצדדים.

ניתן היום, ה' חשון תשע"ג, 21 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.