הדפסה

בלטי(בלליטי)(אסיר ברישיון) נ' מדינת ישראל

מספר בקשה:5
בפני
כב' השופט יוסף אלרון, נשיא [אב"ד]
כב' השופט יחיאל ליפשיץ
כב' השופטת אורית וינשטיין

המבקש

יאיר בלטי(בלליטי) (אסיר ברישיון)

נגד

המשיבים

  1. מדינת ישראל
  2. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

בפנינו בקשה לדחיית הדיון הקבוע למחר ה- 27/01/16 (להלן: "הבקשה").

לבקשה צורף אישור מחלה לפיה "המבקש אינו מסוגל לעבוד מיום 26/01/16 עד ליום 31/01/16 – סה"כ 6 ימים".

הדיון בתיק זה היה קבוע ליום 21/01/16 וגם לדיון לא התייצב המבקש תוך שצרף אישור מחלה מיום 21/01/16 עד 24/01/16.

בהחלטה שניתנה על ידינו במעמד בא כוחו דחינו את הדיון למחר ה- 27/01/16, תוך שציינו כי "לתשומת לב באת כח המשיבה, בתיק זה לא ניתן צו עיכוב ביצוע ומשכך ניתן לעוצרו לאלתר".

בו ביום, הוגשה בקשה הנושאת את הכותרת "בקשה דחופה בפני השופט התורן" אשר הובאה בפני כב' השופטת תמר שרון נתנאל ובה בקשה להורות על עיכוב ביצוע הפקעת רישיון המבקש, עד למתן פסק דין בעתירה, שהגיש המבקש נגד החלטת ועדת השחרורים שניתנה בעניינו ביום 27/12/15 ואשר הפקיע את הרישיון בשל אי התייצבותו לישיבת המעקב.

כב' השופטת שרון נתנאל סקרה את הדחיות השונות שניתנו לבקשת המבקש ואת שצויין בבקשות אלה ובסיומה של ההחלטה החליטה שאינה מוצאת מקום להורות על עיכוב הבצוע, ודחתה את הבקשה.

היום, לפני זמן קצר (השעה כעת 15:00) הוגשה הבקשה נשוא החלטה זו לדיון הקבוע כאמור למחר.

לאחר שעיינו בבקשה, אנו מחליטים כי על המבקש להמציא לבית המשפט אישור רפואי על פי תקנה 10 לתקנות הרופאים תשל"ז 1976.

בהעדר אישור רפואי כמצויין לעיל, על המבקש להתייצב לדיון בעניינו מחר – ולא, יוצא צו הבאה כנגדו.

מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה – בפקס – בדחיפות לבאי כח הצדדים ולבקשה.

ניתנה היום, ט"ז שבט תשע"ו, 26 ינואר 2016, בהעדר הצדדים.

י. אלרון - נשיא
[אב"ד]

י. ליפשיץ, שופט

א. וינשטיין, שופטת

אתי עטיאס