הדפסה

בלבול נ' מרכז קהילתי בית דני ואח'

בפני
כבוד ה שופט ד"ר מנחם (מריו) קליין

תובעים

עודד בלבול

נגד

נתבעים

  1. מרכז קהילתי בית דני
  2. חברת מוסדות חינוך ותרבות
  3. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

מבלי לנקוט עמדה מה תהיה התוצאה הסופית בתיק זה, שיכולה להביא אף לקבלת התביעה במלואה או לדחיית התביעה במלואה לאחר שמיעת החקירות הנגדיות והסיכומים בתיק ובהמשך להחלטות בתיק זה ולאחר עיון מדוקדק בתיק ובראיות שהוגשו, שוכנעתי שיש מקום להציע לצדדים להגיע להסדר דיוני שיחסוך קיום הוכחות והוצאות לצדדים ומבוסס על שקלול סיכויים וסיכונים כפי שאלו משתקפים בעיני בית המשפט בשלב זה.
מובהר בזאת שהסכומים המוצעים הם סכומים סופיים, לאחר ניכוי כל סכום שהוא על פי דין (לרבות תגמולי המל"ל, ניכוי אשם תורם, הטבות שונות וכדומה...)

בית המשפט מציע שהצדדים יגיע להסדר פשרה לפיו ישולם לתובע/ת סך של 82,000 ₪
בצירוף שכ"ט עו"ד והוצאות כמקובל.

התביעה תודיע את עמדתה בכתב עד ליום 1/10/015.
במידה והתגובה תהיה חיובית, ההגנה תגיב להצעת בית המשפט עד ליום 1/11/015.

המזכירות תשלח החלטתי זו בדואר רשום לצדדים

תז"פ ליום 5/11/015.

ניתנה היום, כ' אב תשע"ה, 05 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.