הדפסה

בכר נ' המוסד לביטוח לאומי

11 אפריל 2014

לפני:
כב' השופט דורי ספיבק

המערער: 
א.ב.
ע"י ב"כ עו"ד עירן פיינשטיין
 
                                                                -
המשיב: 
המוסד לביטוח לאומי 
ע"י ב"כ עו"ד שרון ירמיהו

פסק דין

  1. ביום 31.10.11 נפגע המערער בתאונה שהוכרה על ידי המשיב כתאונת עבודה. בפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 .  ההחלטה עליה הוגש הערעור דחתה ערר שהוגש על החלטת הוועדה מדרג ראשון וחזרה וקבעה שלמערער לא נותרו כל אחוזי נכות בגין תאונת העבודה.
  2. חשוב לעניינו שהוועדה התכנסה לדון בעניינו של המערער ביום 18.2.13, בנוכחות המערער, אך סיכמה את החלטתה בדיון נוסף שערכה ללא נוכחות המערער ביום 1.7.13. זאת, לאחר שביקשה וקיבלה צילום רנטגן של כפות רגליו של המערער.

טיעוני הצדדים

3. לטענת המערער, נפל פגם בהחלטת הוועדה, שכן זו התקבלה בישיבה נוספת שהתקיימה ללא נוכחותו, ועל אף שביקש במפורש לטעון בפניה פעם נוספת. הוסיף וטען המערער, כי מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי זו התעלמה לחלוטין מתלונותיו. בנסיבות אלה, טען המערער כי הוועדה נעולה היתה בדעתה, עוד קודם לקבלת הצילומים, ולפיכך יש מקום להורות על החלפת הרכב הוועדה.
 
לטענת המשיב, לא נפל כל פגם בזכות הטיעון של המערער, שכן בישיבתה מיום 18.12.13 שמעה הוועדה באריכות את תלונות המערער ובא כוחו. המשיב הוסיף כי אין כל אינדיקציה לכך שהוועדה היתה נעולה בדעתה, שכן החלטתה הינה עניינית ומפורטת, ונשענה על בדיקתה ועל הממצאים הרפואיים שעמדו בפניה.

דיון והכרעה
 
4. בהתאם להלכה הפסוקה, כאשר מוגש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, בוחן בית הדין האם נפלה בהחלטת הוועדה טעות בשאלה שבחוק או אם נמצאו בהחלטה חריגה מסמכות, שיקולים זרים, או התעלמות מהוראה מחייבת.
5. בפרוטוקול הוועדה מיום 18.2.13 נכתב כי הוועדה מבקשת לסכם את החלטתה ללא נוכחות המערער לאחר שתקבל לעיונה צילום רנטגן של כפות רגליו. עיון בנספח א' לערעור, מעלה כי המערער פנה לנציגת המוקד במשיב, עוד בטרם ניתנה החלטת הוועדה, וביקש לטעון בפני הוועדה פעם נוספת, וכן להציג בפניה מסמכים נוספים, בטרם תינתן החלטתה הסופית. 
6. חרף זאת, הוועדה סיכמה את החלטתה בלא שאיפשרה למערער לטעון בפניה פעם נוספת. משלא ניתנה למערער זכות הטיעון כפי שנדרש, נפל פגם בהחלטת הוועדה.
 
בהקשר זה אדגיש, כי יש מקום להבחין בין שני מצבים:
האחד, מצב בו ניתנת  למבוטח הזכות לטעון בפני הוועדה וזו מודיעה כי תסכם החלטתה ללא נוכחותו לאחר קבלת חומר רפואי נוסף, והמבוטח לא מביע מבוקשו לטעון בפני הוועדה פעם נוספת. במקרה שכזה,  אכן אין פגם בכך שהמבוטח לא מוזמן לטעון בפני הוועדה פעם נוספת;
מקרה שני ושונה הוא, מקרה שבו הוועדה הודיעה על כוונתה לסכם את החלטתה ללא נוכחות המבוטח, וזה ביקש, פוזיטיבית, לטעון בפניה פעם נוספת. במקרה שכזה, ככל שהוועדה או המוסד לא נעתרו לבקשת המבוטח, הרי שיש בכך משום פגיעה בזכות הטיעון, שהיא מהזכויות המהותיות העומדות בבסיסם של כללי הצדק הטבעי והמשפט המנהלי, העומדות למבוטח.
7. מאחר שבמקרה שבפני המערער פנה למשיב וביקש לטעון בפני הוועדה פעם נוספת לאחר שתקבל לידיה את צילומי הרנטגן, ואף ביקש להציג בפניה מסמכים רפואיים נוספים, היה על המשיב לאפשר לו לטעון בפני הוועדה פעם נוספת. משלא עשה כן, ומשהחלטת הוועדה ניתנה בלא שמוצתה זכות הטיעון של המבקש, נפל פגם בהחלטתה המצדיק את השבת עניינו לדיון מחודש בפניה.
8. עם זאת, לא מצאתי הצדקה להורות על החלפת הרכב הוועדה. כידוע, דרך המלך הינה השבת את עניינו של המבוטח לוועדה בהרכבה הקודם למעט במקרים בהם קיים חשש כי הוועדה התבצרה בעמדתה או שקיים חשש ממשי לכך שחברי הוועדה "נעולים" בדעתם (עבל 231/09 קופפרברג נ' המוסד לביטוח לאומי (21.10.09). למקרא החלטת הוועדה נשוא הערעור דכאן, לא מתקבל הרושם שהוועדה מבוצרת בדעתה. החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת וניכר ממנה כי הוועדה הפעילה שיקול דעתה באופן ענייני.
עוד אציין בקשר לכך, שמקריאת נספח א' לערעור עולה כי המערער ביקש מנציגת המוקד, ולא מחברי הוועדה, לטעון בפני הוועדה פעם נוספת. מכאן שהמשיב, ולא הוועדה, הוא שלא איפשר זאת, ואף מטעם זה אין לדעתי יסוד לטענה בדבר כך שחברי הוועדה "נעולים" בדעתם".
9. בנסיבות אלה, הסעד הנכון הוא השבת עניינו של המערער לוועדה בפני אותו ההרכב תוך מתן זכות טיעון למשיב (בר"ע 1719-12-13 המוסד לביטוח לאומי נ' פאיס (17.3.14)) .

סוף דבר
10. הערעור מתקבל אם כן באופן חלקי. עניינו של המערער מוחזר לוועדה לעררים באותו הרכב, על מנת שזו תשקול החלטתה מחדש, לאחר שתאפשר למערער לטעון בפניה.
בשים לב לתוצאה אליה הגעתי, יישא המשיב בהוצאות המערער בסך 1,800 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.
על פסק דין זה ניתן לבקש לערער בפני בית הדין הארצי לעבודה, וזאת תוך 30 יום ממועד קבלתו.

ניתנה היום, י"א ניסן תשע"ד, (11 אפריל 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.