הדפסה

בכר ואח' נ' המברשת רוחמה אגורה שיתופית חלקאית בע"מ ואח'

תובעים
1. דוד בכר

2. דרור יעקב בכר

נגד

נתבעים
1. המברשת רוחמה אגורה שיתופית חלקאית בע"מ

2. המברשת תעשיות (1993) בע"מ

3. המברשת תעשית מברשות קבוץ רוחמה 1973

4. המברשת תעשיות מברשות קבוץ רוחמה

הודעת מזכירות

בתיק הופקדה ערבות בנקאית.
עליכם להגיש בקשה להחזרת הערבות הבנקאית .