הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 72080-05-19

לפני כבוד הרשם בכיר אריה דורני-דורון

התובעים:

1.עמיחי כפיר
2.שני וקלסר

נגד

הנתבעת :

א.ל.מ. סחר 2000 בע"מ

פסק דין

לפניי תביעה לפיצוי בסכום של 20,150 ₪ בגין הטעייה צרכנית , איומים על התובעים מצד המובילים ונטילה ללא רשות מכונת כביסה ישנה לגריטה , על ידי מובילים מטעמה של הנתבעת במסגרת החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות , תשע"ב -2012 .

לטענת התובעים, במסגרת עסקת רכישה כוללת הובלה ופינוי מול הנתבעת ,נרכשה מכונת כביסה חדשה עבורם ,על ידי מי מבני משפחתם, ואולם עת באו המובילים עם המכונה החדשה ונתבקשו ליטול המכונה הישנה מביתם על פי חוק , ביקש המוביל להטעותם כאילו סוג מכונת הכביסה הישנה , השונה במיקום פתח הכביסה אינו חוסה תחת החוק ואם חפצם בהובלה ישלמו 50 ₪.

משעמד התובע על ההטעיה טרם יעזבו המובילים עם משאיתם ללא הפינוי , ביקש את זכותו לפינוי המכונה הישנה ללא תשלום. המוביל חזר. נטל המכונה מבית התובעים בזעם תוך כדי איומים " אני אפוצץ, אותך " , ומשנתבקש להותיר המכונה בקומת הקרקע משום שזו נמכרה לצד שלישי , סירב, וביקש להשיב המכונה לבית התובעים חזרה. לבסוף בעצת חברו המוביל השני, שאף הוא איים על התובע במלים " בוא אני אראה לך מה זה איומים " , נטלו המובילים המכונה ללא רשות התובע למשאיתם ונסעו.

לטענת הנתבעת היא אינה אחראית על השירות ואינה היבואן או היצרן . טענת ההטעיה מוכחשת. ובניגוד להוראות החוק שנועד לפנות המוצר הישן לגריטה בלבד , ביקש התובע מלכתחילה לעשות שימוש של הובלה חינם למטרה עסקית פרטית הורדת המכונה הישנה לקומת הקרקע משם יאסוף אותה רוכש מטעמם, וזאת על ידי מובילי הנתבעת שכל חובתם היא לפינוי וגריטה . המוביל הבהיר כי אינו מורשה לעשות כן תוך כדי הורדת המכונה . התובע נזף במוביל בקולניות והוחלפו דברים קשים בין השניים. המוביל רצה להעלות המכונה חזרה לבית התובע , ומשסרב התובע נטל המוביל המכונה למשאית לגריטה .

הדין הרלוונטי :

עניינה של תביעה זו היא התנהגות אנטי צרכנית ונזיקית של המוביל בניגוד להוראות סעיפים 30(א) ו- 30(ג) ל חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב – 2012 (להלן – החוק לטיפול סביבתי) הקובעות את חובת המשווק לקבל מכונת הכביסה הישנה:
"30. (א) משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה או למי מטעמו למסור לו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר, ולא ידרוש ממנו תשלום או תמורה אחרת על כך; בסעיף זה, 'ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה' – ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו.
...
נוסף לאמור , תיבחן העילה הצרכנית, בהתאם לסעיפים 2 א( 1 ) ו 2 א( 4 ) לחוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 והנזיקית בכל הנוגע לאיומים תוך נטילה ללא רשות של מכונה ישנה ככל שיתברר, כי לא הייתה הסכמה לקחתה, בסופו של יום ובנסיבות שנוצרו .

2. (א) לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה:
(1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;
..
(4) השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם;
(5) דרכי הטיפול בנכס;
..
(10) ... ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או למכירתו או למתן השירות;
(11) התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם;
(16) שירות אחזקה ותנאיו;
(19) היות העסקה שלא במהלך עסקים;
מיום 20.5.1988
תיקון מס' 1
ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 82 ( ה"ח 1774)

מיום 13.10.1993
תיקון מס' 2
ס"ח תשנ"ג מס' 1432 מיום 13.8.1993 עמ' 188 ( ה"ח 2179)

מיום 22.12.2005
תיקון מס' 18
ס"ח תשס"ו מס' 2041 מיום 22.12.2005 עמ' 104 ( ה"ח 93)
(א) לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה:

מיום 10.10.2008
תיקון מס' 23
ס"ח תשס"ח מס' 2150 מיום 10.4.2008 עמ' 493 ( ה"ח 210)
הוספת פסקה 2(א)(21)

מיום 1.3.2017
תיקון מס' 50
ס"ח תשע"ז מס' 2608 מיום 1.3.2017 עמ' 442 ( ה"ח 638)
הוספת פסקה 2(א)(3א)

(א) דין מעשה או מחדל בניגוד לפרקים ב', ג', ד' או ד'1 כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] תשכ"ח -1968 .

איומים ונטילה ללא רשות של ציוד פרטי משמשים בדין האזרחי נזיקי בסיס לתביעה בעילה נזיקית וכימותה בכל הנוגע לנזק לא ממוני או ממוני במכלול הנסיבות , כך גם סעיפים 63 לעניין הפרת חובה חקוקה כפלטפורמה בכל הנוגע לנורמות חובה שבחוקים ובכללם הוראות החוק במקרה דנן וכן סעיפים , 49 עיכוב נכס שלא כדין, וסעיף 52 לפקודת הנזיקין .

דיון והכרעה :

אחר ששמעתי טענות הצדדים ועדיהם , החלטתי לקבל את התביעה באופן חלקי וזאת מהנימוקים הבאים :

גרסת התובעים עקבית , מפורטת , מהימנה, מסתברת יותר במאזן ההסתברות בדין האזרחי , ועולה בקנה אחד עם מכלול הראיות והעדויות.
המוביל השני לא הובא לעדות ולא נתבקש זימונו וכן לא הופיעו עדים רלוונטיים ככל שעמדו בקשר עם המובילים למתן הרשאה בהתאם להוראות החוק ,ובדיני הראיות פועלת עובדה זו לרעת גרסתה של הנתבעת והמוביל מטעמה .
התרשמות בית המשפט מעדות התובע ורעייתו שהיו נסערים גם בדיון עצמו, עולה בקנה אחד עם המסקנה כי המוביל וחברו התנהלו באופן חריג בדרך פסולה הכוללת איומים אמצעי הפחדה וכוחנות אותם ביקש כתב ההגנה לחסוך בתיאור , גם אם כוונתם הייתה לעמוד במחויבותם, ולמנוע ניצולם .
הנתבעת הינה המשווק וחובתה היא לאפשר למי מטעמו של הקונה למסור המכונה הישנה ללא דרישת תשלום ולקבל שירות מכובד מסביר ומדריך .המובילים מטעמה של הנתבעת נטלו את המכונה בסופו של יום ללא רשות בנסיבות שנוצרו .המובילים מטעמה של הנתבעת , איימו בנסיבות חובה זו ובהקשרה על התובע וגרמו לו ולבת זוגו עוגמת נפש כאשר הנ"ל נמצאים בציפייה ללידה בהתנהגותם האנטי צרכנית בלשון המעטה .
המוביל ידע כי אסור היה לו לבקש תשלום בעבור פינוי המכונה הישנה, ובכל זאת ניסה לנצל שוני כלשהוא כדי לדרוש תשלום . יש בכך משום הונאה צרכנית. זאת , ללא קשר כלל לתוכניתו של התובע להובלה עד לקומת הקרקע . המוביל שינה גרסתו בנוגע לסיבת דרישתו תשלום מכתב ההגנה לגרסתו הכבושה בדיון .
המוביל ידע ולא משנה לעניין זה מועד הידיעה, כי התובע מכר המכונה לאחר, ואסור היה לו ליטול המכונה הישנה למשאית לגריטה , ללא רשות הבעלים התובעים או ללא רשות הרוכש צד ג' . איסור זה אינו פוגע בזכותו לדרוש תשלום בגין הובלה , אך מכאן ועד לנטילה ללא רשות למשאית ההובלה, הדרך רחוקה . מטרת החוק אינה : " פינוי בשיטת כל דאלים גבר " .
נמצאו סתירות בגרסת המוביל : הסיבה לסירוב הפינוי הייתה בתחילה בכתב ההגנה , שהתובע כבר בביתו לפני הסבלות הודיע על חפצו ב ניוד ובהובלת המכונה לקומת הקרקע בלבד משם יגיע חברו וייקח אותה , בעדות המוביל בפניי בדיון נטענה טענה אחרת לפיה הסיבה לדרישת התשלום בבית התובע הייתה ,שהמכונה מחוברת למתקני המים והחשמל ואינה מוכנה לפינוי. התרשמתי שלא זו ולא זו האמת .

גרסת התובעים לעניין זה מסתברת יותר ולאחר ששמעתי העדויות, והריני קובע העובדות הבאות :

המוביל ניסה ליטול תשלום שלא כדין תוך ניסיון הטעיית התובע כאילו שינוי במקום פתח הכביסה בין המכונות החדשה והישנה אינו מקנה הזכות לפינוי הישנה חינם .ההטעיה הושלמה עת יצא המוביל מפתח דלת התובעים, כדי לנסוע ללא מכונה ישנה זו בהתאם לדרישת התשלום הנוסף שסורבה .
מנגד התובע לא היה ברור דיו בהתחלה למוביל בדבר רצונו בניוד המכונה , כי מכר את המכונה הישנה ערב לפני כן , וכי חפצו הוא לעשות שימוש במוביל עד חצי הדרך דהיינו עד לקומת הקרקע .התובע סיפר זאת למוביל רק באמצע הדרך בירידה מהמדרגות כשהמכונה על גבו .
המוביל סירב לבקשת התובע ורצה להשיב המכונה הישנה לבית התובעים . התובע סירב לכך ואז בחר המוביל לקחת את המכונה לגריטה בניגוד לרצון התובע.
חילופי הדברים בין התובע למוביל כללו איומים מצד המוביל וכעס רב מצד התובע , הטעייה ונטילה ללא רשות בבריונות וחוסר אונים של התובע , אינם שירות צרכני ראוי .
התובע לא ידע שהפינוי לגריטה הוא הליך מסודר אצל הנתבעת הכולל תגמול פנימי נוסף , אך מנגד טרח להגיע להסביר למוביל בהתאם לדבר מה כתוב כי דרישת התשלום שלו אינה מצדיקה תשלום נפרד כלשהוא.
המוביל לא ידע מלכתחילה כי מדובר בהובלה ולא בפינוי גריטה.

יש לציין כי התובע אף הוא לא היה ברור בתוכניתו לניוד המכונה הישנה :

בחקירת התובע ובעדותו ציין הוא כי העסקה בנוגע למכונה הישנה עם הרוכש צד ג' הייתה ערב לפני כן , דהיינו התובע לא היה ברור מספיק בתוכניתו ו במקום לומר למוביל כי אין מדובר בפינוי למשאית , אלא בסיוע להובלה לקומת הקרקע חינם , בחר להתעכב בעניין זה לדרוש פינוי " לפי חוק" , ורק בדרך במורד המדרגות לבקש השארת מכונת הכביסה הישנה בקומת הקרקע.
אין ספק כי וויכוח כשמשא כבד על גבו של מוביל סבל , אינו תורם לשיח מכובד בפרשנות החוק, אלא לסירוב להיות סבל מתוך תחושת " ניצול " של המוביל , כאשר התובע לא יודע כי עבור כל מכשיר לפינוי מתוגמל העובד באופן פנימי, והוא סבור שהמוביל מתנגד משיקולים זרים לקיים הוראות החוק .
לו היה התובע מסביר כי כוונתו להובלה , כבר בדירה , לא היה המוביל נוטל את המכונה מטה, או שהיה מוביל תמורת תשלום שהיה מסוכם מראש לאחר בירור מול הגורמים המנהלים .
גם אם סירב התובע להכניס המכונה חזרה לביתו , היה על המוביל להחתימו , להותיר המכונה במקום או לערב גורמי הניהול מטעמה של הנתבעת להדריך ולתעד . המוביל ים בחר ו ליטול קניין פרטי בניגוד לחוק .
תכלית החוק אינה נטילה בכוח מיטלטלין פרטיים לחזקת מוביל. הבית המשותף הכולל את חדר המדרגות , הרכוש המשותף , עדיין קניינו של התובע ביחס למובילים , ולפיכך אם חזר בו התובע , היה צריך המוביל לכבד הבקשה , ולהימנע מנטילת המכונה הישנה , מבלי לפגוע בזכותו לשכר טרחת ההובלה ועצם החזרה מהפינוי בנסיבות .
התובע לא הותיר למוביל האפשרות להשבת המכונה לביתו ככל שאינו מעוניין בהובלה רגילה בתשלום. התובע יכול היה לשלם. להקטין נזקו ללא חיכוך לבחון זכותו להשבה ולתבוע ככל שהיה סבור כי הדין לצדו .
קבלתי טענתו של התובע בדבר אי ידיעתו אודות התהליך השלם של הפינוי לגריטה. לא הסכמתי עם חוסר הבהירות בשלב הראשוני לפינוי חלקי עקב עסקה פרטית אחרת . יש להניח כי לא ראה בכך הבדל ובלבד שהמכונה הישנה הוצאה מהבית . החוק והדבקים בו אינו נועד להוצאת מיטלטלין בלבד מביתו של רוכש אלא לקיים הליך מוסדר של איכות הסביבה .
יש להניח כי תחום זה לא היה מוכר גם לתובעת , ו הגשת התביעה באה בשל האיומים על משפחתה בהתאם לעדותו של בעלה , כאשר היא בחודש מתקדם להריונה .
הפער בין סכום התביעה לבין הסכומים שנדרשו לפתרון בשעת אמת גדול . בעבור 50 ₪ - 100 ₪ ניתן היה לסיים המחלוקת כשכולם מרוצים.
התובעים לא עמדו מקרוב על תכלית הוראות החוק ויעדיו הסביבתיים , וסבורים היו כי אין מדובר אלא בסבלות . גם המובילים לא היו מדריכי תיירים צרכניים , אלא מי שבאו להוביל מכונה חדשה ולקחת ישנה למשאית לגריטה . להגיע להובלה הבאה . יום עמוס לפניהם. עמל יומם אינו פרשנות החוק.
הנתבעת בחרה לגונן על המובילים, ולהתעמת מול התובעים , להסתתר תחת תפקידה השיווקי בלבד .
לא הוכח בפניי אחרת והנני קובע בנסיבות שבפניי כי הנתבעת לא השגיחה בחובתה כמשווק לוודא לדאוג לפקח ולפעול ליישום הוראות הדין החל עליה כמשווק , לפרסם היטב בשקיפות מלאה מה בכלל הובלה ומה בכלל שינוי בציוד שאינו דומה , מה נדרש לעשות במקרה של מחלוקת בעת פינוי , ומה בוודאי אסור לעשות באצטלה של פינוי או בגחמה של סירוב הובלה בחינם .

המדיניות השיפוטית הראויה :

לאור האמור , מצאתי לנכון לקבוע כי הנתבעת באמצעות מי מטעמה המוביל הטעתה את התובע בניסיון לקבל תשלום נוסף שלא כדין , נטלה באמצעות המוביל ומי מטעמה מיטלטלין פרטיים ללא רשות ואף לא טרחה להותירם ללא גריטה עד לבירור חפצם של התובעים לאשורו.
הנזק הצרכני בפרשנות שאינה נכונה של הוראות הדין , בשיטת " מצליח " אינו הסכומים הזעומים המדוברים במיוחד שדווקא באמצעות סכומים מינוריים אלה נעשה ניסיון שלא כדין לקבל עוד תשלום פסול , אלא עצם הניסיון לעשות כן ללא הוראות נוקשות וברורות מצד הנתבעת כלפי כל מי שעושה כן מטעמה ישיר או עקיף .
התביעה הצרכנית אינה עוד סניף של דיני החוזים. שמירת הנורמות הצרכניות מחייבת הקפדה על קלה כבחמורה . הנתבעת אינה יכולה לחסות תחת גורמים שונים עלומים. גם ההתכתבות של התובעים עמה מלמדת כי הנתבעת לא נטלה אחריות לפעול כנגד התנה לות צרכנית אסורה זו , הטעיית הצרכן בתוספות תשלומים אותם מנסים לא אחת מובילים או טכנאים לקבל בטענות שונות היא תופעה מוכרת .
לא אחת יבקש מוביל או טכנאי תוספות ביטוחים בדרך של הפחדות צרכניות לגורל הציוד שרכשו , או תשלומים שונים ותוספות שגם אם אינם בכלל השירות לא בא זכרם בשלב ההידברות החוזית , כאילו מגיע הטכנאי או המוביל עם חנות חדשה על גבו לרכישת מוצרים ושירותים חדשים , ועל חנות חדשה זו, אין איש יודע , ועל הסברים שגויים מתוחכמים ומפחידים אלה, אין איש אחראי .
הנזק לעניין נטילת המכונה אינו העלות המשוערת של 500 ₪ אותה לא תבעו התובעים , אלא בעצם הנטילה הביריונית בבחינת " כל שאלים גבר " והנזק הלא ממוני וההרתעתי הנדרש בכגון זה .הנתבעת הינה תאגיד ידוע ומוכר בענף מכירת מכשירים וציוד חשמלי ואלקטרוני. גם אם חזר בו בעל ציוד הפסולת יש להימנע מליטול הציוד ללא רשותו המפורשת בסופו של יום . הדרכים להבהיר זאת לא היו ברורות ונהירות במסגרת השירות הצרכני , והפרצה הזמינה התקלות במתן שירות זה .
אין ספק כי העדר פיקוח ורשלנות בבחירת גורמים מקצועיים והאחריות לביצוע הוראות החוק כנדרש , מחייבים סנקציה ופיצוי בגין אירוע שהגיע כדי איומים אישיים ותחושת בהלה של הזוג הצעיר מאגרסיות מיותרות של מוביל, שחייב היה לקבל הדרכה כיצד לנהוג בכגון זה או לאפשר ערוץ בדיקה בירור ותקשורת ישיר של התובעים עם נציגי הנתבעת באשר הם בזמן אמת . לא הובאה בפניי כל עדות בדבר הרשאה לפינוי על ידי כל גורם מאשר במצב שנוצר . היום תינטל מכונת כביסה ישנה ,ומה יהא על יום המחר בו יהא זה ציוד יקר יותר או סנטימנטלי יותר . המשווק הוא נותן השירות . החוק מכוון אליו .
אין מדובר באלמנטים התנהגותיים עצמאיים פסולים של מובילים נטולי הקשר לנתבעת , אלא בהתנהלות מנוגדת לדין בהקשר מובנה אחד של אופן יישום החוק החל על המשווק הנתבעת ורשלנות או העדר פיקוח או מתן " הכשר" גם אם בדיעבד לפסול , זאת נוסף לתוצאה בלתי מתקבלת על הדעת לפיה מחליטים מובילים בכוחנות לנהל חובת פינוי החל על המשווק בכוח, בנסיבות ב הן הם סבורים כי מדובר בניסיון ניצולם להובלה בחינם .
גם אשם תורם ככל שהיה בהתנהלות התובע לתוצאה , אינו יכול להצדיק נטילה ללא רשות של קניין פרטי וגם לא הטעייה צרכנית בטרם כל , וודאי לא איומים " אני אפוצץ אותך " ו" אני אראה לך מה זה איומים " בעת ביצוע או מחלוקת ביישום הוראות החוק והתפקיד הצרכני במתן השירות .
לא הוכח בפניי כי המשווק פעל להדריך למנוע "קופות קטנות", של מובילים בהקשר זה , לרבות כל סנקציה פנימית והדרכה בכתב ובעל פה למנוע אי הבנה או כל תקלה צפויה בתחום זה , ונראה כי הסתרת כוונת התובע לניוד המכונה הישנה הספיקה מבחינת הנתבעת כדי להצדיק המובילים . גם התנהלות שלאחר מחדל צרכני שירותי היא חלק משיקול הדעת הכולל במדיניות ההרתעה הצרכנית לשמירת דפוסי שירות עסקי והגנתי נאותים. תיק זה אינו עוסק בנזק עלות מכונה ישנה .
אמנם אין בכימות הנזק הלא ממוני וההרתעה הצרכנית כדי להתעלם מסבירות בגובה העסקה ובעלות המכונה הישנה על דרך האומדנה שלא נתבעה עלותה , אולם יש למנוע בכל מחיר גחמות מובילים וניסיונות ל" קופה קטנה" , הטעיה, ושימוש בכוח עד כדי שימוש פסול ביישום הוראות החוק , וניצולו לנטילת ציוד על משאית בנסיבות שצפויות להתפתח גם כדי אלימות , בהעדר הדרכה השגחה ושקיפות מלאה, בניגוד להרשאת הבעלים .
החלטתי במכלול השיקולים וטענות הצדדים כולן , לכמת הפיצוי בגין ההיבטים הצרכניים והנזיקיים לרבות הנזק הלא ממוני וההרתעתי בנסיבות האירוע מושא תביעה זו בסכום כולל לאחר שקלול מכלול ההיבטים האמורים לעיל , והאיזון בנסיבות האירוע על חלקיו השונים אך שכולם אחד בסופו של יום התנהלות בעלת גוון מצטבר הראוי לפיצוי עקב שירות בו רכיבים שונים שלא עלו בקנה אחד עם הראוי הצרכני במקרה זה בסכום של 3,000 ₪.

לאור האמור , הריני מורה כדלקמן :

הנתבעת תשלם לתובעים יחד סכום של 3,000 ₪ , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה עד היום , וכן הוצאות משפט בסכום של : 800 ₪.
הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל .
אין באמור כדי לפגוע בזכות הנתבעת כלפי צדדים שלישיים .

זכות כל צד לבקש בקשת רשות מבית המשפט המחוזי , להגיד ערעור על פסק הדין , וזאת תוך 15 יום מקבלת פסק הדין .

המזכירות תשלח פסק הדין בדואר רשום לידי הצדדים .

ניתן היום, כ"ג תשרי תש"פ, 22 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.