הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 71473-01-19

לפני כבוד השופטת איילה גזית

התובע:

גיא ניר

נגד

הנתבע:

יובל יועז

פסק דין

התובע הגיש תביעה להחזר כספים ששילם כלקוח, כנגד הנתבע, אשר הינו עו"ד שמייצג אותו. התובע טען כי חתם על שני הסכמי שכר טרחה, כאשר העביר סך של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ בהתאם להסכם שכר הטרחה הראשון, וסך של 19,000 ₪ בתוספת מע"מ בהתאם להסכם שכר הטרחה השני.
התובע טוען כי העתירה המנהלית הוגשה על ידי עו"ד אחר, אולם לא התקיים כלל דיון בעתירה ובית המשפט דחה את העתירה מבלי לקיים דיון במעמד הצדדים, ועל כן דורש התובע החזר של מחצית הסכום בגין הסכם שכר הטרחה הראשון.
עוד טוען התובע כי סוכם שעבור עתירה מנהלית עתידית והליך שימוע עתידי ישלם התובע לנתבע סך של 19,000 ₪ בתוספת מע"מ, אולם הודיע מפורשות לנתבע שלא להתחיל בהכנת העתירה, ועל כן , הסכם שכר הטרחה השני לא בא כלל לידי מימוש, והתובע דורש החזר מלוא הסכום.

הנתבע טוען כי ביצע את הפעולות הן בגין ההסכם הראשון והן בגין ההסכם השני ופעל במהירות וביעילות ללמוד את התיק לצורך הגשת תגובה כדרישת בית המשפט והגיש כתב תגובה מקצועי בן 17 עמודים.
לטענת הנתבע, חרף מאמציו, ניתן פסק דין המסלק את העתירה על הסף, ומאחר והתובע בחר להגיש כתב עתירה בהליך משפטי החל הנתבע לטפל בהליכי שקילת ההשעיה מול משטרת ישראל ופעל להשלמת הטיעון בהליכי שימוע לפני השעיה כולל התכתבות עניפה עם הגורמים במחלקת המשמעת, שכללה 17 מכתבים.
לטענת הנתבע הצליח לשכנע את המשטרה לקבל את עמדתו לקיים בחינה מחודשת והכין השלמת טיעון והשקיע עבודה לא מועטה.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את עדויות הצדדים בדיון עולה כי אין מקום לדרישת התובע להחזר כספי של סכומי שכר הטרחה.
אין ספק, כי לימוד החומר המשפטי והכנת מסמכים משפטיים, כולל מכתבים, הינו שירות משפטי, מקצועי, שעו"ד מספק ללקוח, וגם אם הסכומים הנקובים בהסכם שכר הטרחה נראים לתובע כסכומים גבוהים לשירות המשפטי שקיבל, הרי שמדובר בסכום גלובלי שהוסכם בין הצדדים, ואין בכך כדי לאיין את התוקף המשפטי של הסכמי שכר הטרחה.
הנתבע צירף לכתב ההגנה מסמכים מהם עולה כי ביצע פעולות משפטיות עבור התובע וראה לעניין זה נ/4, נ/5, נ/7, נ/8 נ/10, נ/11.
מאחר ומדובר בסכום גלובלי שהוסכם בין הצדדים, אין מקום לכמת את השירות המשפטי שביצע הנתבע עבור התובע לסכום זה או אחר.

אשר על כן, לאור הנימוקים לעיל, התביעה נדחית בזה.
בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.
המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ט, 28 יולי 2019, בהעדר הצדדים.