הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 67820-02-20

לפני כבוד השופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובע:

מיכאל פיזיצקי ת.ז. XXXXXX686

נגד

הנתבעת:

טליה אויזרוביץ, עו"ד

פסק דין

לפניי תביעה כספית בסכום של 34,000 ₪, החזר שכר טרחה שאותו התובע שילם לנתבעת, עורכת דין במקצועה.

1. בין התובע לבין גרושתו התקיימו הליכים בבית המשפט לענייני משפחה שם היה מיוצג על ידי עורך דין. התובע, שביקש יעוץ נוסף הגיע לנתבעת לאחר שקיבל עליה המלצות, ובתאריך 19.12.17 נחתם בין השניים הסכם לפיו הנתבעת תכין עבורו שתי תביעות אשר יוגשו לבית המשפט לענייני משפחה, תביעת מזונות ותביעת משמורת. על פי ההסכם, עבור הכנת שתי התביעות התובע ישלם לנתבעת שכר טרחה בשיעור של 38,000 ₪ בצירוף מע"מ (לאחר הנחה של 2,000 ₪). בנוסף, הוסדר בהסכם שכרה של הנתבעת בגין פעולות נוספות. כך, בגין ישיבת בית משפט – קדם משפט (2,500 ₪), ישיבת בית משפט - הוכחות (5,000 ₪), בקשה/תגובה (2, 500 ₪), הכנת תצהיר (700 ₪ לשעת עבודה) וכו'. הכל בצירוף מע"מ (להלן: "ההסכם", נספח א לכתב התביעה).

על יסוד הסכם זה התובע העביר בתאריך 21.12.17 לחשבונה של הנתבעת סכום של 44,460 ₪.

2. התובע העביר לנתבעת מסמכים שונים, והנתבעת הכינה את כתבי התביעה. בין לבין הוא אף ביקש מהנתבעת להכין עבור כתב תביעה נוסף (לביטול הסכם הגירושין) ושילם עליו בנפרד (לכתב התביעה ראו נספח י לכתב ההגנה). אלא שטרם הגשתן בפועל של כל התביעות, התובע פנה לנתבעת בתאריך 16.1.18 או בסמוך לכך והחליט לחזור בו מהגשתן, וככלל לחזור בו מייצוגה אותו בבית המשפט (ראו מכתב במסגרת נספח א לכתב ההגנה) . על רקע זה הנתבעת הגישה לבית המשפט למשפחה בקשה להתפטרות מייצוג, ועורך הדין שייצוגו הופסק קודם לכן חזר לייצג את התובע (נספח ז לכתב ההגנה).

3. מכאן לתביעה שלפניי בה התובע דורש את החזר שכר טרחה ששילם לנתבעת מאחר שלדידו היא לא הגישה לבסוף את התביעות לבית המשפט וייצוגה הופסק. בדיון שהתקיים היום , התובע הכיר בכך כי לנתבעת מגיע שכר מסוים עבור עבודתה, אולם לא את השכר המלא, מאחר שהליך הגשת התביעות – לא הסתיים.

4. בטיעונו זה התובע מתעלם מהסכם שכר הטרחה עליו חתם מרצונו, וההתחייבויות אותן נטל על עצמו.

עלות הכנת התביעות נקבעה בהסכמה לסכום של 38,000 ₪ ומע"מ, כאשר על עבודה המבוצעת לאחר הגשת תביעה כגון: הגשת בקשות/תגובות, התייצבות לקדם משפט, הכנת תצהירים, דיון הוכחות, הגשת סיכומים או ישיבת מו"מ וניסוח הסכם פשרה – כל אחת מהפעולות הללו תומחרה בנפרד. משמע, שהסכום של 38,000 ₪ הוא עבור עצם הכנת התביעות, הכנה הכרוכה בקבלת מידע ומסמכים מהלקוח (התובע) ועיבודם לכלל כתב די-דין ראוי להגשה (לתכתובת קבלת מידע ראו נספח ד לכתב ההגנה).

ועבודה זו – נעשתה (לכתבי התביעה – מזונות ומשמורת, ראו נספח י לכתב ההגנה).

התובע קיבל את טיוטות שני כתבי התביעה, העיר הערותיו, אלו תוקנו והנוסח הסופי היה מוכן להגשה ( ראו תמונות התביעות נספח ב לכתב ההגנה, לתכתובת מתאריך 14.1.19 והערותיו של התובע ראו נספח ג לכתב ההגנה ).

התובע, משיקוליו ונימוקיו עצר את כל התהליך. במצב דברים מעין זה, חל סעיף 3.3 להסכם עליו התובע חתם שלפיו "שכר הטרחה ישולם לעוה"ד גם אם יסתיים הטיפול בעניינים האמורים עוד בטרם יתנהלו דיונים או ישיבות או אם יסתיים הייצוג ביוזמת הלקוח מכל סיבה שהיא ובכל דרך, לאחר הכנת התביעה". קרי, גם אם לאחר הכנת כתבי התביעה הסתיים הטיפול ביוזמת הלקוח – שכר הטרחה ישולם. ובמקרה שלפניי, שבו שכר הטרחה כבר שולם, הוא לא יוחזר.

5. התובע טוען כי לא עשה לבסוף שימוש בתביעות, אך אין בכך כדי להועיל לו שכן יש לו חובה לשלם עבורן משהוכנו.

6. סוף דבר;

דין התביעה להידחות.

התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסכום של 700 ₪. ההוצאות ישולמו תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין, שאם לכן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

המזכירות תמציא פסק דין זה לצדדים בדואר רשום.
ניתן היום, ה' אב תש"פ, 26 יולי 2020, בהעדר הצדדים.