הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 67389-02-20

לפני כבוד השופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובע:

יגאל ויצמן

נגד

הנתבע:

ישראל ברזילאי ת.ז. XXXXXX122

פסק דין

תביעה כספית בסכום של 3,889 ₪.

1. בתאריך 4.9.19 ברחוב החלוצים בבני ברק ארעה תאונת דרכים בין רכב בו נהג התובע לבין רכב שיצא ממקום חניה, שבו נהג הנתבע.

מפרטי האירוע כעולה מעדותם של שני הנהגים לפניי עולה כי רחוב החלוצים הוא רחוב דו-סיט רי, כאשר בצדו הימני מפרצי חניה שבהם חונים רכבים במקביל למדרכה. התובע נסע ברחוב, כאשר הנתבע, שרכבו חנה באחד המפרצים שמימין לכיוון נסיעתו של התובע , ביקש לצאת ממקום החניה.

2. לטענת התובע, הנתבע התפרץ מתוך החניה לתוך מסלול נסיעתו. הוא לא ראה אם התובע אותת, שכן זה יצא בפתאומיות. התובע, בניסיון להימנע מהתאונה, הסיט את רכבו שמאלה אך ללא הועיל, והנתבע פגע ברכבו בחלק הקדמי-ימני.

3. לטענת הנתבע, היה פקק תנועה במסלול שלפניו שאליו ביקש להשתלב, ולכן הספיק רק להתקדם קדימה (כחצי מטר לפי כתב ההגנה) עד שדלת הנהג עברה את קו המכוניות החונות, שאז נעצר (ראו תמונה שצורפה לכתב ההגנה). התובע הוא שהמשיך בנסיעה ולא הסתכל קדימה, ובעקבות האמור פגע ברכבו שניסה להשתלב. הפגיעה היתה בצדו הקדמי- שמאלי של הרכב .

4. תקנה 66 לתקנות התעבורה, תשכ"א – 1961 קובע ת:

"לא יסיע אדם רכב שעמד או חנה בצד הכביש אלא לאחר שהבטיח כי אפשר להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לעוברי דרך; הוא ייכנס במהירות שאין בה כדי סיכון או הפרעה, לאחר שנתן אות כאמור בסימן ח'".

מי שיוצא ממקום חניה, צריך להיזהר ולהבטיח כי בעת יציאתו הוא יכול להיכנס בבטחה למסלול התנועה, ללא סיכון או הפרעה . עליו גם להשתלב במהירות שאין בה כדי להוות סיכון או הפרעה לתנועה, ולאחר שאותת. לא ברור אם התובע אותת על כוונתו כן-או-לא, אך גם לדבריו שלו עצמו הוא יצא מהחניה ונעמד כאשר רכבו בולט ממנה. מכאן שהיווה סיכון או הפרעה לתנועה ולא השתלב בה במהירות כשזכות הקדימה היא לנוסעים בדרך, לתובע. האחריות לקרות התאונה רובצת לפתחו של הנתבע ועליו לשלם לתובע בגין נזקיו.

5. על פי חוות דעת שמאי, עלות התיקון של רכב התובע הוערכה בסכום של 1,989 ₪, והתובע אכן תיקן את רכבו בסכום האמור. כן נגרמה ירידת ערך בסכום של 900 ₪ (ראו חוות דעת השמאי) . בנוסף, התובע נשא בשכר טרחת השמאי בסכום של 500 ₪. סך הנזקים מגיע לסכום של 3,389 ₪. התובע הצהיר בדיון כי לא הגיש תביעה לחברת הביטוח המבטחת את רכבו.

6. על כן, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסך של 3,389 ₪ בצירוף הוצאות בסכום של 350 ₪ (הכוללים את אגרת בית המשפט). סך הכל הנתבע ישלם לתובע 3,739 ₪ וזאת תוך 30 ימים מיום שיומצא לו פסק דין זה. לא ישולם הסכום במועד הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

המזכירות תמציא החלטתי זו לצדדים בדואר רשום.
ניתן היום, ה' אב תש"פ, 26 יולי 2020, בהעדר הצדדים.