הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 66183-01-20

לפני כבוד השופט רז נבון

התובעת:

נעה אסולין

נגד

הנתבע:

אביב עטיה

פסק דין

לפניי תביעה כספית ע"ס 16,764 ₪ שהוגשה על ידי התובעת, כנגד הנתבע, אשר מפעיל עסק בשם "אביב גבות".

טענות התובעת-
לטענת התובעת, היא התקשרה בשנת 2019 עם הנתבע בהסכם לצורך מתן שירות מסוג "מיקרובליידינג", שמהותו יצירת מראה שלם ובעל קווים נקיים המדמים תצורה של גבות, זאת באמצעות מילוי הגבה באפקט "שיטת השערה", כאשר בשיטה זו נעשה שימוש בצבע שנשמר בעור במשך כשנה שלמה ומדמה זקיק שערה על העור.

התובעת טוענת, כי שילמה סך של 3,000 ₪ עבור שני טיפולים, ואולם הטיפול כשל לחלוטין; הצבע דהה ולא נותרה מראית עין של שערה. בצר לה פנתה התובעת לנתבע לצורך ביצוע טיפולים נוספים (בגינם לא נגבו כספים) ואולם גם אלה לא צלחו. הדבר הביא לכך, כי נזק אסתטי נגרם בפניה של התובעת, דבר שהסב לה מפח נפש רב.

התובעת מציינת, כי פנתה לנתבע בבקשה לקבל את המסמכים עליהם חתמה, אך לא נענתה.

נוכח האמור, התבקש בית המשפט לפסוק לה את הסך של 3,360 ₪ שהועברו לנתבע; סך של 1,800 ₪ עלות תיקון הנזקים (צורפה הצעת מחיר); סך של 300 ₪ עבור נסיעות; 1,404 ₪ עבור ייעוץ משפטי וסך של 10,000 ₪ בגין עגמת נפש.

טענות הנתבע-
הנתבע כופר בטענות; הוא מפנה למסמכי ההתקשרות בין הצדדים, בגדרם נקבע, כי ייתכן ויהיה צורך לחדש את הצבע מידי פעם בפעם, וכי בהתאם ניתנה לתובעת האפשרות לבצע טיפולים ללא תשלום בתקופה שלאחר ביצוע הטיפולים.

הנתבע כופר בנזקים הנתבעים ומדגיש, כי קיימים סוגי עור שונים, וכי הטיפול אינו נותן מראה מושלם, מאחר והפיגמנט בעור אינו נתפס בסוגי עור שונים.

הנתבע ממקד גם את טענותיו בהוראות ההסכם, אשר קובעות כי הטיפול עשוי שלא להצליח כלל ועיקר.

דיון והכרעה-

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובתמונות, ולאחר ששמעתי את הצדדים בישיבת ההוכחות מיום 8 ביולי 2020 סברתי, כי דין התביעה להידחות.

המדובר בטיפול בגדרו מוחדר פיגמנט לעור המדמה שערה, ויוצר מראה של שערה. הטיפול נעשה באמצעות מחט חשמלית. מובן, כי הצלחת הטיפול מותנית בכך שהפיגמנט ייקלט בעור ויצור מראה של שערה (מדובר במעין "קעקוע זמני").

בענייננו, ידעה התובעת, כי מדובר בטיפול שהצלחתו אינה מובטחת. הדבר עולה מהסכם ההתקשרות אשר נחתם בין הצדדים ובגדרו אישרה התובעת, כי:

"2. אני מבינה ומקבלת שאיפור קבוע (מיקרופיגמנטציה) הוא תהליך שמגיב לכל עור בצורה אחרת- התוצאה נראית לעיתים לאחר חודש לאחר הקילוף כמו כן, אני מבינה שאין 100% אחוזי הצלחה- כמו כן אני מבינה שמשך הטיפול תלוי בסוג העור, עובי ועומק איזור הטיפול , קבלת וקליטת הפיגמנט והצבע הרצוי. יש סוגי עור שנתפס להם באותו רגע ונשאר לאורך זמן ויש סוגי עור שכבר יום לאחר הטיפול הכל מתקלף להן- הכל תלוי בסוג העור ואין קשר לשיטתו של אביב/או לחומרים בהם הוא מתעסק ולכן אינו מתחייב שהטיפול יחזיק מעמד כבר מבוקר לאחר הטיפול הראשון".

היינו, התובעת התקשרה ביודעין בהסכם, בגדרו היא הסכימה לכך, כי ישנה אפשרות שהטיפול שיינתן לה על ידי הנתבע לא יצלח.

בדיון שהתקיים לפניי טענה התובעת למצגים שונים בעל פה מצד הנתבע (בדבר הצלחת הטיפול) ; לא מצאתי תימוכין למצגים אלה, ומדובר למעשה בטענות בעל פה כנגד מסמך בכתב.

מהתמונות אשר הוצגו לי ע"י הצדדים –הן בכתבי הטענות והן בדיון (שצולמו לפני הטיפול ואחריו) למדתי, כי לאחר הטיפול, הגבות של התובעת לא נראו בצבע אחיד לגמרי הגם שחל שיפור מהמצב עובר לטיפול ; דא עקא שבהמשך, ניתנו לתובעת טיפולים נוספים על ידי הנתבע (ללא עלות ומתוך רצון לסייע) והתמונות אשר הוצגו לי, הן על ידי הנתבע והן על ידי התובעת מלמדות על תוצאה משביעת רצון (נ/1).

ודוק- גם אם חלפו מספר חודשים עד להגעה לתוצאה משביעת רצון, הרי שאין בכך כל חריגה מהמתווה החוזי אשר נקבע בין הצדדים.

אני ער לכך, כי התובעת חשה, כי גם לאחר הטיפולים המתקנים שביצע הנתבע, התוצאה שהתקבלה לא הייתה משביעת רצון. חוות דעת מקצועית לא הובאה בקשר לכך, וגם אם הייתה מובאת, הרי שאופי ההתקשרות החוזית בין הצדדים התייחס במפורש לאפשרות זו.

שונה היה מצב הדברים, אם הייתי מתרשם, כי הנתבע היה מוליך את התובעת בכחש, מתרשל , לא מבצע שום טיפול וטוען להצלחה. כאן המצב שונה- הוכח להנחת דעתי, כי טיפול בוצע, וגם לאחר שהתובעת הביעה את חוסר שביעות רצונה ניתנו לה שני טיפולים נוספים ללא עלות, במטרה לעבות את גבותיה. בקשר לכך הוצגו לי אף תמונות נ/1 המלמדות על תוצאה משביעת רצון שהתקבלה בסופו של יום.

אציין, כי מצב הדברים עשוי היה להיות שונה, אם הייתה מצליחה התובעת לבסס את טענתה לפיה נוכח סוג העור שלה, לא היה כלל מקום לבצע בה מלכתחילה את הטיפול מושא המחלוקת. התובעת נסמכת בהקשר זה על הצעת מחיר של המכללה לקוסמטיקה רפואית שם צוין בהערה, כי נוכח סוג העור שלה, לא ניתן לבצע בה טיפול מיקרובליידינג. מסמך זה אינו מספק, וכדי להוכיח טענה זו, היה מקום לזמן איש/אשת מקצוע בנושא למתן עדות.

ממילא גם שהתובעת לא פנתה בסופו של יום לביצוע טיפול מתקן, כך שדומה שגם לשיטתה, לא נגרם לה כל פגם אסתטי.

די באלה כדי לדחות את התביעה.

אינני עושה צו להוצאות, נוכח התנהלותו של הנתבע, אשר סירב להעביר לידי התובעת, עובר להגשת ההליך עותק מהסכם ההתקשרות שבין הצדדים. ייתכן ואם היה מעביר את הסכם ההתקשרות, הייתה מתוודעת התובעת להוראות ההסכם שבין הצדדים, והתביעה דנן הייתה מתייתרת.

המזכירות תדוור לצדדים.

ניתן היום, ט"ז תמוז תש"פ, 08 יולי 2020, בהעדר הצדדים.