הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 65909-05-20

לפני כבוד הרשם הבכיר אריה דורני-דורון

התובעים:

1.ודים קוזנץ
2.קרינה גובלקו

נגד

הנתבעת:

ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים כאמור בפרוטוקול הדיון ולסמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במובא בפניי, ולנוכח, גרסאות הצדדים, הסתברות במאזן בדין האזרחי, היבטים ראייתיים, ובהתייחס לגישתם המכובדת של הצדדים לסיום המחלוקת ובמכלול הטענות והשיקולים, אני קובע כי לסילוק סופי ומוחלט של המחלוקות מושא תיק זה, תשלם הנתבעת לתובע ים יחד מעבר לכל ששלמה עד כה סך כולל הוצאות של 250 ש"ח.

הסכום ישולם בתוך 45 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
מעבר לאמור, כל צד יישא בהוצאותיו.

יובהר כי ככל שיתברר שהזיכוי שהוצע במסמך בדיון לא בוצע בפועל או לא צלח , ישולם הסכום מושא הזיכוי ויתוסף לסכום האמור .

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה ותסגור את התיק .

ניתן היום, ח' כסלו תשפ"ב, 12 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.