הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 51797-12-18

לפני כבוד הרשם בכיר אריה דורני-דורון

התובע:

דב שמש

נגד

הנתבע:

פיני שאיו

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים כאמור בפרוטוקול הדיון ולסמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במובא בפניי, ולנוכח עדויות הצדדים, הסתברות הגרסאות במאזן בדין האזרחי , מיקום הפגיעה ואופייה, התמונות מושא האירוע, העדויות של שני העדים וכן של בעלי הדין והתרשמותי, הריני קובע כי האחריות לקרות התאונה והנזק לרכב התובע מוטלת לפתחו של הנתבע.
לפיכך ובהתאם לאמור, ובהתייחס לגישתם המכובדת של הצדדים לסיום המחלוקת, ובמכלול ההיבטים הראייתיים, לרבות חוות דעת יחידה בתיק, הנתבע ישלם לתובע סכום כולל הוצאות העדים והדיון של 5,970 ש"ח.

הסכום ישולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים על סך 1,194 ש "ח כל תשלום, החל מ- 22/10/2019 וב כל - 22 בחודש העוקב. אי פירעון של תשלום במועד יעמיד את מלוא פסק הדין, בניכוי כל סכום ששולם על החשבון, לפירעון מידי, בתוספת ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל , אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה ולא יפעיל הסנקציה.
מעבר לאמור כל צד ישא בהוצאותיו .

אין באמור כדי לבטל הוצאות שנפסקו לטובת הנתבע בדיון מיום 16.6.19 . אך הוצאות אלה ככל שטרם שולמו ניתנות לקיזוז עם האמור בפסק הדין .

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ט"ו אלול תשע"ט, 15 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.