הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 4861-07-21

לפני כבוד השופטת איילה גזית

התובע:

יגאל שדמי

נגד

הנתבעים:

1.מישל בן מוסא
2.חנה דל אריצ'ה

פסק דין

התובע הגיש תביעה כספית לפיצוי בסך של 20,000 ₪ בגין של עוגמת נפש שנגרמה לו בשל התנהלות הנתבעים, כאשר הנתבע 1 רכש מהנתבעת 2 את הדירה נשוא הדיון, והנתבעת 2 רכשה מהתובע את הדירה.
התובע טוען כי מי ביוב נשפכים בחצר באופן שצינור הביוב מתחת לחלון דירתו ללא סגירה, כך שריח הביוב נכנס לדירתו וכן טוען כי בכניסה לחצר הונחו עמודי ברזל, דבר שגרם למעבר להיות צר באופן שאיננו מאפשר לעבור עם עגלות, כלי גינון ואופניים.
התובע עתר למתן צו לתקן את הזווית בצינור הביוב ולהתקין אותו מחדש, באופן שיעבור את גובה הגג ב 2 מטר.
הנתבע 1 הגיש כתב הגנה וטען כי הוא פנה לקבלן מומחה לצנרת, שאת מכתבו צרף לתיק, על פיו כל התיקונים בוצעו בהתאם להוראות הקבלן המומחה.
הנתבעת 2 טענה לסילוק על הסף של התביעה מאחר והתובע הגיש תובענה זהה, אשר נמחקה.
עוד טענה נתבעת 2 כי העבודה בוצעה ונבדקה על ידי מומחה למערכות בית , אשר אישר את תשתית האינסטלציה לפי התקן הישראלי, ולמעט מקרה סתימה אחד אשר תוקן, הביוב זורם בצורה תקינה ללא סתימות.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהן ושמעתי את טענות הצדדים בדיון, עולה כי אין מקום להיעתר לדרישת התובע למתן צו עשה, ולחיוב הנתבעים בתיקון הביוב.
על פי סעיף 60 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד – 1984, לא ניתן לדרוש מתן צו עשה במסגרת הליך המוגש לבית המשפט לתביעות קטנות.
על פי סעיף 60 ניתן לעתור לתשלום כסף או להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עיסקה.
במקרה דנן, התובע עותר לתיקון ליקוי שקיים, לטענתו, בצינור ביוב של הבניין, ועתירה זו איננה בגדר הסמכות לדון בה במסגרת תביעה קטנה.
התובע רשאי לפעול בעניין זה במסגרת פנייה למפקח המקרקעין על בתים משותפים, או כל הליך מתאים כפי שימצא לנכון. יתר על כן, טענות התובע לגבי צינור הביוב ותקינותו ודרך התיקון – מן הדין היה שיתמכו בחוות דעת מומחה.
התובע לא צירף חוות דעת מומחה לתביעה, וזאת למרות שגם במסגרת התביעה הקודמת שנמחקה בתיק תביעות קטנות 8858-10-20 בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, קבע הרשם הבכיר אבנר יפרח בהחלטתו כי על התובע להביא חוות דעת מתאימה לצורך תמיכה בטענותיו. (ראה עמוד 3 שורה 15-16 לפרוטוקול מיום 8.4.2021 בתיק הנ"ל).
אשר על כן , לאור הנימוקים לעיל, התביעה ככל שהוגשה בבית משפט זה למתן צו עשה - נדחית בזה. בנסיבות אלה, ולאור דחיית התביעה למתן צו עשה, אין גם מקום להיזקק לתביעה הכספית בגין עוגמת נפש, כנגד הנתבעים, והיא נמחקת בזה.
המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.
המזכירות תבצע סגירת תיק.

ניתן היום, כ"ה אלול תשפ"א, 02 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.