הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 42239-12-20

לפני כבוד הרשם הבכיר אריה דורני-דורון

התובע:

שמואל שמעיוביץ

נגד

הנתבעים:

1.יעקב מור יוסף
2.לאה מור יוסף

פסק דין
בהתאם להסכמת הצדדים כאמור בפרוטוקול הדיון ולסמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במובא בפניי, ולנוכח, גרסאות הצדדים, הסתברות במאזן בדין האזרחי, היבטים ראייתיים, ובהתייחס לגישתם המכובדת של הצדדים לסיום המחלוקת ובמכלול הטענות והשיקולים, אני קובע כי לסילוק סופי ומוחלט של המחלוקות מושא תיק זה, ישלמו הנתבע ים ביחד ולחוד לתובע סך כולל הוצאות של 20,000 ש"ח.

הסכום ישולם ב 20 תשלומים שווים ורצופים בסכום של 1,000 ש"ח כל תשלום, החל מ 1.8.21 ובכל 1 בחודש העוקב.
אי פירעון של תשלום במועד יעמיד את מלוא יתרת חוב פסק הדין, לפירעון מידי, בתוספת 5,000 ₪ וכן בתוספת ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל, אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה ולא יפעיל הסנקציה.
מעבר לאמור, כל צד יישא בהוצאותיו.

במסגרת פסק הדין , הריני להוסיף ולהורות כי פסק הדין יסיים המחלוקת בכל הנוגע לתיקי ההוצאה לפועל מושא ההסכמה הדיונית , למעט האמור להלן :

אין בפסק הדין כדי לפגוע בזכות התובע למיצוי זכותו כלפי הערב כפוף לכל דין .

אין בפסק הדין כדי לפגוע בזכות התובע לשכר טרחת עו"ד הפסוק בתיקי ההוצאה לפועל כפי שנפסק או ייפסק בהם .

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ד תמוז תשפ"א, 24 יוני 2021, בהעדר הצדדים.