הדפסה

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 4031-05-21

לפני כבוד השופטת נאוה ברוורמן

התובע:

רפי תמים

נגד

הנתבעת:
ויגן פרנדלי (ע"ר)

פסק דין

מהות התביעה

המדובר בהליך שהוגש על דרך של תביעה קטנה, ועניינו תביעה כספית, על סך של 32,500 ₪ המוגדרת כהפרת הסכם וזכויות מבצעים, בהתאם ל חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק זכויות מבצעים").

הרקע ועיקרי טענות הצדדים

התובע מגדיר עצמו בכתב התביעה כ"אמן מבצע, שחקן מקצועי וחבר בארגון השחקנים והשחקניות בישראל" (להלן: "שח"ם").

הנתבעת, עמותת "ויגן פרנדלי ע"ר" (להלן: " העמותה" ו/או "הנתבעת"), היא ארגון ללא מטרות רווח , שמטרתו להעלות את המודעות ולקדם אורח חיים טבעונ י. העמותה הוקמה בשנת 2012 וממוקמת בתל אביב .

כחלק מפעילות הנתבעת בשנ ת 2020, הפיקה בחודש ספטמבר 2020 תשדיר פרסומת ב טלוויזיה (להלן: "הפרסומת"). הפרסומת שודרה ביום 13.9.2020, בפרק גמר של תכנית בערוץ "רשת 13 ". מטרת הפרסומת הייתה להציג בפני הציבור הרחב, את הקשר שבין בעלי החיים לבין אכילת בשר, ולעודד את הצופים לשנות את הרגלי הצריכה ולעבור לתזונה מהצומח.

ביום 13.8.2020 הזמינה הנתבעת מהתובע שירותי משחק במסגרת יום צילומים אחד.

ביום 16.8.2020 שלחה העמותה אל התובע את הזמנת העבודה (להלן: "הזמנת העבודה"):

במסגרת הזמנת העבודה פירטה העמותה את התנאים העיקריים להתקשרות, כאשר הוסכם כי הפרסומת תשודר באופן חד פעמי בטלוויזיה וכי היא תקודם גם בערוצי המדיה של הנתבעת, כפי שיפורט בהמשך. כמו כן, נרשם בסיפא ההזמנה :

"רפי אנו מודים לך על רצונך הטוב להתנדב בתשדיר שלנו .

עמותת ויגן פרנדלי תכסה הוצאות (מזון, דלק ורכב, ביגוד וכו') ככל

הנדרש ועד 1500 ₪.

בברכה,
עידו אלישר
מנהל פרויקט"

יודגש על הזמנת העבודה לא חתום התובע.

ביום 18.8.2020 שלחה העמותה אל התובע הזמנת עבודה מעודכנת, ובין היתר עניין "ההתנדבות" לא נכלל.

על נוסח זה, שהיווה את הסכם ההתקשרות (להלן: "ההסכם") חתם התובע.

מפאת חשיבות תוכן ההסכם יובא להלן , כלשונ ו:

"השתתפות ביום צילום

לכבוד: רפי תמים

הזמנה להשתתפות ביום צילומים עבור תשדיר ויגן פרנדלי, ברייק זהב בגמר השרדות המשודר באופן חד פעמי בטלויזיה.
התשדיר גם יופיע ויקודם בערוצי המדיה של ויגן פרנדלי (פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב, ניוזלטר, אתר העמותה, עמוד נחיתה וכו').

תאריך יום הצילומים: 24/8/2020
שעה: הגעה משוערת 19:30. שעת הגעה וסיום מדויקות ימסרו בהמשך.
תפקיד: קצב
תשלום: 1,500 ₪ +מע"מ".
ביום 09.09.2020 שילמה הנתבעת לתובע את התמורה עבור שירותיו (להלן: " התמורה").
התובע טוען בכתב התביעה כי על אף התחייבות הנתבעת בהסכם, היא אישרה לאחרים לשדר את הפרסומת, והעמידה אותו לרשות הציבור בכל רחבי תבל. לטענתו, התברר לו שהפרסומת שודרה לכל הפחות בשישה ערוצי טלוויזיה באנגליה, בצרפת, בסין ובגרמניה.

כמו כן, הנתבעת הביעה גאווה בקשר לכך, והתובע תמך זאת בצילום מדף ה"פייסבוק" של הנתבעת מיום 09.02.2021 (להלן: "הפוסט"). התובע טוען שהנתבעת לא ביקשה ולא קיבלה את אישורו לכך , ואילו היה מודע כי לפרסומת תהיה תפוצה רחבה כגון דא, לא היה מסכים לתמורה זו.

התובע מתאר את השתלשלות העניינים ופניית שח"ם לנתבעת (ראו סעיפים 9-10 לכתב התביעה, נספחים ג', ד' לכתב התביעה).

לטענת התובע , חרף הפניות, טרם התקבלה תשובה עניינית מהנתבעת. על כן, הגיש תביעה זו ועותר לפיצוי בגדרי סמכות בית משפט זה.

מנגד, טוענת הנתבעת כי ביום 16.08.2020 ולבקשת התובע, צירפה הנתבעת להזמנת העבודה את דבר התנדבות התובע בפרסומת.

הנתבעת טוענת כי בעקבות שיח מקדים שהתקיים בין הצדדים, טרם ההסכם, הסכים התובע לבצע את עבודת המשחק בפרסומת בהתנדבות, תוך שהנתבעת תכסה את הוצאותיו הבסיסיות, כגון - מזון, רכב, ביגוד ועוד, עד לסך של 1,500 ₪. לטענתה, ההתנדבות, בתמורה לכיסוי הוצאות בסיסיות, הגיעה מצד התובע, והיא, כעמותה, נענתה בחיוב. הנתבעת טוענת כי באופן מפתיע ומקומם הזמנת עבודה זו לא צורפה אל כתב התביעה, כאילו לא הייתה ולא נבראה.

עוד מוסיפה הנתבעת כי בניגוד מוחלט לתמונת המציאות שמצייר התובע בפני בית המשפט, למעט שידור הפרסומת, העמותה פרסמה את הפרסומת באמצעות עמודי הרשתות החברתיות שברשותה, ובאמצעותן בלבד. הפרסומים ביתר אמצעי המדיה לא בוצעו על ידה. לטענתה, מדובר ביוזמתם ופרי רעיונם וביצועם של גורמים אחרים, צדדים שלישיים, פעילי בעלי חיים, אשר עשו כן מרצונם החופשי, וזאת מתוך מטרה לקידום ערכים ובאופן מדויק יותר – העלאת מודעות לטבעונות באזור מגוריהם.

משכך, כלל לא ברור על מה מלין התובע, ומאיזו סיבה סבור הוא כי העמותה הפרה את הסכם ההתקשרות וההתנדבות מו לו.
כל טענותיו של התובע לפיהן העמותה שידרה, או גרמה לשידורה של הפרסומת בכל רחבי תבל או במדינות אלו ואחרות, אינן אלא ניסיון מקומם ומעציב של התובע לסחוט כספים מהעמותה ולהתעשר על חשבונה שלא כדין.

בכתב התשובה, התובע מכחיש את טענות העמותה בנוגע "להתנדבות", וטוען כי הניסוח של הזמנת העבודה, לא הוסכם עליו, הוא לא חתם עליו וביקש מהנתבעת לתקנו. על כן, השתכללה הזמנת העבודה בין הצדדים, ועל ההסכם חתם. שכן, ההסכם החתום על ידו משקף את הסכמות הצדדים .

הצדדים התייצבו לדיון; התובע בעצמו ומטעם הנתבעת התייצב מר עמרי פז, מנכ"ל ומורשה חתימה בנתבעת (להלן: "פז"). הצדדים סיכמו טענותיהם בעל-פה בתום הדיון.

דיון והכרעה

על בית המשפט לבחון האם מדובר ב"התנדבות" או ב הסכם עבודה? במידה ומדובר בהסכם, יש לברר האם ההסכם הופר; האם הנתבעת היא שהרחיבה והפיצה את הפרסומת מעבר למוסכם ; האם עסקינן בהפרת זכויות מבצע ; ככל והמענה לכך חיובי, יש לשקול את שיעור הפיצוי לתובע, בהתאם לדין.

לאחר שטענות הצדדים והעדויות נשמעו , ולאחר שבית המשפט בחן את כל אשר הובא בפני ו, נחה דעתי כי דין התביעה להתקבל בחלקה, ולהלן הנימוקים בתמצית, כמצוות תקנה 15(ב) ל תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976.
אקדים ואומר, כבר עתה, כי לא הוכח שמדובר ב"התנדבות" התובע לביצוע הפרסומת. שכן , התובע מכחיש את חתימתו על גבי מסמך הזמנת עבודה, שצורף לכתב ההגנה, כנספח 2.

התובע נשאל בעניין התנדבותו כאמור בהזמנת העבודה, וחתימתו עליה. ראו להלן;

"ש. האם אתה פנית אלינו במסגרת ההתקשרות עם העמותה וציינת שאתה מעוניין להתנדב לתשדיר בתמורה להחזר הוצאות בסך של 1,500 ₪?
ת. שקר, שקר, שקר. עידו אליישר מטעם הנתבעת, פנה אליי והציע לי את הדמות שאני צריך לעשות בפרסומת ואני לא מקבל את הסכום הזה ואסכים לסכום רק על בסיס המחוייבות של הפרסומת האחת ויחידה שתהיה בברייק של הישרדות בהתאם להסכם.
ש. אתה אומר שעידו אליישר משקר?
ת. כן.
ש. אתה אומר שהמסמך ששלחנו שלך הוא שיקרי?
ת. עובדה שאני לא חתום עליו".

(עמ' 3, שורות 16-24).

נציג הנתבעת הצהיר לפרוטוקול בעניין זה כי "אנחנו נשמח לממן בדיקת פוליגרף האם התובע התנדב בתשדיר או עבד בתשדיר" (עמ' 4, שורה 18 לפרוטוקול).

התובע משיב לכך בסיכומיו וטוען כי אין מדובר בהתנדבות, עת הוסכם על תשלום.

אכן, מההסכם עולה כי הוסכם על תשלום כאמור , ולא צוין כי עסקינן בהתנדבות. כן מכותרת המסמך עולה כי מדובר ב "הזמנת עבודה", וזאת באופן מפורש. הנתבעת לא הביאה להעיד מטעמה גורמים רלבנטיים, המעורבים לדוגמה בעניינים הקשורים לכוח אדם והזמנות עבודה, אשר יתמכו בגרסתה בעניין. יוזכר כי לדיון התייצב נציגה פז, המכהן בנתבעת כמנכ"ל ומורשה חתימה, אשר גילה בקיאות. ברם הגורם בנתבעת, עידו אליישר (להלן: " עידו"), אשר היה מעורב בפרטי ההתקשרות, משום מה לא הובא לעדות (עמ' 3, שורות 16-22) .

כבר נאמר לא אחת כי אי הבאת עד רלוונטי לעדות על יד בעל דין , עומדת לו לרועץ.

נכון שעל התובע להוכיח תביעתו. עם זאת עת צד מעלה טענה המשרתת אותו, עליו לתמכה כדבעי, ולמצער לזמן עד שהינו בשליטו. אין די בהכרזה "לממן בדיקת פוליגרף".

לאור האמור, בראי ההסכם, הגעתי לכלל מסקנה כי מדובר בהסכם עבודה , שלצד העבודה תמורה, ואין עסקינן בהתנדבות .

וישאל השואל - האם מדובר בהפרת הסכם, קרי - האם הוכח כי הנתבעת היא זו שעשתה שימוש בפרסומת, מעבר למוסכם ובכך הפרה את זכויותיו של התובע? סבורה אני שיש להשיב בחיוב.

כאמור, הנתבעת מכחישה את טענות התובע, ו שמה יהבה בטענה לפיה צדדים שלישיים הם אלה שהפיצו את הסרטון, וכי לא הוכח כלל שהנתבעת היא זו שעשתה כן.

התובע משיב וטוען כי הנתבעת למצער לא מנעה את השימוש בסרטון, ובהתאם לפוסט אף התרברבה על שימושים נוספים.

התובע תומך טענותיו בפוסט, ובידו ראשית ראיה; יש לציין כי הנתבעת לא התמודדה עם מסמך זה, והעלתה טענות בעל-פה, המנוגדות למסמך בכתב, כפי שיבואר בהמשך.

ובכך לא סגי, הנתבעת לא תמכה טענותיה בהקשר של הפצת הסרטון על ידי צדדים שלישיים, וכזכור מדובר גם כאן במידע המצוי ברשותה (זהות הגורמים השלישיים, ערוצי הטלוויזיה וכו') ובטענה המשרתת אותה.

פז נשאל בעניין זה והשיב כך;

"לשאלת בית המשפט, האם לשיטתך, לא הראיתם פעילות באופן אקטיבי בפוסט? אני משיב
שהפעילות שהעלנו שהפרסומת כל כך הצליחה שהיו אוקטיביסטים אחרים.
בית המשפט מפנה אותי לפוסט ששם נאמר: "בעקבות הצלחת הפרסומת הטבעונית שיצרנו ברחבי העולם", והדגש הוא שיצרנו ברחבי העולם ( הדגשה שלי נ.ב.), אני משיב שהפרסומת שאנחנו יצרנו, היא התגלגלה ברחבי העולם".

(עמ' 4, שורות 7-12).

לדידי, תשובת פז הינה "מתחכמת" למדי , וזאת בלשון המעטה;

הנתבעת טוענת כי הפרסומת שהיא יצרה ונושאת את שמה, יצאה מיד יה ו"התגלגלה" לצדדים שלישיים ברחבי העולם, וזאת לאור ההצלחה. יחד עם זאת, לטעמי, ה"פוסט" שצורף מחזק את המסקנה לפיה הנתבעת היא זו שעשתה שימוש נרחב בפרסומת אותה יצרה , או למצער, הייתה אחראית לכך שצדדים שלישיים יעשו בה שימוש, ללא התחשבות בגורמים נוספים, כגון המבצע , התמורה ששילמה לו והתחי יבותה כלפיו. ראו חלק מהדברים הכתובים בפוסט –

"בעקבות הצלחת הפרסומת הטבעונית שיצרנו ברחבי העולם, אנחנו שמחים להודיע לכם שהיא תשודר החל מהערב גם בערוצי הטלוויזיה באנגליה!
הפרסומת תשודר בנקודות פריים טיים שונות עד סוף החודש במספר ערוצים במקביל, מהמובילים בטלוויזיה הבריטית. ואלה הערוצים: [...]"
הפרסומת הטבעונית שיצרנו במסגרת הפרויקטים של ויגן אקטיב, שודרה לפני כמה חודשים כפרסומת הזהב בגמר תכנית [...] אלא שמשם, היא החלה להתגלגל, והגיעה כמעט לכל מדינה בעולם.
היא דובבה לכמה וכמה שפות, סינית, צרפתית, גרמנית ועוד, ופשוט הגיעה למיליונים של אנשים ברחבי הגלובוס.
כעת, באופן רשמי, היא תשודר בטלוויזיה באנגליה, וזה – וואו.
הפרסומת דובבה ונערכה על מנת להתאים לרגולציה באנגליה, לינק לפרסומת באנגלית, יחכה לכם בתגובות".

(ההדגשות אינן במקור).

קרי, עולה מכך שהנתבעת מודעת לעובדה שהפרסומת תשודר, היכן ומתי. כן נכתב כי הפרסומת דובבה למגוון שפות, ואף הותאמה לרגולציה באנגליה. כן, ציינה שיצורף "לינק".

עוד עולה כי התפוצה הגיעה לכדי "מיליונים". זאת בניגוד למצג בהסכם, לפיו עסקינן בפרסומת שתשודר באופן חד-פעמי ובמדיה של הנתבעת. יוצא אפוא, שהנתבעת מודעת לכך שהפרסומת שודרה באמצעי תקשורת נוספים, שאינם בגדר המדיה שלה, יודעת היכן ומתי, וניכר כי היא פעלה כראות עיניה, נתנה יד לגורמים נוספים, ואף לא מנעה את ההפצה של הפרסומת, נהפוך הוא!

לשון ההסכם ברורה, ועולה מ ההסכם כי עסקינן בתשדיר פרסומת חד-פעמי בטלוויזיה , ונקודתי – פרסומת "ברייק זהב" במסגרת תכנית גמר . כן עולה כי הפרסומת תופיע ותקודם בערוצי המדיה של העמותה, כמפורט בסוגריים.

הפסיקה מורה כי הסכם יפורש בהתאם ללשונו , ועולה מההסכם תמונה ברורה, כאמור: פרסומת חד-פעמית בטלוויזיה, במסגרת "ברייק זהב" בגמר תכנית המשודרת ב"ערוץ 13".

כן הוסכם כי הפרסומת תופיע ותקודם בערוצי המדיה "של" הנתבעת, קרי – לא של צדדים שלישיים.

על סמך עובדות אלה, שידור חד-פעמי ונקודתי, וכן תפוצה במסגרת המדיה של הנתבעת, שילמה העמותה לתובע את התמורה.
הלכה למעשה, הנתבעת עלתה על "גל" ו"גלגול" הפרסומת לאמצעי התקשורת הנוספים, ובכך הפרה התחייבותה.

אשר על כן, הגעתי לכלל מסקנה כי הנתבעת הפרה את ההסכם.

בשולי הדברים אעיר, אך לא בשולי חשיבותם - יש שיאמרו כי מפעל חייה של העמותה הינו "מפעל" שיש בו כדי לקדם ערכים חשובים בחברה בת ימנו, ערכים אותם חרטה העמותה על דגלה . עם כל הכבוד, אין להתווכח עם ערכי העמותה, והנני מכבדת את העמותה על פועלה.

יחד עם זאת, בית המשפט ביושבו על המדוכה, רואה לנגד עיניו גם את הערכים שאותם יש לקדם בחברתנו – הסכמים יש לכבד ולקיים , ככתבם וכלשונם.

לטעמי, היה בידי העמותה, כדי לקיים את ערכיה, להסכים לנוסח אחר של הסכם. ודי לחכימא ברמיזא.

הדין החל ושיעור הפיצוי

בשנת 1984 נחקק חוק זכויות מבצעים, המעניק לאדם שמבצע במשחק, בשירה, בנגינה, במחול או בדרך אחרת, יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית, זכויות מסוימות בתחום הקניין הרוחני לגבי הביצוע. חוק זכויות מבצעים חל אך ורק על ביצועים שנעשו לאחר יולי 1984, עת נכנס החוק לתוקפו ורק על ביצועים שנעשו בישראל ( ראו סעיף 13 לחוק).

להשלמת התמונה, זכויות אחרות ביצירה, כגון זכויותיהם של המחבר, המפיק, המלחין וכדומה, מעוגנות בחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן – "חוק זכויות יוצרים").

סעיף 2 לחוק זכויות מבצעים מורה כי למבצע נתונה הזכות שטביעה, שעתוק, או שידור של ביצוע יצירה, וכן מכירה, השאלה, השכרה הפצה, יבוא או החזקה לצרכי מסחר, של ביצוע כאמור, לא ייעשו בלי הסכמתו. בנוסף, בשנת 1996 תוקן חוק זכויות מבצעים על דרך של הוספת סעיף 3א לחוק, בו נקבעה זכותו של המבצע לקבלת תמלוגים בגין "השמעה" או "הצגה" של ביצועו.

בענייננו - הצדדים התקשרו בהסכם מסוים, נקודתי ומו גבל, אולם הנתבעת בחרה לפעול באופן חד צד די, ללא אישור התובע. העמותה הרחיבה את תפוצת הפרסומת, לשם קידום ערכיה, או למצער שקטה על שמריה עת התפוצה הורחבה.
לעניין התרופות העומדות למבצע שזכותו הופרה קובע סעיף 5 לחוק זכויות מבצעים כי:

"למבצע שזכותו לפי חוק זה הופרה יהיו כל התרופות האזרחיות המוקנות לפי כל דין לבעל זכות יוצרים שזכותו הופרה, בשינויים המחוייבים".

סעיף 56 (א) לחוק זכויות יוצרים מורה :

"הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים".

סעיף 56(ב) מונה רשימה לא סגורה של שיקולים שרשאי בית המשפט לשקול בעת פסיקת סכום הפיצויים:

"(ב) בקביעת פיצויים לפי הוראות סעיף קטן ( א), רשאי בית המשפט לשקול, בין השאר, שיקולים אלה:
(1) היקף ההפרה;
(2) משך הזמן שבו בוצעה ההפרה;
(3) חומרת ההפרה;
(4) הנזק הממשי שנגרם לתובע, להערכת בית המשפט;
(5) הרווח שצמח לנתבע בשל ההפרה, להערכת בית המשפט;
(6) מאפייני פעילותו של הנתבע;
(7) טיב היחסים שבין הנתבע לתובע;
(8) תום לבו של הנתבע.
(ג) לעניין סעיף זה יראו הפרות המתבצעות במסכת אחת של מעשים, כהפרה אחת.
(ד) השר רשאי, בצו, לשנות את הסכום הקבוע בסעיף קטן ( א)"

בהתאם לפסיקה, ניתן לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק, לפי בקשת תובע ובכפוף לשיקול דעת בית המשפט , גם כאשר התובע יכול היה להוכיח נזק ממשי, אך בחר משיקוליו לתבוע דווקא את הסעד של הפיצוי ללא הוכחת נזק ( 3400/03 רובינשטיין נ' עין טל 1983 בע"מ (נבו, 23.3.2002).

יודגש, אל להתעלם מזכותו של המבצע, ולעניין זה ראו את דברי ההסבר להצעת חוק זכויות מבצעים, תשמ"ג – 1983, הצ"ח 1633 (11.7.83)). המחוקק הכיר בזכויות ואמר דברו כדלקמן;

"שניים הם התורמים לקביעת ערכה הרוחני והחומרי של יצירה ספרותית או אומנותית: היוצר, המרכיב מילים או תווים בודדים והופכם לחיבור שלם, והמבצע אשר תוך שימוש בכישוריו כזמר, נגן, שחקן או רקדן, נופח חיים בחומר הכתוב בהמחישו אותו בקול, בצליל או בתנועה".

בית המשפט מאזן ומשקלל את הפיצוי הראוי בעניינו. וזאת, בשים לב למהות התביעה, היקף התפוצה כפי שמצוין ב"פוסט", וכפי שעולה מעדות נציג הנתבעת, "פז", לפיה עסקינן בפרסומת מוצלחת ש"התגלגלה" ברחבי העולם, מהאחריות הרובצת לפתחה ל"גלגול" התפוצה, ולתמורה ששולמה לתובע במקור.

מהעבר השני, יש להתחשב בכך שהתובעת מגדירה עצמה כ"עמותה" ומטרותיה לקדם ערכים, אשר היא מאמינה שבמהותם הם לטובת כלל הציבור. כן יש לשים לב כאמור לשיעור התמורה שנקבעה והוסכמה מלכתחילה.

לאחר ששקלתי את כל אשר הובא בפני, הנני פוסקת כי הנתבעת תישא בפיצוי לתובע, על סך של 15,000 ₪.

סוף דבר

בנסיבות העניין, לאור המקובץ לעיל, התביעה מתקבלת בחלקה. הנתבעת תישא בפיצוי התובע, על סך של 15,000 ₪. בנוסף, תישא הנתבעת בהוצאות התובע על סך של 1,500 ₪.

הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום.

5129371
54678313
בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מהיום.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ח אב תשפ"א, 27 יולי 2021, בהעדר הצדדים.